„Papież” amerykańskich masonów, którzy utworzyli Ku Klux Klan ma w USA pomnik - Blog | Ludzie Roku (2023)

Symbol masonów

  • Historia: Historia masonerii jest znana od stuleci, jednak w ostatnich 100 lat jest przedstawiana ludziom przez mass media i globalistów jako bajki.
  • Implikacje: W efekcie ludzie słysząc słowa: masoni, iluminaci śmieją się i uważają rozmówcę za tzw. foliarza. Ignorancja nie powinna przesłaniać faktów, część z nich opisana poniżej.

Autor: Fabio Giuseppe Carlo Carisio z VT Italia

„W sumieniu i szczerze wierzę, że Zakon Masoński jest, jeśli nie największym, jest jednym z największych złem moralnym i politycznm, które ciąży na całej Unii"

John Quincy Adams, VI Prezydent Stanów Zjednoczonych Listy o masonerii „Listy o masonerii ", 1833

„Nasza walka nie toczy się przeciwko stworzeniom z krwi i ciała, ale przeciwko księstwom i mocom, przeciwko władcom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom, które żyją na obszarach niebieskich"

Św. Paweł – List do Efezjan – 6.12

Jeśli najbardziej doświadczeni w amerykańskiej historii z pewnością słyszeli o krwawych czynach generała Alberta Pike'a, to niestety niewielu zdaje sobie sprawę z jego fanatycznej obsesji na punkcie satanistycznego ezoteryki kultywowanego w amerykańskiej masonerii, potomka rytu szkockiego, a nawet oni nie wiedzą, że założył Ku Klux Klan, ale zamiast wiecznej hańby zasłużył wielki pomnik w Waszyngtonie.

Dzieje się tak dlatego, że jego wyczyny sięgają czasów, gdy krytyczna analiza działalności tzw. „wolnych masonów" była surowo zabroniona lub zdyskredytowana z historycznego punktu widzenia.

Najzagorzalsi zwolennicy tajnych stowarzyszeń różnych posłuszeństw rytualnych był jednym z orędowników Risorgimento i zjednoczenia Włoch, zaczynając od rozwścieczonego międzynarodowego spiskowca Giuseppe Mazziniego, połączonego z Pike'm przez masońskie braterstwo, wzajemny szacunek i projekty tworzenia okultystycznych i elitarnych lóż masońskich mających na celu szerzenie suprematystyki ideału Nowego Porządku Świata.

Dziś na szczęście rośnie liczba badaczy historiografii, którzy wdrażają drobiazgowy rewizjonizm ostatnich trzech stuleci, dostrzegając fundamentalną i niszczącą rolę, jaką masoneria odgrywała w rewolucjach i wojnach Europy, łatwiej jest ponownie odczytać wydarzenia przeszłości z przejrzystością. odszyfrować spiski, które niczym pajęczyny ujarzmiły niezliczone obszary życia społecznego w powtarzającym się międzynarodowym związku, który w kolejnych artykułach doprowadzi nas do zrekonstruowania wzajemnego szacunku i planów utworzenia okultystycznych i elitarnych lóż masońskich, mających na celu szerzenie suprematystycznego ideału Nowego Porządku Świata.

W kolejnych artykułach doprowadzi nas do zrekonstruowania doskonałych zbrodni masonerii między Włochami, Anglią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki .

„Papież” amerykańskich masonów, którzy utworzyli Ku Klux Klan ma w USA pomnik - Blog | Ludzie Roku (2)

Albert Pike, Mason 33 stopień starożytnego szkockiego rytu akceptowanego

ALBERT PIKE, PAPIEŻ AMERYKAŃSKIEJ MASONERII

Albert Pike został nazwany Papieżem Amerykańskiej Masonerii i przeszedł do historii, a także ze względu na dzielenie się ideałami Mazzini, a także ze względu na jego satanistyczną cześć.

