Studiefinanciering in het kort voor studenten en hun ouders - Studiekeuzekind (2022)

De Studiefinanciering wordt geregeld door DUO. Hier vind je alle gegevens over studiefinanciering voor hbo/wo. Dit mini-artikel ‘Studiefinanciering in het kort’ is bedoeld om je enigszins op weg te helpen. Er verandert veel in de studiefinanciering. Hier de actuele stand van zaken.

Studiefinanciering in het kort voor studenten en hun ouders - Studiekeuzekind (1)

Moeten ouders en studenten gaan bedelen?

Moeten ouders en studenten gaan bedelen nu de basisbeurs is afgeschaft? Nee, zeker niet. Het is nog steeds mogelijk dat iedere jongvolwassene die daarvoor de capaciteiten heeft gaat studeren. Maar het kost wel meer geld. In dit artikel ‘Studiefinanciering in het kort’ ga ik in op een paar basiszaken. De échte deskundigen vind je bij DUO.

Studiefinanciering in het kort, vier onderdelen

De Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen:

 1. De aanvullende beurs,
 2. De studenten OV chipkaart (reisproduct),
 3. De lening en
 4. Het collegegeldkrediet.

Het collegegeldkrediet is ook een lening. Dit ‘stukje’ van de lening is bedoeld om het collegegeld te betalen. Het andere ‘stukje’ lening is bedoeld om de kosten van wonen en leven te betalen. Maar allebei (3 + 4 samen) is het gewoon een lening. In de praktijk bestaat de studiefinanciering dus uit drie onderdelen: De aanvullende beurs (1), de OV kaart (2), de lening (3+4) (‘gewone’ lening en collegegeldkrediet).

Over welke bedragen gaat het?

De bedragen worden ieder jaar aangepast. Alle bedragen die ik noem zijn de bedragen voor de tweede helft van 2021.

 1. De aanvullende beurs: maximaal € 419,04 ( hoogte afhankelijk van de omstandigheden).
 2. Lening: maximaal € 513,80 (je kunt meer lenen als je geen / weinig aanvullende beurs krijgt, maar nooit meer dan € 1011,50)
 3. Collegegeldkrediet € 90,33*

Het collegegeldkrediet (dus ook een lening, maar bedoeld om je collegegeld te betalen) is dit studiejaar met 50% verlaagd omdat alle studenten 50% korting krijgen op hun collegegeld in verband met Corona. (Lees ook: Hoeveel collegegeld moet ik betalen?)

Geen aanvullende beurs… Wat kan een student lenen?

Krijgt de student geen aanvullende beurs, dan mag hij meer lenen. Net zoveel als het bedrag van de aanvullende beurs. Een student die geen aanvullende beurs krijgt mag dus € 419,04 extra lenen.
Krijgt de student een deel van een aanvullende beurs, dan mag hij het resterende deel extra lenen. Krijgt hij bijvoorbeeld €100,- aanvullende beurs dan mag hij bovenop de lening (3) en collegegeldkrediet (4) dus €319,04 extra lenen.

(Video) Alles over studiepunten voor studiekiezers en hun ouders – Bachelor Online Open Dag WUR

Geen aanvullende beurs?

In totaal kan een student die geen aanvullende beurs krijgt dus elke maand € 1023,20 lenen. Maar dat hoeft niet. Een student kan zelf bepalen hoeveel hij leent. Hij kan dit bedrag ook elke maand aanpassen. Bereken ook van tevoren wat dit betekent voor het aflossen van de studieschuld. Je kunt ook het gemiddelde startsalaris opzoeken in bijgaand artikel en dit vergelijken met je studieschuld en aflossing.
Het totale bedrag van de studiefinanciering is nooit hoger dan € 1023,20 per maand.

Wie heeft recht op studiefinanciering?

