Skazani na kwarantannę, mimo negatywnego wyniku testu (2022)

Od końca zeszłego roku, po zautomatyzowaniu zasad kwarantanny, doredakcji Prawo.pl systematycznie wpływają skargi od osób kierowanych na kwarantannę z chwilą wystawienia skierowania na test w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarza pierwszego kontaktu. Czasami są to pojedyncze osoby, a czasami zamieszkujący razem małżonkowie. Nie rozumieją, dlaczego w ogóle podlegają kwarantannie i mają przebywać w domu, skoro mają negatywny wynik testu. I choć na kwarantannę trafiają z automatu, to zwolnienie się z niej automatyczne już nie jest.

Czytaj również: Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia o ograniczeniach epidemicznych

Jedna kwarantanna, dwa rozporządzenia

Kwestie kwarantanny zostały uregulowane w dwóch rozporządzeniach. Mianowicie w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Pierwsze reguluje kwestie obowiązkowej kwarantanny osób przekraczających granicę państwową RP, przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19 oraz określa służby, którym dane osób na kwarantannie i w izolacji domowej są udostępniane, drugie określa m.in. zasady odbywania kwarantanny przez osoby skierowane na test w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Natomiast zgodnie z par. 5 ust. 5 tego drugiego rozporządzenia (tj. rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego), okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Tyle przepis, a praktyka?

(Video) Trybuna Ludu #38 - Łukasz Bosacki odpowiada na pytania internautów

Jak powiedziała nam jedna z Czytelniczek,mimo otrzymania negatywnego wyniku testu, na jej numer telefonu przychodziły codziennie kolejne zadania, wysyłane z aplikacji "Kwarantanna domowa", którą musiała zainstalować w swoim telefonie. – Polecenia z automatycznej sekretarki przychodziły o różnych porach, a ich zlekceważenie wiązało się z kolejną telefoniczną wiadomością o niewykonaniu zadania i zapisaniu tego w systemie. Było to frustrujące – mówi.


Bez prawa do zasiłku i prawa do wynagrodzenia

Problem jednak nie sprowadza się tylko do konieczności realizowania uciążliwych zadań o różnych porach dnia (zrobienia zdjęcia z miejsca pobytu i przesłania go do systemu). Do tego dochodzi bezsilność w ustaleniu, kto ma kompetencję, żeby wykreślić osoby (formalnie zdrowe) z rejestru. Nasi rozmówcy zgodnie twierdzą, że najbardziej denerwująca była jednak niepewność co do możliwości wyjścia z domu. - Mam negatywny wynik testu i w ogóle nie powinienem podlegać kwarantannie – słyszymy od innego z naszych rozmówców, który chce pozostać anonimowy. - Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że mimo negatywnego wyniku, nie ma w praktyce automatycznego zwolnienia z automatycznie nakładanej kwarantanny. Ja nawet nie wiem, czy mogę wyjść swobodnie z domu i czy powinien pójść do pracy – dodaje.

- Kwarantanna jest nakładana automatycznie z chwilą wystawienia przez lekarza pierwszego kontaktu skierowania na test w kierunku SARS-CoV-2 i powinna się zakończyć z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak – jak mówi par. 5 ust. 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego - niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Zgodnie z regulaminem aplikacji „Kwarantanna domowa”, konto użytkownika dezaktywowane jest wcześniej, jeśli nastąpią okoliczności powodujące zakończenie kwarantanny. To, że tak się nie dzieje i osoby mające negatywny wynik testu nadal otrzymują powiadomienia od aplikacji jest dowodem na to, że prawie rok od wybuchu epidemii systemy nie zostały ze sobą sprzężone – mówi serwisowi Prawo.pl Michalina Kaczmarczyk, radca prawny z kancelarii Raczkowski. Jak podkreśla, taka sytuacja może być dużym problemem nie tylko dla pracodawców, ale przede wszystkim dla pracowników. – Negatywny wynik testu oznacza, że osoba nie podlega kwarantannie. Po zakończeniu kwarantanny traci więc prawo do zasiłku chorobowego i ZUS może odmówić wypłaty tego świadczenia. Jednocześnie przez sam fakt figurowania w systemie jako osoba na kwarantannie, pracownicy mogą obawiać się opuszczenia domu. Tym samym, osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może obawiać się pójścia do pracy i w konsekwencji jej nie świadczy- jeżeli wiąże się ona z koniecznością udania się do zakładu pracy – a pracodawca nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia za ten okres. W ten sposób taka osoba może zostać pozbawiona środków do życia – podkreśla mec. Kaczmarczyk.

(Video) Encyklopedia terapii zastępczej testosteronem doktor Marta Mazur

Na dodatek grozi jej mandat, gdyby została namierzona po opuszczeniu swojego miejsca zamieszkania. – Choć w tym akurat przypadku uważam, że nie należy przyjmować mandatu, ponieważ okres kwarantanny uległ zakończeniu - zaznacza mec. Michalina Kaczmarczyk. I dodaje: - Uregulowanie zasad odbywania kwarantanny w dwóch różnych rozporządzeniach sprawia, że ludziom trudniej orientować się w swoich prawach i obowiązkach.


