Rodzaje operacji bariatrycznych, która będzie dla mnie najlepsza? – W Nowym Kształcie (2023)

Leczenie chirurgiczne|Rodzaje operacji bariatrycznych, która będzie dla mnie najlepsza?

Na chwilę obecną nie ma jednolitych zasad kwalifikacji do konkretnego zabiegu bariatrycznego. Aktualnie dostępne metody chirurgicznego leczenia otyłości różnią się między sobą mechanizmami działania, spodziewanymi efektami bariatrycznymi (utraty masy ciała) oraz metabolicznymi, a także zakresem potencjalnych powikłań. Każdy chory ma inne nawyki żywieniowe, różny wywiad medyczny, przebyte operacje i odmienny styl życia. W celu osiągnięcia najlepszych efektów najważniejsza jest właściwa kwalifikacja, której podstawę stanowią pierwsza wizyta i szczera rozmowa pacjenta z chirurgiem bariatrycznym. Przy wyborze właściwego zabiegu obok preferencji pacjenta kluczowe znaczenie ma także doświadczenie chirurga i ośrodka bariatrycznego.

Obecnie najpowszechniej wykonywaną operacją na świecie i w Polsce jest laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (ang. Sleeve Gastrectomy). Drugim najczęściej wykonywanym zabiegiem jest laparoskopowe ominięcie żołądkowe z pętlą Roux-en-Y (ang. Roux-en-Y Gastric Bypass). Na trzecim miejscu pozostaje laparoskopowe ominięcie żołądkowe z jednym zespoleniem (ang. One Anastomosis Gastric Bypass / Mini-Gastric Bypass). Pozostałe zabiegi wykonuje się znacznie rzadziej. Istotny jest fakt, że operacje te dają porównywalny wynik leczenia jeśli idzie o redukcję masy ciała, choć część autorów wskazuje na pewne różnice jeśli idzie o wpływ na metabolizm, zwłaszcza cukrów. Zabiegi te wykonane w ośrodku posiadającym odpowiednie doświadczenie w chirurgicznym leczeniu otyłości cechuje porównywalny odsetek powikłań pooperacyjnych, a śmiertelność pozostaje niska.

Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka

(Video) Leczenie otyłości - otrzymałem nowe życie! - webinar z pacjentem bariatrycznym

Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (ang. Sleeve Gastrectomy) została po raz pierwszy wykonana ok. 20 lat temu. Od tego czasu stała się na tyle popularna, że jest obecnie najczęściej wykonywaną operacją bariatryczną zarówno w Polsce, jak i na świecie. Określenie „laparoskopowa” oznacza, że cały zabieg wykonywany jest specjalnymi narzędziami przez niewielkie cięcia skórne pod kontrolą wprowadzanej do jamy brzusznej kamery. Przy ich użyciu usuwa się około 75% żołądka z zastosowaniem specjalnego narzędzia szyjąco-tnącego – staplera. Pozostawia się wąską tubę, przypominającą rękaw (stąd nazwa), którą pokarm przechodzi z przełyku do dwunastnicy. Ogranicza to objętość przyjmowanego pokarmu, zarówno poszczególnych porcji, jak i ogólnej podaży dobowej, a także zmniejsza uczucie głodu. Rękawowa resekcja żołądka doprowadza typowo do utraty 25% do 35% masy ciała, czyli 50 do 70% nadmiaru masy ciała. U większości chorych możemy się również spodziewać istotnej poprawy, a często ustępowania chorób towarzyszących otyłości. Skuteczność rękawowej resekcji żołądka w tym względzie jest wysoka i porównywalna z innymi operacjami.

Do zalet tego zabiegu należy istotne zmniejszenie uczucia głodu, wczesna sytość, niski odsetek występowania niedoborów pokarmowych, „łatwość” techniczna zabiegu, brak konieczności wykonywania zespoleń, łatwość rewizji (kolejnego zabiegu) w przypadku niepowodzenia chirurgicznego leczenia otyłości. Resekcja rękawowa może stanowić pierwszy lub wieloetapowego leczenia otyłości olbrzymiej, a u wybranych chorych drugi etap (po balonie żołądkowym).

Do wad rękawowej resekcji żołądka należy wyższe ryzyko niepowodzenia w przypadku nieprzestrzegania diety w okresie pooperacyjnym, zwłaszcza u osób jedzących słodycze lub pijących słodzone napoje, długa linia przeszycia żołądka, która jest zagrożona powikłaniami chirurgicznymi takimi jak nieszczelność, czy krwawienia, większe niż w przypadku innych zabiegów ryzyko nasilenia lub pooperacyjnego wystąpienia choroby refluksowej przełyku.