Urodzony w 1809 roku w Bostonie, stał się jednym z najsłynniejszych prawników na Południu. Posiadając niemal nadludzkie zdolności intelektualne, mówił i pisał w 16 językach. Wstąpił do masonerii w 1850 r., w 1859 r. został Wielkim Mistrzem Starożytnego i Uznanego Rytu Szkockiego (który w skrócie nazwiemy RSSA), a mianowicie najwyższym przywódcą amerykańskiej masonerii" – pisze estoński uczony Juri Lina na s. 196 swojej książki Architekci oszustwa: okultystyczna historia masonerii".

Lina poświęciła swoje życie pogłębianiu tematyki spisków międzynarodowych i z powodu jej wyraźnego sprzeciwu wobec komunizmu w 1979 roku została wygnana ze swojego kraju.

Nawet inni badacze historii Ameryki zgadzają się, że Pike, po wyborze Abrahama Lincola w 1860 r., poprzez swoją masońską hegemonię, był jednym z tych, którzy kierowali powstaniem Południa, które doprowadziło do krwawej wojny secesyjnej w USA (1860-1865).

Kilka lat wcześniej, w 1854 roku, jeden z jego bliskich współpracowników, Judah Benjamin, utworzył „Rycerzy Złotego Kręgu" (Rycerze Złotego Kręgu). Ich pierwsze operacje polegały na paramilitarnym szkoleniu terrorystów w całej Ameryce Środkowej w celu wywołania wojny między Stanami Zjednoczonymi a rządzącą tym obszarem Hiszpanią.

Więziony, założyciel Ku Klux Klanu

Doświadczona pisarka Lina szczegółowo analizuje błyskawiczną karierę wojskową i masońską Pike'a i charakteryzuje jego nieludzkie okrucieństwo:

„Podczas wojny domowej Pike był generałem brygady południowych oddziałów i dowodził armią składającą się z Indian z ośmiu plemion. Na jego dowództwo oddziały te dokonały masakr o takim okrucieństwie i zaciekłości, że Anglia zagroziła nawet interwencją „ze względów humanitarnych".

Nawet prezydent południa Jefferson Davis został zmuszony do podjęcia działań przeciwko Albertowi Pike'owi i nakazał mu rozproszenie armii indyjskiej. Po wojnie, za swoje haniebne zbrodnie i masakry, Pike został uznany przez sąd wojenny winnym zdrady i osadzony w więzieniu".

Ale w międzyczasie generał triumfalnie wkroczył wśród wolnych masonów. Według Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Pike został dokooptowany przez masona 33-egostopnia amerykańskiej RSSA Alberta Gallatina Mackeya, sekretarza Rady Najwyższej Charleston, który przekonał Pike'a do wstąpienia do Zakonu, gdzie został Suwerennym Wielkim Komandorem Rytu Szkockiego (Rada Najwyższa, jurysdykcja Południowa) od 1859 do śmierci".

Tutaj zatem, jak to często bywało z masonami, uzyskał bezkarność na mocy wsparcia ważnego bractwa: „Amerykański prezydent Andrew Johnson, podwładny masonowi Alberta Pike'a, w dniu 22 kwietnia 1866 roku łaskawie go pochwalił, podczas gdy amerykańska prasa przez dobre dziewięć miesięcy milczała na temat tej wiadomości dodaje Juri Lina.

Zabójstwo jego poprzednika Abrahama Lincolna, którego był posłem w Unii właśnie w latach wojny secesyjnej, niewątpliwie miało duży wpływ na decyzję Johnsona, kończąc z kolei na celowniku spiskowców.

Pike uzyskał ułaskawienie, mimo że rok wcześniej dał kolejny dowód jego niewolnictwa i rasistowskiego fanatyzmu: w grudniu, po zwycięstwie Związku Północnego w konflikcie secesjonistycznym, generał Pike wraz z generałem Johnem J. Morganem i niewielka grupa urzędników południowych, w Pulaski, w stanie Tennessee, przekształcił wspomnianych już Rycerzy Złotego Kręgu w krwawych ksenofobów „Rycerzy Ku Klux Klanu" (KKK) (od greckiego słowa kuklox oznaczającego „koło" lub "okrąg") ").