Jak działa system według urzędników

Wczoraj od rana usiłowaliśmy ustalić, czym spowodowane są problemy osób zmuszanych przez system do odbywania kwarantanny, której nie powinny podlegać z uwagi na negatywny wynik testu. W Głównym Inspektoracie Sanitarnym usłyszeliśmy, że to nie wynika z prawa (bo zgodnie ze stanem prawnym, osoby mające negatywny wynik testu nie podlegają kwarantannie i powinny być z niej automatycznie zwalniane przez system), lecz jest prawdopodobnie spowodowane błędem technicznym aplikacji. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na nasze pytania, a rzecznik prasowy GIS do końca dnia nie autoryzował swojej wypowiedzi.

Równolegle zapytaliśmy Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o to, czy znane są mu problemy osób mających negatywny wynik testu a mimo to odbywających kwarantannę oraz, czy jest to efekt błędu technicznego aplikacji, braku procedury powiadamiania albo jakiegoś innego problemu. W odpowiedzi poinformowano nas, że w aplikacji "Kwarantanna domowa" - termin zakończenia kwarantanny pochodzi z bazy EWP (która jest bazą referencyjną dla prowadzenia kwarantanny). Instytucją odpowiedzialną za bazę EWP i modyfikację terminów w tej bazie jest Centrum eZdrowia. Polecono nam więc skontaktowanie się z CeZ.

– Za nakładanie kwarantanny odpowiedzialny jest GIS i tylko oni mogą pomóc w tym temacie – przekazała nam Joanna Zaręba, kierownik Wydziału Komunikacji Korporacyjnej CeZ.

(Video) Co czeka rynki i gospodarkę? Analiza rynków finansowych | Artyści Rynków

Odpowiedź otrzymaliśmy natomiast z Ministerstwa Zdrowia. Pytane o automatyczną kwarantannę ministerstwo wskazało na par. 4 ust. 1 rozporządzenia RM, zgodnie z którym osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem systemu, o którym mowa w par. 2 ust. 14 pkt 1.

MZ pytane o to, kto wpisuje wyniki testu do ogólnopolskiego systemu: Sanepid czy firma, która wykonała test, zapewniło, że medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza do systemu teleinformatycznego informacje o wynikach testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz informacje o osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, w tym informację o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą, w przypadku gdy informacje te nie znajdują się w tym systemie.

Skoro firma wykonująca test wpisała negatywny wynik pod adresem internetowym przekazanym pacjentowi przy pobieraniu wymazu, to można przypuszczać, że przesłała go również do Sanepidu. Pytanie, dlaczego pacjent z negatywnym wynikiem testu nadal figuruje w rejestrze osób objętych kwarantanną, póki co pozostaje bez odpowiedzi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

(Video) Praca zdalna a stres i efektywność – wyniki badania

FAQs

Czy po uzyskaniu negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny? ›

Negatywny wynik testu a zwolnienie z kwarantanny

Jeśli Twoja kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie na test, a wynik twojego badania jest negatywny, oznacza to, że nie masz koronawirusa i nie musisz przebywać już na kwarantannie. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

Kiedy kończy się kwarantanną gdy wynik jest ujemny? ›

Kwarantanna dla osób skierowanych na test

Jesteś na kwarantannie od momentu, kiedy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej skieruje Cię na test na koronawirusa, do chwili uzyskania wyniku testu. Jeśli otrzymasz wynik negatywny, to automatycznie Twoja kwarantanna się kończy.

Po jakim czasie od zachorowania na Covid test wychodzi negatywny? ›

Warto wiedzieć, że test antygenowy pokaże dodatni wynik tuż przed wystąpieniem objawów i do pięciu-siedmiu dni po ich pojawieniu się, ponieważ wtedy w drogach oddechowych jest najwięcej wirusa. Z reguły około dziesiątego dnia od wystąpienia objawów ponowny test pokazuje już wynik negatywny.

Czy ujemny wynik testu Antygenowego zwalnia z kwarantanny? ›

Jeżeli wynik testu będzie negatywny, zostaniesz automatycznie zwolniony z kwarantanny.

Czy negatywny test zwalnia z kwarantanny 2022? ›

nie są już z automatu zwolnieni z kwarantanny. By cieszyć się wolnością muszą jeszcze wykonać oficjalny test na Covid-19 i uzyskać negatywny wynik. Do czasu wpisania go do systemu Sanepidu są objęci kwarantanną. Na szczęście od 15 lutego 2022 roku ten czas zamknięcia nie musi już trwać nawet 20 dni.

Czy chory z wynikiem testu negatywnym może zarażać? ›

To nie tylko złudne, ale i niebezpieczne myślenie. Okazuje się, że można być zainfekowanym, choć test tego nie wykaże, i zarażać innych.

