Stopnie pokrewieństwa, czyli kto jest kim w rodzinie - RODZICE.PL (2024)

Ciekawostki, Rodzice

Określanie stopnia pokrewieństwa i powinowactwa wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się z pozoru wydawać. Czy nazwy typu paszenog albo dziewierz są dla ciebie zrozumiałe? Wiesz, jak nazywa się np. kuzyn ze strony matki lub mąż siostry żony? Jeśli nie, to koniecznie przeczytaj poniższy artykuł, aby pokrewieństwa rodzinne i ich poszczególne nazwy nie były już dla ciebie tajemnicą! Poznaj określenia bliskich oraz dalszych członków rodziny i dowiedz się, kto kim jest w rodzinie i jakie są współczesne nazwy poszczególnych relacji rodzinnych.

Kto jest kim w rodzinie?

Chcesz znać odpowiedź na pytanie – kto kim jest w rodzinie? Najpierw warto wziąć pod uwagę, że wszystkie języki posiadają własne nazwy poszczególnych relacji rodzinnych, które najczęściej obejmują jedynie te kręgi, które utrzymują pomiędzy sobą dość bliskie oraz częste kontakty. W dawniejszych czasach znało się również dalekich krewnych i istniały na nich osobne określenia. Aktualnie zakres nazwy „rodzina” maleje, przez co nazwy dla dalszych krewnych wychodzą z użycia. Wyróżniamy: linie proste pokrewieństwa, linie boczne pokrewieństwa, linie proste powinowactwa oraz linie boczne powinowactwa.Zastanawiasz się, kim jest dla ciebie brat męża? Jaki to stopień powinowactwa? Kto kim jest w rodzinie?

Zobacz też: Kto nie może zostać rodzicem chrzestnym? Jakie są wymogi dla matki i ojca chrzestnego?

Brat męża – kim jest dla mnie?

Brat męża to inaczej szwagier. Szwagier to również mąż siostry. Należy on do linii bocznej powinowactwa, która obejmuje powinowactwo z jakimś krewnym naszego współmałżonka bądź współmałżonki, a także połączenie poprzez osobę krewnego probanta małżonka tego krewnego z probantem.

Zobacz też: Alimenty od dziadków: W jakich przypadkach alimenty płacą dziadkowie?

Szwagierka – kto to?

Oprócz szwagra wyróżniamy również szwagierkę. Jest to siostra współmałżonka. Również wchodzi w skład bocznego stopnia powinowactwa. Zwyczajowo szwagierką określa się także siostrę szwagra i szwagierki, siostrę bratowej oraz żonę szwagra. Te osoby nie są już jednak prawnie połączone stosunkiem powinowactwa.

Powinowactwo jest stosunkiem prawnorodzinnym, który łączy jednego małżonka z krewnymi drugiego małżonka. Dotyczy ono wyłącznie więzi prawnej; nie jest zaś więzią biologiczno-prawną jak pokrewieństwo. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć, kto kim jest w rodzinie i jakie są poszczególne nazwy konkretnych osób i wzajemnych stosunków rodzinnych.

Zobacz również: Cytaty o rodzeństwie: Czy kochające się rodzeństwo jest możliwe?

Kim jest dla mnie żona brata mojego męża?

Żona brata mojego męża to bratowa. Należy ona to linii bocznej powinowactwa. W tej linii występują również m.in.: szwagier, szwagierka, kuzyn, stryjenka, wujek oraz wujenka.

Zobacz też: Opiekun prawny dziecka – Jakie ma obowiązki? Jak nim zostać?

Szwagierka a bratowa – kto jest kim w rodzinie?

Szwagierka i bratowa bywają określeniami, które są ze sobą mylone. Kto kim jest w rodzinie? Najłatwiej wyjaśnić tę różnicę w taki sposób: żona mojego brata jest bratową, zaś ja dla mojej bratowej jestem szwagierką. Natomiast siostra mojego męża jest dla mnie szwagierką.

Szwagierka jest więc siostrą żony lub męża, bratowa zaś – żoną brata.

Sprawdź: Kto trzyma dziecko do chrztu? Chrzest święty – zwyczaje i zasady

Powiązania rodzinne – nazwy. Kto jest kim w rodzinie?

Wiemy już, że powiązania rodzinne są dość skomplikowane i złożone. Warto zatem poznać najpopularniejsze określenia poszczególnych członków rodziny, aby przestały one być dla nas tajemnicą.