Laparoskopowe ominięcie żołądkowo-jelitowe

Laparoskopowe ominięcie żołądkowo-jelitowe (ang. Gastric Bypass) może być wykonane na dwa sposoby: z pętlą Roux (ang. Roux-en-Y Gastric Bypass) lub z jednym zespoleniem (ang. One Anastomosis Gastric Bypass / Mini-Gastric Bypass).

Laparoskopowe ominięcie żołądkowe z pętlą Roux-en-Y, nazywane potocznie “bypassem żołądkowym”, jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów bariatrycznych. Przez wiele lat operacja ta była określana jako “złoty standard” chirurgicznego leczenia otyłości. Zabieg ten został po raz pierwszy wykonany techniką klasyczną w roku 1967 i przez wiele lat był to główny sposób przeprowadzania tej operacji. Obecnie jest wykonywany praktycznie wyłącznie laparoskopowo. Dostęp do jamy brzusznej uzyskuje się poprzez kilka krótkich nacięć skórnych, przez które do brzucha wprowadzane są trokary (porty robocze) i narzędzia laparoskopowe, w tym kamera. Przy ich użyciu żołądek po wypreparowaniu rozcinany jest urządzeniem szyjąco-tnącym – staplerem na dwa osobne zbiorniki. Pokarm z przełyku dostaje się do górnego zbiornika, tzw. “pouch’a”, o objętości około 30 ml. Dolny zbiornik jest “ominięty” i nie otrzymuje treści pokarmowej. Następnie odmierzane jest jelito cienkie i zespalane z pouch’em również przy użyciu staplera. Pokarm przedostający się przez przełyk „omija” (stąd nazwa „ominięcie”) pozostałą część żołądka, dwunastnicę oraz początkowy odcinek (zwykle ok. kilkadziesiąt do 100 cm) jelita cienkiego. Treść z ominiętej części przewodu pokarmowego (sok trzustkowy i żółć) przedostaje się do dalszych części jelita przez zespolenie jelitowo-jelitowe wytwarzane ok. 100 – 150 cm poniżej zespolenia z pouch’em. Niewielka objętość pouch’a ogranicza ilość przyjmowanych pokarmów, a z niego dostają się one bezpośrednio do jelita cienkiego, w którym z uwagi na brak soku trzustkowego i żółci trawienie jest bardzo ograniczone. Zachodzi ono dopiero w dalszej części jelita po połączeniu tzw. pętli pokarmowej z pętlą enzymatyczną (z wyłączonej/ominiętej części przewodu pokarmowego). Ominięcie pozostałej części żołądka, dwunastnicy i początkowego odcinka jelita cienkiego prowadzi do zmian metabolicznych i hormonalnych co przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i zwiększenia sytości. Poprawia ono również znacznie gospodarkę węglowodanową dzięki czemu możemy spodziewać się ustąpienia cukrzycy typu 2.

(Video) Jakie błędy przed operacją bariatryczną są popełniane najczęściej? - odc. 2 #CHLOedukacjaPODCAST

W przypadku ominięcia żołądkowo-jelitowego z jednym zespoleniem (ang. One Anastomosis Gastric Bypass / Mini-Gastric Bypass) również wytwarzane są dwa osobne zbiorniki z żołądka przez przecięcie go urządzeniem szyjąco-tnącym – staplerem. Pokarm z przełyku dostaje się do górnego zbiornika, tzw. “pouch’a”, którego objętość jest większa niż w przypadku ominięcia z pętlą Roux. Dolny zbiornik nie otrzymuje treści pokarmowej. Następnie odmierzane jest 150-250 centymetrów jelita cienkiego i wytwarzane jest zespolenie pouch’a z jelitem. Pokarm z pouch’a łączy się z pętlą jelita cienkiego, która transportuje enzymy z trzustki i żółć z wątroby.

Po zabiegach tych można spodziewać się utraty około 30% do 40% całkowitej masy ciała (60-80% nadmiaru masy ciała). Maksymalny efekt obserwuje się w ciągu 2 pierwszych lat. Większość pacjentów utrzymuje utratę 25% masy ciała przez 10 lat po zabiegu, jednak zdarzają się nawroty otyłości. Jako jedną z najistotniejszych zalet tego zabiegu podnosi się istotną poprawę kontroli i ustępowanie chorób towarzyszących otyłości. U przeszło połowy pacjentów z cukrzycą typu 2 można oczekiwać normalizacji poziomu glikemii.