Dlaczego test na COVID wychodzi negatywny? ›

Druga możliwość nawiązuje do przebytych infekcji lub/ i przyjętych szczepień przeciwko COVID-19. Negatywny test pomimo choroby może bowiem świadczyć o tym, że szczepionka, lub wcześniejsze zakażenie, pomagają.

Czy po 10 dniach izolacji trzeba zrobić test? ›

Aktualnie nie zaleca się rutynowego wykonywania żadnych badań po zakończeniu izolacji (w tym żadnych badań obrazowych płuc ani krwi), nie zaleca się również wykonywania testów serologicznych (badających obecność przeciwciał), ponieważ ich wynik nie wpływa na postępowanie.

Co oznacza negatywny wynik testu na koronawirusa? ›

Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD) ‒ wynik negatywny oznacza to, że pacjent nie miał w przeszłości kontaktu z wirusem i nie doszło do rozwoju odpowiedzi immunologicznej. Należy pamiętać, że negatywny wynik badania nie wyklucza całkowicie zakażenia.

Jak długo Omikron utrzymuje się w organizmie? ›

– Wiemy, że w przypadku wariantu Delta od momentu zakażenia do pojawienia się objawów mija około pięciu dni. Natomiast z tego, co wiemy o Omikronie, inkubacja jest krótsza, wynosi od jednego do trzech dni, licząc od kontaktu z wirusem — wyjaśniał prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Ile czasu utrzymuje się Covid w organizmie? ›

Objawy zakażenia koronawirusem najczęściej ustępują w ciągu 10 dni — przypominała jesienią epidemiolog dr Allison Arwady z Chicago. Dziś, kiedy superwariant Omikron wypiera Deltę, niektórzy pacjenci zgłaszają, że objawy ustąpiły u nich w ciągu trzech do pięciu dni.

Jak długo zaraża osobą chora na Omikron? ›

Jak długo osoba zakażona Omikronem zaraża innych? Osoba zakażona koronawirusem może stanowić zagrożenie dla innych już na dwa dni przed wystąpieniem objawów i przez 10 dni trwającej infekcji. W przypadku Omikronu oznacza to więc, że już po 24 godzinach od kontaktu z nosicielem wirusa możemy zakażać kolejnych ludzi.

Czy Ozdrowieniec musi być na kwarantannie? ›

ozdrowieńców”, tj. osób, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem. Reasumując, wyjątki od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej zostały ujęte wyłącznie w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Czy test PCR zwalnia z kwarantanny? ›

skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, ale nie dłużej niż 7 dni; jeśli dzień po zakończonej kwarantannie otrzymasz informację o ...

Ile razy dzwoni sanepid? ›

Telefony z nakładaniem decyzji o kwarantannie wykonywane są pomiędzy 9:00 a 20:30 codziennie. Podejmowane są 2 próby kontaktu, w dwóch kolejnych dniach. Jeśli jesteś adresatem tego komunikatu wciśnij 1, jeżeli nie wciśnij 2. Jeżeli chcesz odsłuchać ponownie komunikat wybierz 3.

Co oznacza negatywny wynik testu na koronawirusa? ›

Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD) ‒ wynik negatywny oznacza to, że pacjent nie miał w przeszłości kontaktu z wirusem i nie doszło do rozwoju odpowiedzi immunologicznej. Należy pamiętać, że negatywny wynik badania nie wyklucza całkowicie zakażenia.

Czy ktoś dostał karę za brak aplikacji Kwarantanna? ›

Co mi grozi, jeżeli nie będę korzystał/a z aplikacji? Osoby podlegające kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji Kwarantanna domowa mogą zostać ukarane karą grzywny lub nagany.

Co oznacza ujemny wynik testu na koronawirusa? ›

Wynik negatywny, czyli ujemny testu oznacza, że nie ma się koronawirusa. Wynik niediagnostyczny oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę i jak najszybciej przekazać do badania.

Dlaczego test na Covid wychodzi negatywny? ›

Druga możliwość nawiązuje do przebytych infekcji lub/ i przyjętych szczepień przeciwko COVID-19. Negatywny test pomimo choroby może bowiem świadczyć o tym, że szczepionka, lub wcześniejsze zakażenie, pomagają.

Videos

1. Fałszywe wyniki testów na COVID-19? „Dużo zależy od metody pobrania wymazu” (UWAGA! TVN)
(Uwaga! TVN)
2. Spotkanie z prawnikiem - Kwarantanna i izolacja w czasie pandemii koronawirusa
(Stowarzyszenie DOGMA)
3. WORD kontra Epidemia? Porozmawiajmy o branży. 04.11.2020r.
(Szkoła Jazdy TV)
4. Urzędnik państwowy a deklaracja wiary
(KOALICJA ATEISTYCZNA)
5. Szybkie testy antygenowe - JAK DZIAŁAJĄ? Wybrać test antygenowy z nosa czy test antygenowy ze śliny?
(GdziePoLek.pl)
6. Kwarantanny. Możesz się obronić.
(#ToSieSamoKomentuje)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 11/26/2022

Views: 6254

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.