Stopnie pokrewieństwa

 • Krewni w linii prostej. Są to osoby, które pochodzą od siebie – w jedną bądź drugą stronę. Grupa ta ogranicza się na trzecim stopniu pokrewieństwa – czyli pradziadkach oraz prawnukach. W przypadku dalszych stopni stosuje się zwielokrotniony przedrostek „pra” – przykładowo prapradziadek.
 • Linia wstępnych po ojcu nazywana jest linią po mieczu (przykładowo babcia po mieczu), zaś linia po matce – po kądzieli (przykładowo dziadek po kądzieli).
 • Linia zstępna to zaś potomkowie probanta: wnuki (wnuczka, wnuk), dzieci (córka, syn), prawnuki, praprawnuki itp.
 • Linia boczna pokrewieństwa to drugi stopień krewnych, który obejmuje rodzeństwo – siostra, brat. Obejmuje ona również rodzeństwo przyrodnie.
 • Dzieci rodzeństwa rodziców to kuzynowie. W części regionów Polski używa się nadal takich określeń jak rodzeństwo cioteczne – po siostrze rodzica oraz rodzeństwo stryjeczne – po bracie ojca.
 • W trzecim stopniu pokrewieństwa wciąż pojawia się określenie stryjostwo – stryjek bądź stryj (brat ojca), albo stryjenka, stryjna – na żonę stryja, tj. bratową ojca.
 • Dzieci brata określane są jako bratanek oraz bratanica, zaś dzieci siostry – siostrzenica oraz siostrzeniec. Wnuki brata to zaś wnuczka stryjeczna oraz wnuk stryjeczny, zaś wnuki strony – wnuczka wujeczna oraz wnuk wujeczny. Zaś u kobiety wnuki siostry bądź brata to wnuczka cioteczna oraz wnuk cioteczny.

Stopnie powinowactwa

 • W linii prostej powinowactwa dochodzi do rozszerzenia rodziny o krewnych człowieka biorących ślub z probantem. W sytuacji, gdy małżeństwo zawiera sam probant, to z żoną bądź mężem nie łączy go powinowactwo ani pokrewieństwo.
 • Teściowie, czyli teść i teściowa, to rodzice żony lub męża. Rzadziej spotykane jest jeszcze określenie na rodziców męża świekr oraz świekra. Dla rodziców jednego ze współmałżonków są to – synowa (żona syna) oraz zięć (mąż synowej.
 • W sytuacji, gdy współmałżonek posiada dzieci z poprzedniego związku, to dla niego są to pasierbica (córka) oraz pasierb (syn). Zaś probant jest dla tych dzieci ojczymem (w przypadku męża matki) lub macochą (w przypadku żony ojca). Takich rodziców oraz dzieci nazywa się przybranymi, a rodzinę – rodziną przybraną.
 • W przypadku linii bocznej powinowactwa wyróżniamy szwagra – czyli męża siostry bądź brata małżonka, szwagierkę – czyli siostrę współmałżonka oraz bratową, czyli żonę brata. Zwyczajowo określa się szwagrem również brata szwagra, brata bratowej oraz męża szwagierki; na tej samej zasadzie szwagierkę – jako siostrę szwagra, szwagierki lub bratowej, a także żonę szwagra. Te osoby nie są jednak połączone prawnym stosunkiem powinowactwa, są to bowiem jedynie zwyczajowe określenia.
 • Małżonka kuzynki, kuzyna, cioci i wujka zazwyczaj określa się tak samo, czyli przykładowo mąż kuzynki to najzwyczajniej kuzyn. Stryjenka bądź stryjna to żona stryja, zaś wujna lub wujenka to żona wujka.
 • Raczej rzadko używa się innych, zamiennych wyrazów, przykładowo wujka od męża, dziadka od żony itp. Najczęściej w przypadku dziadków, rodziców, kuzynostwa bądź wujostwa każdego ze współmałżonków w relacjach osobistych określa się ich najzwyczajniej: ojcem, matką, kuzynem, babcią, ciocią itd.

Istnieją również dalsze koligacje w relacjach rodzinnych. Żargonowo są one określane jako zimne powinowactwo i nie bierze się ich pod uwagę prawnie jako powinowactwo. Wiemy jednak, że życie rodzinne i poszczególne powiązania rodzinne są skomplikowane i złożone, przez co dopuszcza się oraz określa odpowiednimi nazwami również dalsze relacje rodzinne, gdzie różne rodziny wzajemnie się przenikają (są to tzw. koligacje).