Do zalet ominięcia żołądkowo-jelitowego z pętlą Roux należą trwała i przewidywalna utrata masy ciała, niższy odsetek konieczności wykonania zabiegu rewizyjnego z powodu braku efektu leczenia lub powikłań, bardzo dobra (według wielu opracowań lepsza niż po innych operacjach) kontrola zaburzeń metabolizmu glukozy (insulinooporność i cukrzyca typu 2) już w krótkim okresie po zabiegu. Operacja ta nie zwiększa ryzyka wystąpienia pooperacyjnej choroby refluksowej przełyku. Uchodzi także za skuteczniejszy sposób leczenia otyłości u osób jedzących słodycze, co nie jest powszechną opinią.

Do wad należy większe niż w przypadku rękawowej resekcji żołądka ryzyko niedoborów pokarmowych, „trudniejsza” technika operacyjna, konieczność wykonania zespolenia żołądkowo-jelitowego, ryzyko wystąpienia zespołu poposiłkowego (ang. dumping syndrome), zwłaszcza u „słodyczożerców”. Ponadto duża część przewodu pokarmowego, która zostaje „ominięta”, nie jest dostępna dla badania endoskopowego, co może stanowić problem w leczeniu niektórych schorzeń, na przykład kamicy dróg żółciowych.

Profil wad i zalet ominięcia z jednym zespoleniem jest podobny jak w przypadku ominięcia z pętlą Roux. Wadą tego zabiegu jest ryzyko refluksu żółciowego do żołądka i przełyku, co może prowadzić do żółciowego zapalenia błony śluzowej, które to powikłanie nie występuje po ominięciu z pętlą Roux. Ominięcie z jednym zespoleniem cechuje się nieco większym ryzykiem niedoborów mikroelementów i witamin niż ominięcie z pętlą Roux.

Laparoskopowe wyłączenie żółciowo-trzustkowe z przełączeniem dwunastniczym

(Video) Wybrane problemy i błędy popełniane po operacji bariatrycznej - odc. 5 #CHLOedukacjaPODCAST

Laparoskopowe wyłączenie żółciowo-trzustkowe z przełączeniem dwunastniczym (ang. BiloPancreatic Diversion With Duodenal Switch, BPD-DS) jest operacją z dużym elementem wyłączającym – pozwala na osiągnięcie największych efektów w zakresie utraty masy ciała niestety kosztem dużego ryzyka niedożywienia oraz niedoborów witamin i mikroelementów, a także wyższego ryzyka powikłań. Z tych powodów ta operacja bariatryczna jest obecnie rzadko wykonywana i najczęściej jako zabieg rewizyjny. Kwalifikacja do tego zabiegu wymaga szczególnej ostrożności. Można rozważyć wykonanie go jedynie u wybranych, zmotywowanych, współpracujących chorych ze skrajnymi postaciami otyłości, u których po rozważeniu wszystkich aspektów kwalifikacji można udokumentować istotne korzyści z zabiegu przewyższające ryzyko.

Obecnie zabieg przeprowadzany jest najczęściej techniką laparoskopową. Po wykonaniu nacięć skórnych i wprowadzeniu trokarów w pierwszym etapie wykonywana jest rękawowa resekcja żołądka wzdłuż mniejszej krzywizny na sondzie kalibrującej. Następnie po wypreparowaniu dwunastnicy przecinana się ją staplerem. Kolejno wytwarza się zespolenie dwunastniczo-jelitowe oraz jelitowo-jelitowe. W efekcie powstaje 200 – 250-centymetrowa pętla „pokarmowa”, gdzie przechodzi pokarm bez kontaktu z sokiem trzustkowym i żółcią oraz 100-centymetrowy wspólny kanał, w którym pokarm miesza się z enzymami i podlega trawieniu i wchłanianiu, zanim treść jelitowa trafi do jelita grubego.

Po zabiegu można spodziewać się utraty 40±10% masy ciała, czyli >70% nadmiaru masy ciała. Cukrzyca typu drugiego ustępuje u >90% chorych (w zależności od dodatkowych czynników), podobnie w przypadku innych chorób towarzyszących otyłości.

Do zalet tego zabiegu należą; większa niż po innych operacjach utrata masy ciała i najsilniejszy efekt metaboliczny w zakresie ustępowania cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego. Do wad należy największe ryzyko niedoborów pokarmowych, bardzo duża trudność techniczna, ryzyko biegunki tłuszczowej, większe współczynniki powikłań i śmiertelności. Wady te są na tyle istotne, ze spowodowały praktycznie całkowite wycofanie się z tych operacji. Ich miejsce zajmują takie zabiegi jak laparoskopowe ominięcie dwunastniczo-krętnicze z pojedynczym zespoleniem i rękawową resekcją żołądka (ang. Single Anastomosis Duodeno-Ileal Bypass with Sleeve Gastrectomy, SADI-S), czy laparoskopowe ominięcie źołądkowo-krętnicze z pojedynczym zespoleniem i rękawową resekcją żołądka (ang. Single Anastomosis Stomach–Ileal Bypass with Sleeve Gastrectomy, SASI-S). Czas obserwacji po tych zabiegach jest wciąż jeszcze dość krótki, ale wydaje się, że przy podobnej skuteczności wiążą się one z niższym ryzykiem powikłań, zwłaszcza odległych.