„Albert Pike, zwany „Diabłem XIX wieku", miał obsesję na punkcie idei dominacji nad światem. Kiedy został masonem 33 stopnia i szefem iluminatów z Arkansas, opracował plan przejęcia kontroli nad światem poprzez trzy wojny światowe i inne wielkie rewolucje "- podsumowuje Juri Lina.

OD CZARNYCH MSZY DO WOJEN ŚWIATOWYCH

W swojej pracy Occult Theocrasy Lady Queenborough, literackie nazwisko Edith Starr Miller, podkreśla znaczenie założycielki Ku Klux Klanu w Ameryce i jej związek z angielskim Masonem Longfellowem, który przeprowadził się w 1947 roku, i jego przyjacielem Mosesem Holbrookiem, wówczas Suwerenem.

Wielki Dowódca Charleston. „Longfellow i Holbrook, w trakcie wymiany wrażeń z Kabały, planowali stworzyć satanistyczny rytuał, w którym adepci zostaliby pouczeni o czarnej magii, ale Holbrook, Wielki Mistrz Rady Najwyższej Charleston, który miał już skomponowany odpowiedni rytuał i zmarłą świętokradczą mszę zwaną Adonaicide Mass (Msza, która zabija Adonai, Boga chrześcijan), opóźniając pełną realizację projektu.

KORESPONDENCJA MIĘDZY TEMPLE I MAZZINI

Potwierdzeniem tej tezy jest tajna korespondencja między masonem RSSA Giuseppe Mazzinim (1805-1872) a członkiem Międzynarodowego Komitetu Rewolucyjnego w Londynie, organizacji znajdującej się pod kierownictwem innego wysokiego rangą masona, brytyjskiego sekretarza stanu, Henry'ego. John Temple, trzecim wicehrabią Palmerston (1784-1865), który łączył swoje nazwisko z ówczesną angielską polityką imperialną, od wojny opiumowej po spór o siarkę z Burbonami, który zrodził wrogość uzasadniającą finansowanie przez Anglię Wyprawy Tysiąca i Jedności Włoch zaprojektowaną przez ruchy mazziniego Giovine Italia i Giovine Europa.

Dwa listy mają ogromne znaczenie: ten, który Mazzini wysłał do Pike'a 22 stycznia 1870 r. i list Pike'a do Mazziniego z dnia 15 sierpnia 1871 r.

Więcej historyków zgadza się, że korespondencja ta jest przechowywana w tajnych archiwach Temple House, miejscu rytu Szkockiego z Waszyngtonu, ale dostęp do nie jest zabroniony, podobnie konsultacje.

Jednak list Generała Południa, napisany 15 sierpnia 1871 r., był w przeszłości wystawiony tylko raz w Bibliotece Muzeum Brytyjskiego w Londynie.

Tam kanadyjski oficer marynarki, komandor William Guy Carr (obecny jako konsultant Stanów Zjednoczonych na konferencji w San Francisco 26 czerwca 1945 r.) dokonał wizji, notując różne notatki, które pozwoliły mu opublikować streszczenie w książce Pawns in the Play „Pionki w grze".

Żołnierz Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki Wojennej był w rzeczywistości żarliwym katolickim uczonym tajnych stowarzyszeń i satanistycznego okultyzmu.

Dokument wydaje się na tyle proroczy, by opowiadać się za projektem „kryzys-wojna-rewolucja", który zdewastował XX wiek.

Oto wymowne zdanie napisane przez Carra po przeczytaniu listu: „Należało stoczyć I wojnę światową, aby pozwolić „Iluminatom" złamać władzę carów w Rosji i przekształcić ten kraj w twierdzę ateistycznego komunizmu.