W przypadku dzieci przybranego rodzica – macochy czy ojczyma – które nie są z probantem spowinowacone, niekiedy nazywa się je w sposób nieprawidłowy rodzeństwem przyrodnim lub rodzeństwem przybranym (przybrana siostra itp.).

W niektórych częściach kraju rodzice synowej oraz zięcia są określani jako swat oraz swatowa.

Zobacz też: Życzenia urodzinowe dla teściowej

Rodzice pytają o to kto jest kim w rodzinie

Córka szwagra to dla mnie…?

Jak wiemy, relacje rodzinne bywają bardzo złożone oraz skomplikowane. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, kto kim jest w rodzinie, trzeba poznać właściwe określenia na poszczególne stopnie pokrewieństwa i relacje rodzinne.

Nie mniej od nich skomplikowane są nazwy i określenia stosunków oraz pokrewieństwa i powinowactwa. Dodatkowo zostały one zmienione na przestrzeni czasu i w różnych regionach kraju brzmią nieco inaczej.Warto sobie uświadomić, że pokrewieństwo to więzy krwi, zaś powinowactwo obejmuje jedynie więź prawną, nie zaś biologiczną.

Kim jest zatem córka szwagra dla mnie? Najpierw należy uświadomić sobie, że szwagier to mąż siostry. Córka szwagra jest to zatem siostrzenica. Analogicznie – syn szwagra będzie siostrzeńcem.

Pamiętajmy, że dawniej system nazw pokrewieństwa był znacznie bardziej skomplikowany niż obecnie. Część dawnych nazw zachowała się do dzisiaj i dla większości z nas jest ona niezrozumiała. Przykładowo: synowiec, dziewierz, itp.

Zobacz też: Drzewo genealogiczne: Jak narysować drzewo genealogiczne?

Bratowa – kto to?

Bratowa jest to określenie żony brata. Kobieta, którą poślubił mój brat, jest dla mnie bratową. Należy ona do bocznego stopnia powinowactwa, tak samo jak szwagierka, kuzynka, stryjenka itp.

Kto to jest szwagier?

Szwagier to brat męża.

Siostra cioteczna – kto to?

Siostrą cioteczną nazywamy córkę cioci lub wujka. Często mówi się na nią po prostu “kuzynka”.

Stopnie pokrewieństwa, czyli kto jest kim w rodzinie - RODZICE.PL (2024)

FAQs

Stopnie pokrewieństwa, czyli kto jest kim w rodzinie - RODZICE.PL? ›

Linia wstępnych po ojcu nazywana jest linią po mieczu (przykładowo babcia po mieczu), zaś linia po matce – po kądzieli (przykładowo dziadek po kądzieli). Linia zstępna to zaś potomkowie probanta: wnuki (wnuczka, wnuk), dzieci (córka, syn), prawnuki, praprawnuki itp.

Kto jest kim w rodzinie? ›

Krewni to wszyscy członkowie rodziny połączeni ze sobą więzami krwi. Krewni to Ty, Twoi rodzice, Twoje rodzeństwo i Twoi dziadkowie, a także rodzeństwo Twoich rodziców. Genealogia wyróżnia krewnych w lini prostej i krewnych w linii bocznej.

Jak nazywają się członkowie rodziny? ›

Poniżej zestawienie nazw niektórych członków rodziny.
 • Mąż - małżonek.
 • Żona - małżonka.
 • Dziadek - ojciec ojca lub matki. ...
 • Babcia - matka ojca lub matki. ...
 • Brat żony - szwagier. ...
 • Mąż siostry - szwagier. ...
 • Siostra żony - szwagierka.
 • Siostra męża - szwagierka.
May 21, 2010

Kim są dla siebie rodzice małżonków? ›

Rodzice męża lub żony to współcześnie teściowie (teść, teściowa), ale spotyka się jeszcze swoiste określenie na rodziców samego męża: świekra i świekr (świekier). Dla rodziców jednego ze współmałżonków drugi z nich to zięć (mąż córki) lub synowa (żona syna).

Jakie pokrewieństwo? ›

Krewni w linii prostej to osoby, które pochodzą jedna od drugiej – wstępni oraz zstępni, np. syn, matka, babcia itp. Krewni w linii bocznej to z kolei osoby, które mimo że pochodzą od wspólnego przodka, nie są krewnymi w linii prostej, np. rodzeństwo, siostrzeńców, wujków, ciotki, kuzynostwo itp.