Laparoskopowe założenie opaski żołądkowej

Ten zabieg polega na założeniu opaski żołądkowej regulowanej wokół bliższej części żołądka (wpustu). Opaska jest zakładana techniką laparoskopową. Posiada port wyprowadzony pod powłoki skóry, dzięki któremu można regulować stopień zwężenia żołądka w części wpustowej, ograniczając przyjmowanie pokarmów.

(Video) Czy otyłość to praprzyczyna innych chorób? Bariatra Profesor Mariusz Wyleżoł

W świetle wytycznych odradza się wykonywanie tych zabiegów z powodu wysokiego odsetka powikłań oraz rewizji, czyli zamiany na inne zabiegi bariatryczne z powodu niewystarczającej utraty masy ciała w obserwacjach długoterminowych.

Endoskopowe wprowadzenie balona żołądkowego

Balon żołądkowy zakłada się przy użyciu gastroskopu u chorego w znieczuleniu dożylnym. Jest to miękki, silikonowy zbiornik, który jest wprowadzany do żołądka, a następnie wypełniany solą fizjologiczną (około 600-700 ml w zależności od modelu). Balon ten częściowo wypełnia żołądek, co ma prowadzić do uczucia pełności i zmniejszać pojemność żołądka ograniczając objętość przyjmowanych pokarmów. W połączeniu z dietą i modyfikacją stylu życia można oczekiwać utraty 7-15% masy ciała po 6 miesiącach stosowania (do 30% nadmiaru masy ciała w zależności od dodatkowych czynników). Należy go endoskopowo usunąć po 6-12 miesiącach (w zależności od modelu). Ten zabieg z uwagi na ryzyko zachłyśnięcia wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Balon żołądkowy jako samodzielna metoda leczenia otyłości ma bardzo ograniczoną skuteczność. Po jego usunięciu u zdecydowanej większości chorych dochodzi do nawrotu choroby, często osiągają oni wagę nawet wyższą niż przed leczeniem. Metoda ta może być natomiast z powodzeniem stosowana u chorych ze skrajną otyłością, czyli takich, u których nie można z pełnym bezpieczeństwem wykonać pierwotnego zabiegu chirurgicznego. W takim przypadku chirurg bariatra kwalifikuje pacjenta do wieloetapowego leczenia. Pierwszym etapem jest wówczas endoskopowe wprowadzenie balonu. Utrata masy ciała, która zajdzie po 6-12 miesiącach pozwoli bezpieczniej wykonać operację. W wybranych przypadkach balon żołądkowy proponuje się chorym jako jedyną metodę leczenia otyłości, gdy ich stan ogólny lub choroby towarzyszące powodują, że ryzyko operacji lub znieczulenia ogólnego jest zbyt wysokie.

Autorzy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, chirurg bariatryczny,
dr n. med. Michał Wysocki, chirurg ogólny Szpital specjalistyczny im. Ludwika Rydgiera w Krakowie

Rozważam chirurgiczne leczenie otyłości. Od czego zacząć?

(Video) Po co przygotowywać się do operacji bariatrycznej? - odc. 1 (part 1 of 2)

Dieta w leczeniu otyłości – zalecenia po operacji bariatrycznej

FAQs

Jaka operacja bariatryczna jest najlepsza? ›

Laparoskopowe ominięcie żołądkowe z pętlą Roux-en-Y, nazywane potocznie “bypassem żołądkowym”, jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów bariatrycznych. Przez wiele lat operacja ta była określana jako “złoty standard” chirurgicznego leczenia otyłości.

Czym się rozni mini gastric bypass od gastric bypass? ›

Operacja mini gastric bypassu ((ominięcie żołądkowe z jednym zespoleniem) jest operacją wyłączającą, jak gastric bypass, jednak nieco prostszą do wykonania, ponieważ chirurg ma do wykonania w trakcie zabiegu jedynie jedno zespolenie, zamiast dwóch.

Czy warto poddać się operacji bariatrycznej? ›

Czy warto zdecydować się na operację bariatryczną? Operacja bariatryczna jest obecnie uznawana za najskuteczniejszą metodę leczenia otyłości. Daje ona wielu pacjentom szansę na normalne życie. Zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych schorzeń, które prowadzą do wielu powikłań zdrowotnych lub przedwczesnego zgonu.