Różnice stworzone przez agentów „Iluminatów" między Imperium Brytyjskim a Cesarstwem Niemieckim zostały wykorzystane do wywołania tej wojny.

Po zakończeniu wojny komunizm trzeba było budować i wykorzystywać do niszczenia innych rządów i osłabiania religii".

Treść listu Mazziniego z 22 stycznia 1970 roku, według wspomnianej uczonej Lady Queensborough, jest niepokojąca: „Musimy stworzyć wyższy Ryt, który pozostanie nieznany, do którego będą należeć ci masoni wysokiego stopnia, których wybierzemy.

Jeśli chodzi o naszych braci w masonerii, ci ludzie będą musieli zobowiązać się do najściślejszej tajemnicy. Dzięki temu najwyższemu rytowi będziemy rządzić każdą masonerią, a ona stanie się jedynym międzynarodowym centrum, najpotężniejszym, ponieważ jego kierunek będzie nieznany".


DOKTRYNA LUCYFERA I PALLADYZM

Pike, zgodnie z rekonstrukcją dokonaną przez komandora Carra w jego książce, odpowiada Mazziniemu 15 sierpnia 1871 r., ogłaszając, że pod koniec wojen światowych (postawił trzy hipotezy) ci, którzy aspirują do rządu światowego, spowodują spustoszenie nigdy wcześniej nie widziane:

„Uwolnimy nihilistów i ateistów i sprowokujemy straszliwy społeczny kataklizm, który z całą grozą wyraźnie pokaże narodom efekt absolutnego ateizmu, pochodzenie barbarzyństwa i krwawej działalności wywrotowej.

Wtedy wszędzie obywatele, zmuszeni bronić się przed światową mniejszością rewolucjonistów, tymi niszczycielami cywilizacji i tłumami rozczarowanymi chrześcijaństwem, których wyznawcy będą od tej chwili bez orientacji w poszukiwaniu ideału, nie wiedząc już, gdzie kierować cześć,

Uważa się, że właśnie z tych słów i intencji zrodziła się ta bardzo tajna loża zarezerwowana dla adeptów okultyzmu, zwana palladyzmem.

Aby wyjaśnić tę koncepcję, inna książka napisana przez autora pod pseudonimem, ale nie mniej udokumentowana, interweniuje: „Masoneria i tajna siódemka: okultystyczne oblicze historii" autorstwa Epifaniusza, Editrice Ichthys:

„Palladyzm zdefiniowany przez encyklopedię Larousse jako" kult Szatana Lucyfera, to znaczy Szatana uważanego za Anioła Światła, ludzkiego i dobroczynnego boga", było tajnym stowarzyszeniem teurgicznym, nieznanym masonom nawet w wysokim stopniu, a zatem złożonym tylko z „emeritów".

Najchętniej przyjmowano Rycerzy Kadosz, 30 stopnia rytu szkockiego lub równoważne stopnie rytu egipskiego z Memphis-Misraim; nazwa przyjęta przez ryt palladiański brzmiała Re-Teurgisti Ottimati, podczas gdy loże nazywano Triangoli.

Hierarchia palladyjska składała się z trzech stopni: palladyckiego kadosza, palladyckiego hierarchy i wybranego maga.

Palladyzm został umieszczony ponad Radami Najwyższymi utworzonymi przez przedstawicieli 33 stopnia starożytnego i uznanego rytu szkockiego i z tych stanowisk schodził do niższych stopni przez kolejne infiltracje. Początkiem „nowego i zreformowanego rytu palladiańskiego" byli Albert Pike i Giuseppe Mazzini".

POMNIK PRZESTĘPCY WYKONANY PRZEZ WŁOCHA

Papież masonerii, tak okrutny i otyły, że waży ponad 140 kilogramów, był również uważany za miłośnika orgiastycznych sabatów spożywanych w lesie z dużą ilością alkoholu i różnych kobiet, takich dzikich forów, że przypominają obrzędy dionizyjskie opowiadane przez Eurypidesa w Bachantkach.