Czy trzecie pokolenie to rodziną? ›

Rodzina w tym ujęciu to rodzice i ich potomstwo. Gdyby zatem ściśle się trzymać wymiaru naukowego, można by rzec, iż pokolenia naszych dziadków, pradziadków itd. należą do naszego rodu, zaś rodziną dla nas będą rodzice i rodzeństwo z jednej strony oraz małżonek i nasze dzieci z drugiej.

Kim jest dla mnie córka siostry? ›

żona brata ojca (czyli stryja) – stryjenka (często nazywana też ciotką) córka siostry – siostrzenica. córka brata – bratanica. syn siostry – siostrzeniec.

Jak się nazywa siostra matki? ›

Ciotka (lub też: stryjna) – żona brata ojca, siostra matki lub ojca; Wujenka (lub coraz częściej stosowane: ciotka) – żona brata matki. Zięć – mąż córki; Synowa – żona syna.

Jak nazywać siostrę ojca? ›

Siostra ojca lub matki była ciotką, proste, ale już jej mąż – naciotem lub pociotem. Brat matki nazywany był wujem a jego żona wujną lub wujenką. Zdarzało się, że kuzynów ojca i matki nazywano odpowiednio stryjami i wujami. Wówczas, dla odróżnienia, tych bliższych nazywano rodzonymi.

Kto należy do najbliższej rodziny? ›

Członek najbliższej rodziny to najczęściej osoba do trzeciego lub czwartego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa (rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie i inne relacje rodzinne).

Czy teściowa jest moja rodzina? ›

Zatem nawet po rozwodzie albo śmierci małżonka, była teściowa nadal będzie naszą powinowatą w rozumieniu prawa. Jeśli w przepisie znajdziemy termin „krewni” albo „osoby spokrewnione” to nie chodzi tu o powinowatych.

Kim jest dla mnie mąż siostry mojej babci? ›

Jeśli mowa o nazwach relacji wynikłych z zawarcia małżeństwa, to brat żony/męża to szwagier (tak samo nazywa się również męża siostry; żona brata to z kolei bratowa), a siostra żony/męża to szwagierka.

Jak się nazywa żona wnuczka? ›

prasnecha = żona wnuka (dla praświekra, praświekry).

Co się wpisuje w stopień pokrewieństwa? ›

W przypadku określenia pokrewieństwa w linii prostej należy wskazać, że chodzi tu o krewnych którzy pochodzą jeden od drugiego. Zstępni w linii prostej, w odniesieniu do konkretnej osoby, to jej dzieci, wnuki, prawnuki itd. Natomiast wstępni w linii prostej, to z kolejno rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.

Jak określa się stopień pokrewieństwa? ›

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Stopień pokrewieństwa w linii prostej jak i bocznej, ustala się według liczby urodzeń jaka jest konieczna do powstania pokrewieństwa. W linii prostej mamy zstępnych i wstępnych.

Czy babcia to pierwsza linia? ›

Rodzice są krewnymi pierwszego stopnia w linii prostej względem swojego dziecka rodzic → dziecko), zaś dziadkowie względem wnuków są krewnym drugiego stopnia w linii prostej, gdyż dzielą ich dwa urodzenia (dziadek → rodzic → wnuk).

Czy można ożenić się z kuzynką? ›

Jeśli chodzi o ślub cywilny - w świetle prawa nie mogą zawrzeć małżeństwa krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Krewni w linii prostej to przodkowie i potomkowie tj. rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie itd. Pozostali krewni – czyli kuzyni mogą zawrzeć małżeństwo bez przeszkód.

Czy 3 i 4 pokolenie może być razem? ›

Według przepisów prawa kanonicznego, do ślubu kościelnego nie może dojść pomiędzy krewnymi w linii prostej oraz pomiędzy dziećmi małżeńskimi i pozamałżeńskimi, a w linii bocznej aż do czwartego stopnia włącznie.

Do jakiego pokolenia można brać ślub? ›

Zgodnie z prawem cywilnym ślubu nie może wziąć ze sobą rodzeństwo, ale ślub z osobą, z którą jesteśmy spokrewnieniu w drugim stopniu linii bocznej, jest już możliwy. Kodeks kanoniczny zezwala na wstąpienie w związek małżeński dopiero w przypadku czwartej linii bocznej.

Kim jest dla mnie kuzyn mojej mamy? ›

Ciotka (albo ciocia, a pieszczotliwie: cioteczka, ciotuchna, ciotulka, ciotunia, ciotusia – jak widać, musieliśmy bardzo kochać nasze ciocie, skoro utworzyliśmy tyle spieszczeń) to siostra lub kuzynka matki lub ojca.