Co to jest operacja GB? ›

Operacja polega na podzieleniu żołądka na dwie odrębne części. Mniejsza część żołądka o pojemności 100 ml łączona jest z jelitem cienkim w taki sposób, że postała część żołądka razem z dwunastnicą i fragmentem jelita czczego zostają wyłączone z normalnego trawienia i wchłaniania pokarmu.

Ile się chudnie w pierwszym miesiącu po operacji bariatrycznej? ›

– Średnio przez pierwszy miesiąc po operacji pacjenci tracą od 10 do 15 kg.

Jak długo goi się żołądek po resekcji żołądka? ›

Zabieg operacyjny przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa około 90 minut. Po zabiegu chory musi pozostać kilka dni w szpitalu, powrót do pełnej aktywności trwa jednak kilka tygodni. Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym mogą wystąpić dolegliwości bólowe jamy brzusznej.

Czy mini gastric bypass jest odwracalny? ›

Gastric by-pass jest stosunkowo popularną metodą chirurgicznego leczenia otyłości w Stanach Zjednoczonych, a w chwili obecnej jest to NOWOŚĆ również w Europie. W trakcie operacji Gastric by-pass przewód pokarmowy zostaje chirurgicznie zmodyfikowany w sposób nieodwracalny.

Czy opaska na żołądek jest bezpieczna? ›

Leczenie opaską żołądkową jest stosunkowo bezpieczne, a powikłania występują rzadko. Nie można ich natomiast wykluczyć. Niektóre z nich to: infekcja wewnętrzna, bóle brzucha, wymioty, zaparcia, rozszerzenie torebki, przemieszczenie się portu, ześlizgnięcie się opaski, nieszczelność opaski.

Czy można drugi raz zmniejszyć żołądek? ›

odpowiedź (1) Dzień dobry! Jest możliwy zabieg rewizyjny (ponowny).

Ile trzeba schudnąć do operacji bariatrycznej? ›

Jednym z najważniejszych elementów przygotowania do operacji bariatrycznej jest redukcja masy ciała. Zanim poddasz się operacji będziesz musiał schudnąć ok. 10 proc. masy, która stanowi twoją nadwagę.

Czy można nie schudnąć po operacji bariatrycznej? ›

Badania sugerują, że pacjenci bardzo często odzyskują do 15% swojej początkowej masy ciała w czasie od 2 do 10 lat po zabiegu [1], a 5-15% z nich powraca do swojej masy ciała w kilku lat po operacji [2]. Niestety wskazują one również na to, że 4 lata po operacji około 81% pacjentów nadal próbuje schudnąć [1].

Ile osób umiera po operacji bariatrycznej? ›

Operacje bariatryczne są obarczone groźnymi powikłaniami oraz śmiertelnością szacowaną na 0,3-1,25% w zależności od typu operacji i obciążeń chorych chorobami współistniejącymi.

Jak wygląda życie po operacji bariatrycznej? ›

Twoje życie po operacji bariatrycznej zmieni się między innymi pod względem diety. Mniejszy rozmiar żołądka nie pozwoli ci już na spożywanie obfitych dań, co jest tylko częścią restrykcji, które cię czekają. Ważna jest też higiena spożywanych posiłków, o czym z pewnością dowiesz się od dietetyka.

Czy operacja bariatryczna jest bezpieczna? ›

Trzeba podkreślić, że chirurgia bariatryczna jest chirurgią bezpieczną. Powikłania nie przekraczają jednego procenta; są rzadsze niż przy kamicy pęcherzyka żółciowego czy zapalenia wyrostka robaczkowego.

Jakie są przeciwwskazania do operacji bariatrycznej? ›

Operacja bariatryczna – przeciwwskazania

choroby zapalne przełyku i jelit, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, ciążę, bardzo podeszły wiek, choroby psychiczne i inne czynniki świadczące o braku możliwości prowadzenia współpracy z chorym po zabiegu.

Ile czasu goi się żołądek po operacji bariatrycznej? ›

Rekonwalescencja po operacji bariatrycznej

3-5 dni. W przypadku tych metod szybszy jest również powrót do codziennych aktywności zawodowych i życiowych.

Czy po operacji bariatrycznej żołądek się rozciąga? ›

Dlaczego tak się dzieje po operacji? Jednym z powodów może być fakt, że każdy żołądek (przez swoją anatomiczną budowę) potrafi się rozciągać i kurczyć. Początkowo po operacji nie będzie się za bardzo rozciągać- to jeden z powodów, dla których musisz bardzo dokładnie przeżuwać każdy mały kęs.