Iedereen jonger dan 30 heeft recht op studiefinanciering. Je moet voor je dertigste begonnen zijn aan een opleiding. Een student moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Studenten met een verblijfsvergunning of die uit een EU land komen of Suriname of de Antillen kunnen bij DUO meer informatie vragen. Een student kan studiefinanciering aanvragen zodra hij begint met studeren op een hbo of universiteit. Ook als hij nog geen 18 is. Je krijgt geen studiefinanciering als je een deeltijdopleiding gaat doen. Vraag de studiefinanciering wel ruim op tijd aan, minimaal 2 maanden van tevoren.

Wie heeft recht op een aanvullende beurs?

De aanvullende beurs (1)is bedoeld voor studenten wiens ouders een lager inkomen hebben en/of meerdere studerende broers en zussen hebben. Het aanvragen van een aanvullende beurs is heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar aan te geven dat je een aanvullende beurs wilt. De rest doet DUO. Ik adviseer een aanvullende beurs altijd aan te vragen. De aanvullende beurs is gewoon een beurs. Helaas vragen niet alle studenten, die recht hebben op een aanvullende beurs, een beurs aan. Kunnen ouders niets of weinig bijdragen aan de studie, dan heb je recht op deze aanvullende beurs. Er wordt overigens gekeken naar het inkomen van de biologische ouders. De Belastingdienst zoekt dit allemaal uit voor de student.

Ik had de aanvullende beurs niet aangevraagd omdat het inkomen van mijn ouders best hoog is. Maar uiteindelijk heb ik toch maar dat vinkje gezet. Ik heb er niets voor hoeven te doen, maar op de een of andere manier krijg ik nu toch 50 euro per maand. Toch mooi meegenomen. Joyce

Je moet een prestatie leveren

Een student die binnen tien jaar zijn diploma haalt mag de aanvullende beurs gewoon houden. Lukt dit niet dan moet de student de aanvullende beurs terug betalen. De aanvullende beurs wordt samen met de OV kaart ook wel ‘prestatiebeurs’ genoemd. Je moet een prestatie leveren om de aanvullende beurs als gift te krijgen, namelijk binnen tien jaar afstuderen.

Studiefinanciering in het kort voor studenten en hun ouders - Studiekeuzekind (2)

Soms maar een deel van de aanvullende beurs

Soms krijgt een student een deel van de aanvullende beurs. Verdienen ouders minder en/of zijn er veel studerende kinderen, dan krijg je de maximale beurs. Verdienen de ouders iets meer, dan krijg je iets minder aanvullende beurs.
Een student die een volledige aanvullende beurs krijgt, mag daarnaast maximaal € 513,80 lenen. En hij mag het collegegeldkrediet lenen. Dat is € 90,32 per maand. Het totaalbedrag dat een student aan studiefinanciering ‘krijgt’, is nooit meer dan € 1023,20 per maand. Wil je wél de aanvullende beurs maar niet lenen? Dat kan ook. Dat geldt ook voor de OV studentenkaart.

Wie heeft recht op de studenten OV chipkaart?

Er zijn twee soorten OV studenten chipkaart (studentenreisproduct)

(Video) Alles over studiekiezen voor de ouders van studiekiezers – Bachelor Online Open Dag WUR

 • Een weekabonnement: Door de week gratis en in het weekend met korting reizen.
 • Een weekendabonnement: In het weekend gratis, door de week buiten de spits met korting.

Een student krijgt deze studenten OV chipkaart voor de duur van de opleiding plus een jaar. Volgt de student een hbo opleiding van vier jaar, dan krijgt hij vijf jaar een OV kaart. Haalt de student niet binnen tien jaar een diploma, dan moet hij ook dit bedrag terug betalen.( +/- € 95,- voor elke maand waarop hij de OV kaart in zijn bezit heeft gehad). OV kaart en eventueel aanvullende beurs samen worden ook wel eens ‘prestatiebeurs’ genoemd omdat je een prestatie moet laten zien. Je moet binnen tien jaar afstuderen op het niveau waarop je begonnen bent. Maar ‘prestatiebeurs’ is dus gewoon de combinatie van OV kaart en aanvullende beurs. Let op: Er gelden speciale Corona maatregelen. In verband met Corona hebben studenten langer recht op de OV kaart.

