Zasady kwarantanny od stycznia 2022. Ile trwa kwarantanna dla zaszczepionych? (2022) (2022)

Najnowszy artykuł na ten temat Spada zainteresowanie testami na COVID-19. Wyjątkiem były święta

Wraz zprzyrostem liczby osób zakażonych koronawirusem zwiększa się liczba tych, którzy są zmuszeni poddać się obowiązkowej kwarantannie. Ile trwa kwarantanna? Kogo obowiązuje kwarantanna? Jakie zasady kwarantanny na wypadek koronawirusa obowiązują? Kiedy zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Od kiedy nie będzie obowiązywała kwarantanna iizolacja?

 • Od 28 marca znika wPolsce obowiązek noszenia maseczek
 • Zasady izolacji ikwarantanny wPolsce od 15 lutego 2022
 • Ile trwa kwarantanna zpowodu COVID 19?
 • Kogo dotyczy kwarantanna?
 • Czym się różni kwarantanna od izolacji?
 • Kwarantanna - jakie zasady obowiązują?
 • Kwarantanna dla domowników. Kiedy się zaczyna, akiedy kończy?
 • Kwarantanna dla zaszczepionych przeciw koronawirusowi
 • Kwarantanna po kontakcie zosobą zakażoną - kiedy jest nakładana?
 • Kwarantanna - kogo nie obowiązuje?
 • Kwarantanna - kto informuje ojej nałożeniu?
 • Kwarantanna domowa - obowiązkowa aplikacja
 • Jaka kara za nieprzestrzeganie kwarantanny?
 • Wynagrodzenie lub zasiłek na kwarantannie

Od 28 marca znika wPolsce obowiązek noszenia maseczek

(Aktualizacja 25.03.2022) Od 28 marca 2022 zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Ale to zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych. Zniesiona zostaje izolacja domowa oraz kwarantanna domowa dla współdomowników oraz wszystkich kwarantann związanych zwjazdem do Polski.
Pacjenci zpozytywnym wynikiem testu będą otrzymywali zwolnienia lekarskie ibędą sami musieli izolować się wdomu.

Nie będzie już obowiązkowych maseczek, izolacji i kwarantanny

Zasady izolacji ikwarantanny wPolsce od 15 lutego 2022

(Aktualizacja 09.02.2022) Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski - od 15 lutego 2022 zmieniaja się zasady dotyczące izolacji i kwarantanny w Polsce:

 • 7-dniowa izolacja, zamiast 10-dniowej,
 • kwarantanna naliczana dla współdomowników wyłącznie wokresie izolacji członka rodziny,
 • zostanie zlikwidowana instytucja tzw. kwarantanny zkontaktu.

Od 11 lutego zniesiona zostaje kwarantanna przyjazdowa.

Minister zdrowia: Od 1 marca znosimy większość restrykcji

Ile trwa kwarantanna zpowodu COVID 19?

Od 25 stycznia 2022 kwarantanna zgodnie zprzepisami zostaje skrócona do 7 dni (wcześniej trwała 10 dni). Jak podało Ministerstwo Zdrowia skrócenie czasu kwarantanny do 7 dni ma związek zszybszym przebiegiem zachorowań na COVID-19 wywołanych wariantem Omikron.

Jeżeli więc - zostałeś skierowany na kwarantannę wdniu:

 • 24 stycznia lub wcześniej - kwarantanna trwa 10 dni;
 • 25 stycznia lub później: kwarantanna trwa 7 dni (jeżeli miałeś kontakt zosobą zakażoną, imasz wystawione skierowanie na test), kwarantanna trwa 10 dni (jeśli wracasz zpaństw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz zTurcji), kwarantanna trwa 14 dni (jeśli wracasz zspoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji).

Od 2 lutego 2022 zmienią się zasady izolacji i kwarantanny dla medyków i mundurowych. Izolacja zakażonych wirusem SARS-CoV-2 medyków ifunkcjonariuszy służb mundurowych będzie trwała 7 dni, akwarantanna 5 dni. Wprzypadku izolacji po 5 dniach będzie można wykonać test, aujemny wynik będzie zwalniał zizolacji.