Ile trzeba ważyć żeby zmniejszyć żołądek? ›

Rękawowa resekcja żołądka (Sleeve gastrectomy)

Metoda ta wskazana jest u osób, u których BMI przekracza 40 kg/m2 lub 35 kg/m2 i dodatkowo zmagają się one z chorobami wtórnymi do otyłości (nadciśnienie tętnicze, zespół bezdechu nocnego, zmiany zwyrodnieniowe stawów).

Jak wygląda życie po resekcji żołądka? ›

Po resekcji tak ważnego dla organizmu narządu można żyć całkiem normalnie, choć trzeba stosować się do kilku zasad. Przede wszystkim pacjent zobowiązany jest do przestrzegania diety. Musi również się oszczędzać, czyli koniec z piciem, paleniem, nieregularnym odżywianiem, wysiłkiem ponad miarę.

Jak nie przytyć po operacji bariatrycznej? ›

Postaraj się utrzymać określoną porcję posiłku, jedz powoli, dokładnie żuj każdy kęs. Spożycie alkoholu – Po operacji bariatrycznej alkohol jest szybko wchłaniany, co może spowodować wzrost apetytu i brak uczucia sytości. Warto ograniczyć a nawet wykluczyć picie alkoholu.

Czy operacja bariatryczna boli? ›

Bezpośrednio po wykonanym zabiegu bariatrycznym mogą wystąpić dolegliwości bólowe w okolicy jamy brzusznej, niemniej jednak w większości przypadków są one nieduże. Aby im zapobiec jak również w sytuacji odczuwania bólu przez pacjentów, przez pierwsze 2 doby podaje się hospitalizowanym osobom leki przeciwbólowe.

Ile się chudnie po mini gastric bypass? ›

Przez 2-3 tygodnie zalecana jest dieta płynna, papkowata, następnie można wrócić do normalnego żywienia. Największy spadek masy ciała następuje w pierwszych 6-8 miesiącach do roku. Można zgubić od 30-40 nawet do 60--70 proc. nadmiernej masy ciała.

Jak zmniejszyć żołądek bez operacji? ›

Naturalne metody zmniejszania żołądka to: jedzenie małych porcji i niedopuszczanie do objadania się, ograniczenie porcji wypijanych płynów i wprowadzenie zakazu napojów gazowanych i piwa. Dodatkowy efekt skurczenia żołądka ma dieta płynna 1 dzień w tygodniu i jedzenie sycących produktów bogatych w błonnik pokarmowy.

Jak długo trwa operacją wszczepienia bajpasów? ›

Wszczepienie by passów jest operacją kardiochirurgiczną, którą przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym (wymagany jest bezpośredni dostęp do naczyń wieńcowych, rozcinane są więc struktury klatki piersiowej – po uwidocznieniu serca, zatrzymuje się jego pracę i wszywa pobrane żyły do aorty). Operacja trwa około 5 godzin.

Ile kosztuje opaska na żołądek? ›

Ogólna cena zabiegu zależy od wybranej techniki: rękawowa resekcja żołądka to koszt 12000-20000 zł, podczas gdy za bypass gastryczny zapłacimy 21000-29000 zł, a za założenie opaski żołądkowej 12000-18000 zł.

Jakie mogą być powikłania po resekcji żołądka? ›

Do najczęstszych należą: krwawienia, zakażenia, nieszczelność w miejscu połączenia przełyku z jelitem, przepuklina w bliźnie pooperacyjnej, niedobór składników odżywczych i witamin, a także powikłania charakterystyczne dla większości zabiegów takie jak: zapalenie płuc, niewydolność układu krążenia, niewydolność nerek i ...

Jakie mogą być powikłania po zmniejszeniu żołądka? ›

Do typowych powikłań należą:
  • infekcja ran pooperacyjnych.
  • krwawienie z miejsca odcięcia fragmentu żołądka.
  • nieszczelność i przeciek w miejscu odcięcia fragmentu żołądka.
  • uszkodzenie śledziony wymagające jej usunięcia.
  • zapalenie płuc lub niewydolność oddechowa.
  • niewydolność nerek wymagająca dializoterapii.

Czy można pić alkohol po resekcji żołądka? ›

Po operacji bariatrycznej wypicie alkoholu jest możliwe i nie spowoduje katastrofy. Powinien być jednak spożywany z wielkim umiarem, symbolicznie i dopiero wtedy, gdy się rozumie, jak to wypływa na organizm.

Czym zapchać żołądek żeby nie czuć głodu? ›

Aby oszukać głód i wypełnić żołądek, warto pić duże ilości wody, zwłaszcza tuż przed posiłkiem – dzięki temu zjemy mniejszą porcję. Metoda ta doskonale sprawdzi się także w przypadku nagłego głodu, zapobiegając przed sięganiem po niezdrowe przekąski. Woda nie dostarcza kalorii, więc możną ją pić bez umiaru.