Wieheeft recht op een lening en collegegeldkrediet? (3+4)

Iedereen die recht heeft op studiefinanciering heeft ook recht op een lening en het collegegeldkrediet. Deze bedragen moeten in principe altijd terugbetaald worden.
Meestal kan een student lenen voor de duur van de opleiding + drie jaar. Een hbo opleiding duurt vier jaar, de student kan dus zeven jaar lenen.

Hoe zit het met de studiefinanciering vanaf september 2023?

De Tweede Kamer discussieert nog over de herinvoering van de basisbeurs. Nu ziet het er naar uit dat die gaat gelden voor alle studenten, dat is tenminste het voornemen van het kabinet. Thuiswonende studenten krijgen dan vermoedelijk een basisbeurs van €91,- per maand, uitwonende studenten €255,- per maand. Als je binnen tien jaar afstudeert is dit een gift. Anders moet je alles terugbetalen.
De aanvullende beurs en de OV kaart blijven ook bestaan. En ook kunnen studenten blijven lenen. De bedragen staan nog niet vast.
Studenten mogen naast deze studiefinanciering ook bijverdienen.

Hoe lang kun je lenen?

 • Voor een 2-jarige associate degree kun je 7 jaar studiefinanciering krijgen.
 • Volg je een 4-jarige hbo studie, dan kun je in totaal 7 jaar studiefinanciering krijgen.
 • Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, kun je langer lenen.
 • Ook voor eenmasteropleidingen eenlerarenopleidingkun je soms langer studiefinanciering krijgen.

Maar let op. Lenen is ook terugbetalen. En je betaalt vanaf de eerste dag dat je leent rente. Nu is de rente op dit moment 0%, maar dat kan veranderen. Bereken eens wat de aflossing van je schuld betekent in relatie tot je salaris. Dan kun je zien dat een niet al te grote studieschuld geen belemmering hoeft te zijn voor het kiezen van de studie van je dromen, ook al is dat misschien in een andere stad en moet je op kamers.
Tip voor ouders: bespreek ook dit eens met je kind. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn studieschuld. Maar het is belangrijk hier over te (leren) praten. Ook jongeren onder de 18 zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de studiefinanciering. En ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun studieschuld. DUO klopt nooit aan bij ouders als de schuld, om wat voor reden dan ook, niet terugbetaald wordt.

Hoe lang duren de opleidingen?

 • Een associate degree duurt 2 jaar
 • Een hbo bacheloropleiding duurt 4 jaar
 • Een wo (universiteit) bachelor duur 3 jaar
 • Na een wo bachelor moet je nog een wo master volgen om je universitaire masteropleiding compleet te maken. Die duurt 1, 2 of 3 jaar.
 • Na een hbo bachelor kun je ook een (wo) master volgen. Dan zijn er toelatingseisen.

Studiefinanciering in het kort voor studenten en hun ouders - Studiekeuzekind (4)

Er zijn in Nederland twee verschillende typen bacheloropleiding, op hbo en op wo niveau.

(Video) Webinar: Uw kind gaat studeren (ook voor studenten) | WURtube

Binnen 10 jaar opnemen

Je hebt 10 jaar de tijd om je studiefinanciering op te gebruiken, gerekend vanaf de 1e maand dat je het krijgt.

Van mbo naar hbo, studiefinanciering in het kort

Ga je na het mbo doorstuderen op het hbo? Dan kunt je toch 7 jaar studiefinanciering voor het hbo krijgen. De periode van 10 jaar begint dan ook opnieuw.

Studiefinanciering in het kort: Hoelang studiefinanciering?