Kim jest moja świeść dla mojego Paszenoga? ›

Żony braci męża snechy nazywano jątrwiami (jątrewkami). Dla męża brat jego żony był szurzym (dziś mówimy szwagier), a siostra żony to świeść. Mąż świeści to… paszenog.

Kim jest brat mojego ojca dla mojego dziecka? ›

Brat ojca to obowiązkowo stryjek. Jego żona zaś stryjenka. Ich dzieci będą dla nas siostrą lub bratem stryjecznym.

Czy babcia to najbliższą rodzina? ›

Poszukując na siłę pewnych wskazówek interpretacyjnych, można sięgnąć przez analogię do art. 32 ust. 2 ustawy zasiłkowej. I uznać za członka najbliższej rodziny takie osoby jak małżonek rodzica, babcia i dziadek dziecka, rodzeństwo rodziców dziecka czy wnuki rodziców dziecka itd.

Czy żona to jest rodzina? ›

W badaniu z 2010 roku przeprowadzonym przez profesorów z University of Indiana prawie wszyscy uczestnicy (99,8 procent) zgodzili się, że mąż, żona i dzieci stanowią rodzinę.

Czy żona to rodzina prawo? ›

- Z orzecznictwa wynika, że byłą małżonkę można zaliczyć do najbliższej rodziny, gdy doszło do nieformalnego związku i istniała bliska więź. Dbanie o dziecko wspólne nie upoważnia do obciążenia kosztami renty skarbu państwa czy ubezpieczyciela.

Czemu na teściów mówi się mamo i tato? ›

- Dawniej już podczas wesela było zaznaczane, że kobieta żegna swoje dawne życie i rozpoczyna nowe. Mówienie "matko", "mamo" podkreślało szacunek i miało łagodzić tę nową relację. Zmieniała się ona dopiero, kiedy młoda mężatka sama zostawała matką.

Czego nie mówić teściowej? ›

Czego lepiej nie mówić swojej teściowej?
 • „U mnie robi się to inaczej”
 • „Mnie to nie interesuje”
 • „Myślę, że się zaprzyjaźnimy”

Po czym poznać że teściowa mnie nie lubi? ›

Twoja teściowa absolutnie cię nie słucha, a może nawet przerywa w pół zdania to, co chciałabyś jej powiedzieć. Nie liczy się z twoją uwagą, ma w nosie twoje opinie chcąc udowodnić, że na niczym się nie znasz i to, co robisz, robisz zdecydowanie źle.

Kto to jest cioteczna babka? ›

Brat stryjeczny to 'syn brata ojca'; a brat wujeczny to 'syn brata matki'. Babka cioteczna zatem to 'siostra babki' albo 'siostra dziadka', babka stryjeczna zaś to 'żona brata dziadka' (zwanego dawniej prastryjem), babka wujeczna natomiast to 'żona brata babki'.

Kim jest brat mojego dziadka? ›

wnuk brata dziadka ojczystego, jest krewnym VI stopnia (I – ojciec, II – dziadek, III – pradziadkowie, IV – brat dziadka czyli prastryj, V – syn brata dziadka czyli stryj stryjeczny, VI – wnuk brata dziadka czyli brat prastryjeczny). Stopień powinowactwa określa się tak samo, zakładając, że małżeństwo go nie zmienia.

Co to znaczy pierwsza linia pokrewieństwa? ›

Linia pokrewieństwa

Linia prosta to taka, w której jedna osoba pochodzi od drugiej, w taki sposób, że na drzewie genealogicznym stosunek pokrewieństwa między nimi tworzyłby linię prostą. Krewnymi w linii prostej są zatem wstępni (t.j. ojciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia, itd.)

Czy kuzyn to rodziną? ›

Kuzyn to dalszy krewny.

Jest to ogólne określenie członków naszej dalszej czy bliższej rodziny. Jest to linia boczna pokrewieństwa z naszą rodziną. Określenia te w takim samym znaczeniu odnoszą się również do siostry ciotecznej czy też kuzynki.

Kim jest siostra ojca? ›

Siostra matki lub ojca - ciotka. Mąż córki - zięć.

Kim jest siostra męża dla jego żony? ›

Szwagierka – siostra żony lub siostra męża; Bratowa – żona brata; Stryj (lub coraz częściej stosowne: wuj) – brat ojca; Wuj – brat matki.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 5822

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.