Uważam za zbyteczne wspominanie niezliczonych zbrodni i zbrodni popełnionych przez oszustów z Ku Klux Klanu, które podkreślają fakt, że satanistyczny kult handlarza niewolników, rasistowski i kulturalny Mason Pike był nie tylko konceptualnym badaniem ezoteryczno-teozoficznym, ale pragmatycznym i delirycznym diabolizmem.

Fanatyzm, który choć cieszy się szacunkiem wielu intelektualistów i potężnych globalistów swoich czasów, nietrudno określić jako typowy dla prawdziwego posiadacza tytułu masońskiego. Zamiast tego w Ameryce, wyjątkowy wśród przegranych z Południa, zasłużył sobie nawet na publiczne uhonorowanie pomnikiem.

Autor: Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Pomyśl o tym: właśnie tam, w stolicy, w Waszyngtonie, codziennie jeżdżą limuzyny, jest ten posąg założyciela znienawidzonego Ku Klux Klanu.

Jednak nikt dzisiaj nie stara się usunąć pomnika Alberta Pike'a z jego grzędy na Placu Sądowym. Nikt tego nie zniszczył. Stoi tam triumfalnie i bezpiecznie.

Ten posąg jest dowodem na to, że Albert Pike jest dziś zarówno czczony, jak i szanowany. Dlaczego czarni podżegacze, tacy jak Al Sharpton i Jesse Jackson, nie sprzeciwili się temu posągowi?

A co z prezydentem Obamą, który sam jest czarnym obywatelem? Dlaczego nic nie robi? A co z Prokuratorką Generalną, Lorettą Lynch, również czarną, czy jej poprzednikiem, znanym dręczycielem wyścigów, Ericiem Holderem?

Co mają do powiedzenia na temat uhonorowania założyciele KKK, nie mniej w stolicy naszego kraju, ze swoim pomnikiem pamięci?

Gdzie jesteście, liderzy „Black Lives Matter"? I dlaczego członkowie Kongresowego Czarnego Klubu zachowują milczenie?

Albert Pike dumnie stoi na swoim marmurowym piedestale: założyciel Ku Klux Klanu, generał konfederatów wojny secesyjnej, suwerenny wielki dowódca masonerii, oskarżony o masowy morderca i podejrzany o zabójcę prezydenta.

Dodajmy również do listy tego łobuza również lucyferycznego i notorycznego homoseksualistę.

Voltaire napisał: „Aby dowiedzieć się, kto nad tobą rządzi, po prostu dowiedz się, kogo nie możesz krytykować".

Źródła:
Juri Lina – Architects of Deception : the Occult History of Freemasonry, Architects of Deception: The Concealed History of Freemasonry, Referent Publishing, Sztokholm 2004.
William Guy Carr – Pionki w grze – Pionki w grze, Cpa Pubblisher
Ephiphanius – Freemasonry i Sekretna Siódemka: okultystyczne oblicze historii – Editrice Ichthys
Chiesa Viva – Od Giuseppe Mazziniego do generała Alberta Pike'a
Arturo Navone – Niemożliwy świat – przekład Wikipedii michaeljournal

Interesujące, prawda?

Czy szukałaś/eś poza mass media informacji o działalności masonów, w tym w Polce?
Czy opierasz swoje wnioski w oparciu o fakty i dogłębną analizę, ciągle poszukując nowych informacji?
Wykorzystaj do poszukiwań przeglądarkę https://duckduckgo.com/

Źródło: https://www.veteranstoday.com/2019/08/24/freemasonry-and-satanism-the-history-of-albert-pike/
https://www.gospanews.net/en/2018/08/20/satanismo-e-massoneria-1/

https://www.exposingsatanism.org/albert-pike/

Udostępnij wpis swoim znajomym aby mogli zapoznać się z pełnym spektrum informacji i wyrobili sobie własne zdanie nt obecnej sytuacji na Ziemi.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 24/09/2023

Views: 6246

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.