 • hbo bachelor: lening 7 jaar, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
 • hbo + 1 jarige womaster: 7 jaar lening, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
 • hbo + 2 jarige wo master: 8 jaar lening, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
 • hbo bachelor + hbo master: 8 jaar lening, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
 • wo bachelor + 1 jarige wo master: 7 jaar lenen, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
 • wo bachelor + 2 jarige wo master: 8 jaar lenen, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
 • wo bachelor + 3 jarige wo master: 9 jaar lenen, 7 jaar OV, 6 jaar aanvullende beurs (geneeskunde)
 • wo bachelor + 4 jarige wo master: 10 jaar lenen, 8 jaar OV, 7 jaar aanvullende beurs (geneeskunde)

Lees ook: hoe lang mag ik studeren?

Nieuwe eerstejaars: Halvering collegegeld

Nieuwe eerstejaars bachelorstudenten betaalden de laatste jaren maar de helft van het collegegeld. Studenten die kiezen voor een lerarenopleiding krijgen deze korting zelfs twee jaar lang. Met de Coronakorting erbij (zie hieronder) betalen ze maar de helft van de helft.

Coronakorting, halvering voor iedereen

Het komend studiejaar betaalt iedereen maar de helft van het collegegeld. (Hoeveel collegegeld moet ik betalen?)

Op tijd aanvragen

Nieuwe eerstejaars studenten moeten de studiefinanciering op tijd aanvragen, in elk geval voor het begin van de studie. Het advies is om dit drie maanden van tevoren te doen. Is de student toch gezakt voor het eindexamen of kiest hij toch voor een andere studie? Je kunt dit makkelijk wijzigen.

(Video) Webinar studiekeuze met oudervoorlichter Hermien Miltenburg | WURtube

Stoppen in het eerste studiejaar?

Een student die in zijn eerste studiejaar stopt voor 1 februari hoeft het OV reisproduct niet terug te betalen. Dat kan alleen als de student niet eerder studiefinanciering heeft aangevraagd. De aanvullende beurs is sowieso de eerste vijf maanden een gift.
Stopt de student later zonder een diploma te halen, dan moet hij het OV reisproduct en eventuele aanvullende beurs wél terugbetalen. Haalt hij binnen 10 jaar een diploma op het niveau waarop hij begonnen is, dan zijn beide een gift. De opleiding moet wel erkend zijn.

Studeren met een beperking of handicap

Voor studenten met een beperking, belemmering of handicap zijn er extra mogelijkheden. Dat weten maar weinig mensen. De Gemeenten zorgen voor een aanvullende toelage naast de studiefinanciering. Ook zijn er extra mogelijkheden om bijvoorbeeld langer studiefinanciering te krijgen of langer te mogen doen over het terugbetalen van de studieschuld. Lees hierover het artikel ‘Financieel slim studeren met een beperking’.

Studiefinanciering in het kort: Expert = DUO

De expert op het gebied van studiefinanciering is DUO. Ik geef u met dit artikel ‘Studiefinanciering in het kort’ alleen een piepklein kijkje op de wereld van de studiefinanciering.
‘Studiefinanciering in het kort’ is slechts een korte samenvatting. In onderstaand filmpje vertel ik meer over geldzaken Studenten vertellen hoe ze met hun geld omgaan. De presentatie kun je bij mij aanvragen als je de links wilt volgen die daar in staan.

Webinars over studeren en studiekeuze op hbo of universiteit. Zijn er vragen over geldzaken?

We hebben een serie webinars gegeven over studiekeuze en studeren: ‘Je kind gaat studeren.. Hoe kun je helpen?’
Het laatse webinar van dit schooljaar ging over geldzaken.

(Video) Webinar 17 november: Je kind gaat studeren.. Hoe kun je helpen?| WURtube

FAQs

Heeft elke student recht op studiefinanciering? ›

De basisbeurs, de beurs voor iedere student, bestaat niet meer. Maar de aanvullende beurs wel. Die is voor studenten waarvan de ouders minder verdienen. Alleen kinderen van 'rijkere' ouders krijgen geen beurs meer.

Heeft mijn zoon recht op studiefinanciering? ›

Iedereen jonger dan 30 heeft recht op studiefinanciering. Je moet voor je dertigste begonnen zijn aan een opleiding. Een student moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Studenten met een verblijfsvergunning of die uit een EU land komen of Suriname of de Antillen kunnen bij DUO meer informatie vragen.