COVID-19. Kwarantanna uczniów

Kogo dotyczy kwarantanna?

Kwarantanna dotyczy osób, które:

 • miały kontakt zosobami zakażonymi koronawirusem,
 • mieszkające zosobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test wkierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.
 • przekraczają granicę Polski stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej,
 • przekraczają granicę Polski ze strefy Schengen.

Czym się różni kwarantanna od izolacji?

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19, zostają skierowane na izolację. Ojej długości powiadamia sanepid. Domownicy iosoby, które miały kontakt zzakażonym odbywają siedmiodniową kwarantannę.

 • Kwarantanna, to odosobnienie osoby zdrowej, zpowodu narażenia na zagrożenie.
 • Izolacja, to odosobnienie osoby (lub grupy osób chorych na SARS-CoV-2) potwierdzone wynikiem testu diagnostycznego, wcelu uniemożliwienia zarażenia innych osób.

Testy na Covid 19 - prywatnie i na NFZ

Kwarantanna - jakie zasady obowiązują?

Kwarantannę odbywa się wmiejscu zamieszkania. Nie musi być to adres, pod którym jesteśmy zameldowani. Otym, gdzie będziemy przebywać podczas kwarantanny, musimy poinformować sanepid - np. przez Internetowe Konta Pacjenta (IKP). Co ważne, po rozpoczęciu kwarantanny nie mamy możliwości zmiany miejsca jej odbywania.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są np. spacery zpsem czy wyjście do sklepu.

Kwarantanna dla domowników. Kiedy się zaczyna, akiedy kończy?

Jeżeli mieszkasz zosobą, która znajduje się wizolacji (u której test na obecność koronawirusa był pozytywny) podlegasz kwarantannie. Wtym przypadku kwarantanna trwa przez czas izolacji osoby zakażonej oraz dodatkowo siedem dni po jej zakończeniu.

Kwarantanna dla zaszczepionych przeciw koronawirusowi

Od 15 grudnia 2021 współdomownicy osób chorych na COVID19 obowiązkowo muszą wykonać test na koronawirusa, niezależnie od posiadanego certyfikatu.

W pełni zaszczepiony domownik może zostać zwolniony z kwarantanny jeżeli uzyska negatywny wynik testu. Informacja ozakończeniu kwarantanny pojawia się na Internetowym Koncie Pacjenta.

(Video) Skrócona kwarantanna, obowiązkowe badania. Rząd wprowadza nowe zasady walki z COVID

Ekspert: "Trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19 jest kluczowa przy wariancie omikron"

Kwarantanna po kontakcie zosobą zakażoną - kiedy jest nakładana?

Kwarantanna nakładana jest także na osoby, które miały bliski kontakt zosobą zakażoną. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia iNFZ bliski kontakt zosobą chorą na koronawirusa oznacza:

 • przebywanie wbezpośredniej bliskości (twarzą wtwarz) zosobą chorą, wodległości mniejszej niż 2 m,
 • bezpośredni kontakt fizyczny zosobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, np. podanie ręki,
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych zwydzielinami osoby zCOVID-19, np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej,
 • przebywanie wtym samym pomieszczeniu, co chory zCOVID-19, np. wmieszkaniu, wklasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej,
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby zCOVID-19, osoby towarzyszące wpodróży lub sprawujące opiekę nad osobą zCOVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, wktórej znajduje się chory.

Jeśli wiesz, że nastąpił bliski kontakt, wyślij zgłoszenie do sanepidu. Dotyczy to kontaktu zosobą, która uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR wkierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną można wysłać przez formularz online: Zgłoś kwarantannę.

Kwarantanna - kogo nie obowiązuje?

Zasady określające, kto kwarantannie nie podlega znajdziemy wrozporządzeniu Rady Ministrów dotyczące odbywania kwarantanny wPolsce. Na bieżąco aktualizowane ważne informacje, zasady i zalecenia dotyczące koronawirusa są dostępne na stronie rządowej.