Ile osób tyję po operacji bariatrycznej? ›

przedstawili wyniki pięcioletniej obserwacji pacjentów po wykonaniu zabiegu ominięcia żołądkowo-jelitowego z pętlą Roux-en-Y, stwierdzając istotny statystycznie wzrost masy ciała u blisko 50% badanych osób już w ciągu pierwszych 24 miesięcy od wykonania zabiegu.

Ile trwa przygotowanie do operacji bariatrycznej? ›

Operacja bariatryczna nie jest zabiegiem kosmetycznym; wiele osób nie rozumie wskazań do leczenia operacyjnego, zasad tego typu leczenia i jego następstw. Proces przygotowania do operacji bariatrycznej powinien trwać nie krócej niż 3 miesiące.

Ile trzeba ważyć do operacji bariatrycznej? ›

Do operacji bariatrycznej można zakwalifikować chorego, którego: BMI jest równe lub wyższe niż 40 kg/m2, BMI zawiera się w przedziale 35–40 kg/m2 przy współwystępowaniu określonych jednostek chorobowych, w zakresie których, chirurgiczna, indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę (m.in.

Po jakim czasie można wrócić do pracy po operacji bariatrycznej? ›

Zwykle pacjenci wypisywani są ze szpitala w 2-3 dobie po operacji. Niektórzy z nich wracają do pracy nawet po tygodniu, inni w zależności od rodzaju pracy po 2-3 tygodniach.

Dlaczego po operacji bariatrycznej waga stoi? ›

Częstą przyczyną powolnej utraty masy ciała po operacji bariatrycznej jest nieprzestrzeganie zaleceń dietetycznych. Wiele osób, które doświadczają zaotrzymania utraty wagi, nie spożywa wystarczającej ilości białka lub nie pije wystarczającej ilości wody.

Czy po operacji bariatrycznej można jesc slodycze? ›

Słodycze należą do produktów wysokokalorycznych. Zbyt częste pojawianie się ich w menu po operacji bariatrycznej może powodować zwiększenie ilości spożywanych kalorii do poziomu, który uniemożliwi dalszy spadek masy ciała. Nadmierna ilość spożywanych słodyczy może także powodować wzrost masy ciała po operacji.

Jaki spadek wagi po operacji bariatrycznej? ›

U większości pacjentów po zabiegach chirurgicznego leczenia otyłości dochodzi do redukcji masy ciała o około 60-70% nadwagi w ciągu pierwszych 9-12 miesięcy.

Czego nie wolno po operacji bariatrycznej? ›

Niewskazane są napoje gazowane, napoje słodkie, soki owocowe i warzywne oraz alkohol, przynajmniej do roku od zabiegu.

Jak dlugo boli brzuch po operacji bariatrycznej? ›

Po operacji bariatrycznej - dolegliwości bariatryczne

Po operacji, układ pokarmowy pacjenta musi przystosować się do działania na nowych zasadach. Proces ten trwa kilka miesięcy i mogą mu towarzyszyć dolegliwości charakterystyczne dla operacji bariatrycznych.

Czy zmniejszenie żołądka jest zdrowe? ›

Ze względu na to, że ESG jest zabiegiem nieoperacyjnym i małoinwazyjnym, ilość możliwych komplikacji jest znacznie ograniczona a sam zabieg jest w pełni bezpieczny dla Pacjenta. Należy pamiętać, że zabieg zmniejszenia żołądka nie polega na usunięciu nadmiaru tkanki tłuszczowej z organizmu.

Czy można pić kawę po operacji bariatrycznej? ›

Zaleca się picie między posiłkami, unikanie słodkich napojów gazowanych, soków, alkoholu, a także słodzonej kawy czy herbaty (cukier można zastąpić słodzikiem).

Co ze skórą po operacji bariatrycznej? ›

Zabiegi plastyczne wykonuje się nie wcześniej niż 24 miesiące po operacji bariatrycznej. W tym czasie dochodzi do zmniejszenia masy ciała i jej stabilizacji. Skóra również ulega częściowemu samoistnemu obkurczeniu. Dodatkowo organizm w pełni przystosowuje się do nowych nawyków żywieniowych.

Co pić po operacji bariatrycznej? ›

należy pić wodę: gotowaną, źródlaną, niegazowaną wodę mineralną oraz herbatę lub kawę bez cukru. W przeciągu kilku godzin po operacji można przyjmować niewielkie ilości klarownych płynów, aby popić przyjmowane leki na choroby towarzyszące, czy po prostu aby zwilżyć gardło i usta.