Hoeveel is de ouderbijdrage studiefinanciering? ›

De kosten voor ouders

Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021). Deze bedragen gelden naast de studiekosten die ouders eventueel ook voor hun studerende kind betalen.

Hoeveel krijgen studenten van hun ouders? ›

Het Nibud heeft studenten gevraagd of hun ouders een bijdrage leveren aan hun studie. Uit dit onderzoek bleek dat 68 procent van alle studenten geld van zijn of haar ouders kreeg. Uitwonende studenten ontvangen gemiddeld €339 per maand, thuiswonende studenten krijgen €109 per maand (Nibud studentenonderzoek 2021).

Is studiefinanciering afhankelijk van inkomen ouders? ›

De hoogte van de beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders, het type onderwijs dat je volgt en factoren als hoeveel broertjes en zusjes er ook studeren of naar school gaan. Het maximale bedrag kan oplopen tot € 419,04 per maand.

Wat mogen je ouders verdienen voor aanvullende beurs? ›

Studenten met ouders met een gezamenlijk inkomen tot ongeveer 33 duizend euro hebben recht op het maximale bedrag. Als de ouders gezamenlijk meer dan 33 duizend euro verdienen, neemt de hoogte van de aanvullende beurs af naarmate het inkomen toeneemt.

Wat als mijn ouders mijn studie niet betalen? ›

Vraag bij DUO wat er mogelijk is als het gaat om lesgeld (BOL). Dit betaal je alleen als je 18 jaar bent of ouder. Je krijgt dan ook studiefinanciering of kunt extra lenen via DUO. Je kunt bij DUO een betalingsregeling aanvragen om in termijnen te betalen.

Hoe betalen studenten hun studie? ›

Dat kan bestaan uit kost en inwoning, het betalen van het collegegeld, het betalen van de zorgverzekering, een vast bedrag per maand… of een combinatie hiervan. Ouders en studenten kunnen dat zelf uitzoeken.

Wat gebeurt er met studieschuld na 15 jaar? ›

Na afloop van de aflosfase, van zowel 15 jaar als 35 jaar, wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden. Dit gaat automatisch, studenten hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Eventuele achterstallige maandbedragen worden niet kwijtgescholden. Je kan er voor kiezen om zogeheten “jokerjaren” in te zetten.

Hoe lang is een ouder financieel verantwoordelijk voor hun kind? ›

U bent in elk geval aansprakelijk voor schulden tot uw kind 12 jaar is. Daarna hangt het van de situatie af of u moet betalen. Voor aankopen bent u meestal aansprakelijk tot 18 jaar. En voor schade en boetes meestal tot 16 jaar.

Wat kost een thuiswonende student per maand? ›

Normen Nibud voor thuiswonende student

Zij berekenen op dit moment dat een thuiswonende student gemiddeld bijna € 625 per maand nodig heeft voor collegegeld, boeken, kleding, de telefoon, zorgverzekering, vervoer, uitgaan en hobby's. Dat is € 7.500 per jaar, in vier jaar € 30.000.

Wat kost 4 jaar studeren? ›

Het wettelijk collegegeld is ongeveer €2200,00 per jaar. Dat zijn niet de werkelijke kosten. Die zijn veel hoger. Gemiddeld kost het €5.500 – €10.000,00 om een student een jaar te laten studeren.

Hoeveel heeft een student nodig per maand? ›

Wat zijn de uitgaven van een student? De stichting Nibud heeft de gemiddelde uitgaven van een student vastgesteld op maandelijks rond de €1100,-.

Waarom krijgen studenten geen uitkering? ›

Heb ik recht op een bijstandsuitkering? Nee, in principe hebt u geen recht op een bijstandsuitkering als u studeert. U kunt immers studiefinanciering aanvragen.