 • Kwarantannie nie podlegamy, jeżeli mieszkamy zosobą, która została na nią skierowana, ale test nie był uniej pozytywny. Dotyczy to np. rodziców dziecka, które jest na kwarantannie wzwiązku zzakażeniem innego ucznia zklasy.
 • Kwarantanna nie obejmuje osób, które zakończyły hospitalizację lub izolację zpowodu zakażenia koronawirusem.
 • Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby, które świadczą opiekę zdrowotną chorym na COVID-19. Muszą jednak codziennie wykonywać test antygenowy przed rozpoczęciem pracy - przez co najmniej siedem dni od styczności zwirusem.

Kwarantanna - kto informuje ojej nałożeniu?

Kwarantanna zostaje nałożona automatycznie na osoby, które zostaną skierowane na test wkierunku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, zanim otrzymają wynik (w przypadku testu PCR czeka się około doby, przy teście antygenowym - kilkanaście minut).

Inspekcja sanitarna przekazuje informacje dotyczące nałożenia kwarantanny za pomocą automatycznych powiadomień. Komunikat nadawany jest znumeru +48 22 10 43 705. Informacje dotyczące nałożonej na nas kwarantanny możemy sprawdzić również na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Kwarantanna domowa - obowiązkowa aplikacja

Pełnoletnie osoby skierowane na kwarantannę muszą na swoich telefonach zainstalować specjalną aplikację onazwie "Kwarantanna domowa". Pobrać ją można wsklepie App Store, lub Google Play. Zwolnione ztego obowiązku są tylko osoby niewidzące lub niedowidzące oraz ci, którzy złożyli odpowiednim służbom oświadczenie, że nie są abonentami bądź użytkownikami sieci komórkowej lub nie posiadają sprzętu, który by pozwalał na obsługę aplikacji.

Korzystanie zaplikacji nie dotyczy osób, które przebywają na izolacji.

(Video) XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska - transmisja na żywo

Jaka kara za nieprzestrzeganie kwarantanny?

Na osobę, która nie przestrzega zasad kwarantanny, może zostać nałożona kara wwysokości do 30 tysięcy złotych. Wysokość kary rozpatrywana jest indywidualnie.

Wynagrodzenie lub zasiłek na kwarantannie

Świadczenie pieniężne przysługuje osobie skierowanej na kwarantannę wzwiązku zpodleganiem pod ubezpieczenie chorobowe. Osoba poddana kwarantannie ma prawo do wypłaty wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego. Informacja otym, że musieliśmy się jej poddać, jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS udostępnia zgromadzone dane pracodawcom na profilu PUE ZUS. Informacja oprzebytej przez nas kwarantannie, która zostanie wprowadzona do systemu, jest podstawą do wypłaty świadczenia za okres, wktórym nie mogliśmy być wpracy.

W przypadku gdy kwarantannę odbywaliśmy zpowodu uzyskania pozytywnego testu przez osobę, zktórą razem mieszkamy, trzeba złożyć wZUS specjalne oświadczenie okonieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię inazwisko ubezpieczonego, numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • informację odniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny idniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej zubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, uktórej stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię inazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji wwarunkach domowych idzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Aby uzyskać bezpośrednie informacje dotyczące kwarantanny należy skontaktować się zcałodobową infolinią inspekcji sanitarnej - +48 22 25 00 115.

Article information

Author: Neely Ledner

(Video) Puls Dnia z poniedziałku 4 kwietnia

Last Updated: 07/18/2022

Views: 5840

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

(Video) NIELEGALNA kwarantanna po powrocie do kraju?

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

Videos

1. Zasady podróżowania w COVID od 11 lutego
(Violetta Pugh)
2. XLIX Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego
(Powiat Węgrowski)
3. 2020.09.30 - XX sesja
(Rada Miasta Ostrów Mazowiecka)
4. XXVII sesja Rady Miejskiej Rumi 2021 03 25
(Sesje Rady Miejskiej Rumi - Urząd Miasta Rumi)
5. Podróżowanie w czasach Covid'a - Polska wprowadza testy od 15 grudnia
(Violetta Pugh)
6. XLV Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego
(Powiat Węgrowski)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 11/08/2022

Views: 6584

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.