Co zamiast operacji bariatrycznej? ›

Jak się okazuje, w przypadku takich osób najlepszym sposobem na trzymanie wagi w ryzach jest aktywność wymagająca angażowania całego ciała i nastawiona na dynamizm, w tym bieganie i chodzenie, wspinaczka górska, taniec oraz niektóre odmiany jogi.

Dlaczego po operacji bariatrycznej jest zimno? ›

Uczucie zimna

Wynika to z niskiej produkcji ciepła i utraty izolacji. Jest to konsekwencja utraty nadmiaru tkanki tłuszczowej. Gdy Twoje ciało przystosuje się do nowej masy, a Twoja masa ciała się ustabilizuje, powrócisz do stanu równowagi, w którym dreszcze znikną.

Do jakiego wieku operacja bariatryczna? ›

Zabiegi bariatryczne na ogół wykonywane są u osób pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Po dokładnej analizie korzyści i ewentualnego ryzyka, operacje bariatryczne są też wykonywane u osób młodszych lub starszych.

Czy operacja bariatryczna jest skuteczna? ›

Chirurgiczne leczenie otyłości to aktualnie najskuteczniejsza i najlepsza metoda terapii osób borykających się z nadwyżką kilogramów. Stosuje się ją u Pacjentów, u których zawiodły inne metody (dieta, aktywność fizyczna, suplementacja, psychoterapia).

Co dyskwalifikuje do narkozy? ›

Brak zgody Pacjenta, zaburzenia krzepnięcia lub przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, czynne lub przebyte choroby układu nerwowo-mięśniowego, alergie na leki znieczulenia miejscowego, zakażenie skóry w okolicy miejsca wkłucia, Pacjentów znacznie odwodnionych oraz Pacjentów niewspółpracujących.

Czy po operacji zmniejszenia żołądka można przytyć? ›

Najniższą wagę osiągniesz po około 9-12 miesiącach od operacji. W tym czasie zredukujesz około 70-80% nadmiaru masy ciała. Jednak po początkowej redukcji masy ciała możliwy jest przyrost wagi, a ilość zwiększonych kilogramów zależy od osoby.

Czy operacja bariatryczna skraca życie? ›

„Od dawna wiadomo, że otyłość skraca średnią długość życia o około pięć do dziesięciu lat. Z naszych badań wynika, że ​​operacja bariatryczna wydłuża ją o trzy lata. Ale nawet po operacji pacjenci nadal mają krótszą oczekiwaną długość życia niż ogół populacji”.

Dlaczego nie chudnę po operacji bariatrycznej? ›

To jest twoja ciężka praca. Spektakularny spadek masy ciała po operacji trwa przez pierwszych 6 do 12 miesięcy po zabiegu. Redukowane kilogramy to nie tylko tkanka tłuszczowa, część to masa mięśniowa. Utrata mięśni może spowolnić tempo redukcji.

Ile trzeba schudnąć do operacji zmniejszenia żołądka? ›

Zanim poddasz się operacji będziesz musiał schudnąć ok. 10 proc. masy, która stanowi twoją nadwagę. Może się jednak zdarzyć, że chirurg poprosi cię, aby schudł więcej.

Kto nie kwalifikuje się do operacji bariatrycznej? ›

Przeciwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości
  • nieuleczalne choroby prowadzące do wyniszczenia organizmu takie jak aktywna choroba nowotworowa.
  • zaburzenia endokrynologiczne będące przyczyną powstawania otyłości np. ...
  • choroby w wyniku, których przeprowadzenie zabiegu wiąże się z zagrożeniem dla życia pacjenta np.

Dlaczego po operacji bariatrycznej tyje? ›

Wróciłeś do starych nawyków

Zabieg ten jest tylko jednym z elementów leczenia otyłości. Najważniejszą częścią tego leczenia jest zmiana nawyków żywieniowych. Jeśli po jakimś czasie wróciłeś do starych, niezdrowych nawyków żywieniowych Twoja masa ciała będzie rosnąć.

Videos

1. Leczenie otyłości klinicznej za pomocą operacji bariatrycznej
(Medtronic Polska)
2. Z tymi operacjami nie można zwlekać!
(Life in Kraków)
3. 💻 #CHLOlive dr n. med. Michał Orłowski - chirurg odpowiada na pytania pacjentów bariatrycznych
(StowarzyszenieCHLO)
4. Specjalista: „Nie wierzyłem, że to się może dokonać na moich oczach” | 7 metrów pod ziemią
(7 metrów pod ziemią)
5. Rodzaje otyłości
(Mariusz Łączka)
6. 💻 #CHLOlive mgr Alicja Sulima - psycholog odpowiada na pytania pacjentów bariatrycznych
(StowarzyszenieCHLO)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 20/08/2023

Views: 5685

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.