Hoeveel studiefinanciering krijg ik 2022? ›

De basisbeurs voor thuiswonende mbo-studenten is in studiejaar 2022 €88,48 per maand. Voor uitwonende mbo-studenten is het €288,77 per maand. Met aanvullende beurs en maximale lening erbij komt de maandelijkse studiefinanciering op €636,94 (thuiswonend) of €857,78 (uitwonend).

Hoe worden studenten gecompenseerd? ›

De tegemoetkoming hangt af van het aantal studiejaren tijdens het leenstelsel: Studenten die 4 jaar hebben gestudeerd, krijgen mogelijk € 1.400 als korting op hun studieschuld of uitbetaald. Studenten die in 2022-2023 gaan studeren, krijgen mogelijk € 359 korting op hun studieschuld of uitbetaald .

Heeft iedereen recht op een basisbeurs? ›

De basisbeurs is een onderdeel van de studiefinanciering die niet afhankelijk is van het inkomen van de ouders van de student. Iedereen die recht heeft op studiefinanciering heeft dus ook recht op een basisbeurs. De basisbeurs is voor uitwonende studenten hoger dan voor thuiswonende studenten.

Is de studiefinanciering een inkomen? ›

Studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en lening) telt mee als inkomen. Inkomsten uit bijbaantjes tellen ook mee. De ouderbijdrage telt niet mee. Geef dit wel op.

Wat is het verschil tussen studiefinanciering en aanvullende beurs? ›

De aanvullende beurs is onderdeel van studiefinanciering. De beurs is er voor studenten op mbo, hbo en universiteit. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er de aanvullende toelage. De toelage is onderdeel van de tegemoetkoming voor scholieren.

Is ouderbijdrage DUO verplicht? ›

Ouders van thuiswonende studenten betalen gemiddeld €82,- per maand (cijfers Nibud). Er zijn natuurlijk ouders die meer en minder betalen. Het is geen verplichting.

Wie komt in aanmerking voor studietoelage? ›

Studenten op het hbo of de universiteit moeten voldoen aan een aantal voorwaarden voor studiefinanciering. Zo moeten zij een voltijds of duale (werken en leren) opleiding volgen die ten minste 1 jaar duurt. En studenten moeten jonger zijn dan 30 jaar op het moment dat hun studiefinanciering ingaat.

Wat krijgt een thuiswonende student? ›

Studiefinanciering mbo
ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 88,48€ 288,77
Aanvullende beurs€ 364,42€ 387,78
Lening€ 192,76€ 192,76
Totaal€ 645,66€ 869,31
1 more row

Kan ik studiekosten van mijn kind aftrekbaar? ›

Aftrek studiekosten bij kind

Als uw kind geen studiefinanciering ontvangt, zijn de werkelijke studiekosten aftrekbaar (drempel € 500 per jaar). De studie moet er wel voor zorgen dat uw kind hierdoor in de toekomst inkomen gaat genieten / verwerven. De kosten zijn in het jaar van betaling aftrekbaar.

Wat is onderhoudsplicht voor ouders? ›

Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. Ouders betalen kosten van verzorging en opvoeding. Ouders betalen kosten van levensonderhoud en studie.

Hoeveel zakgeld krijgt student? ›

Bij tweederde van de studenten ligt dit tussen de 30 en 60 euro. Iets meer dan 10% doet het met minder dan 30 euro per week. Zo'n 75% komt er meestal of altijd mee rond, 3% helemaal niet.

Wie krijgt basisbeurs 2023? ›

Het kabinet wil nu iedere student een basisbeurs geven van: Voor thuiswonenden: 109,90 euro (ipv 91 euro) Voor uitwonenden: 438,9 euro (ipv 255 euro. Dit geldt alleen in studiejaar 2023/2023 vanwege de inflatie)

Kun je twee studies tegelijk doen? ›

Je kunt altijd een tweede studie volgen, maar het is belangrijk om hierbij op de hoogte van het collegegeld te letten. Er zijn namelijk een tweetal uitzonderingen waarbij je geen instellingscollegegeld hoeft te betalen voor een tweede bacheloropleiding. In beide gevallen betaal je het wettelijk collegegeld.

Wat is het verschil tussen 18 en 21 jaar? ›

In de meeste landen is die leeftijd 18 jaar, maar dit kan ook jonger (16) of ouder (21) zijn. In Nederland is men normaal gesproken vanaf 18 jaar meerderjarig, en vanaf 21 jaar geheel 'onafhankelijk'.

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn moeder? ›

Eerste Hulp Bij Schulden

Je aanvaardt de erfenis: als er schulden zijn, zal je daar ook voor moeten opdraaien. Je moet ook erfbelasting betalen. Je verwerpt de erfenis: je weet dat er schulden liggen op de erfenis en je aanvaardt de erfenis niet. Je zal dus niets krijgen van de erfenis.

Kan ik mijn kind van 18 uit huis zetten? ›

Meerderjarige kinderen uit huis zetten

Een meerderjarig kind mag zonder meer uit huis worden gezet, omdat je als ouder dan niet meer het gezag over je kind hebt. Je onderhoudsplicht blijft echter wel bestaan (uitzonderingen daargelaten) tot je kind 21 jaar wordt.

Hoeveel geld geeft een student uit aan boodschappen? ›

Thuiswonende studenten besteden gemiddeld €63 aan boodschappen en uitwonende studenten €188 per maand. Gemiddeld doen studenten voor €150 boodschappen per maand. Naast je studie is vrije tijd een van de belangrijkste momenten voor studenten.

Wat is de basisbeurs voor studenten? ›

De basisbeurs verzekerde studenten van een onafhankelijke studiefinanciering. Met ingang van het collegejaar 2015/2016 is de basisbeurs afgeschaft voor nieuwe studenten, en is die financiering vervangen door een 'sociaal leenstelsel'.

Hoeveel kostgeld 20 jarige? ›

Helaas is er geen standaardberekening voor kostgeld. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen situatie: jullie inkomens, vaste lasten, verbruik en afspraken die je hebt gemaakt. Het gemiddelde bedrag dat Nederlandse ouders aan kostgeld aan hun kinderen vragen, ligt tussen de €200 en €500 per maand.

Waarom kan ik geen studiefinanciering aanvragen? ›

Geen nieuwe aanspraak mogelijk

U kunt geen nieuwe aanspraak op studiefinanciering aanvragen als: u overstapt van de hbo-bachelor naar de associate degree van dezelfde opleiding, of. u dezelfde opleiding weer opnieuw wilt beginnen, of.

Wat heb je nodig om studiefinanciering aan te vragen? ›

U vraagt de studiefinanciering online aan bij DUO. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen van studiefinanciering doet u bij voorkeur minimaal 3 maanden voor uw studie begint. U kunt de studiefinanciering ook met terugwerkende kracht aanvragen tot het begin van het studiejaar.

Is studiefinanciering gratis? ›

Studiefinanciering terugbetalen

Voor studenten aan een bol-opleiding niveau 3 en 4 zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct een prestatiebeurs. Dat betekent dat als u binnen 10 jaar afstudeert, u de prestatiebeurs niet terug hoeft te betalen.

Wat als je ouders je studie niet willen betalen? ›

Vraag bij DUO wat er mogelijk is als het gaat om lesgeld (BOL). Dit betaal je alleen als je 18 jaar bent of ouder. Je krijgt dan ook studiefinanciering of kunt extra lenen via DUO. Je kunt bij DUO een betalingsregeling aanvragen om in termijnen te betalen.

Videos

1. Webinar Hermien 14 dec 2021Je kind gaat studeren.. Hoe kun je helpen? | WURtube
(WURtube)
2. Webinar voor ouders - (Hoger) onderwijs in Nederland en hoe help ik mijn kind kiezen?
(Hogeschool Windesheim)
3. 1e college: Ouders slim betrekken bij LOB, Webinar 8 oktober 2020.
(ExpertisepuntLOB)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 11/27/2022

Views: 5582

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.