Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw? (SCM) (2023)

Na podstawowym poziomie zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management, SCM) to zarządzanie przepływem towarów, danych i środków finansowych związanych z produktami lub usługami od chwili zakupu surowców po dostawę produktu do miejsca docelowego.

Często utożsamia się łańcuch dostaw z logistyką, logistyka jest jednak tylko jednym z elementów łańcucha dostaw. Dzisiejsze cyfrowe systemy SCM mogą być stosowane przez wszystkie strony zaangażowane w tworzenie produktów lub usług, realizację zamówień i śledzenie informacji, w tym przez dostawców, producentów, hurtowników, detalistów oraz podmioty zajmujące się transportem i logistyką.

Operacje w ramach łańcucha dostaw obejmują zamawianie, zarządzanie cyklem życia produktów, planowanie łańcucha dostaw (w tym planowanie zapasów oraz utrzymanie zasobów przedsiębiorstwa i linii produkcyjnych), logistykę (w tym transport i zarządzanie flotą) oraz zarządzanie zamówieniami. Zarządzanie łańcuchem dostaw może również obejmować działania związane z handlem globalnym, w tym zarządzanie globalnymi dostawcami i międzynarodowymi procesami produkcyjnymi.

Dowiedz się więcej onajlepszym oprogramowaniu do zarządzania łańcuchem dostaw

Historia systemów SCM

Łańcuchy dostaw istnieją od czasów starożytnych, poczynając od pierwszego wytworzonego i sprzedanego produktu. Wraz z nadejściem industrializacji zarządzanie łańcuchem dostaw stało się bardziej złożone i pozwoliło przedsiębiorstwom na efektywniejsze wytwarzanie i dostarczanie towarów i usług. Na przykład wprowadzona przez Henry'ego Forda standaryzacja części samochodowych okazała się przełomem, który pozwolił na masową produkcję towarów, aby sprostać wymaganiom rosnącej liczby klientów. Z biegiem czasu kolejne zmiany (takie jak wprowadzenie na rynek komputerów) systematycznie zwiększały poziom zaawansowania systemów SCM. Systemy te pozostawały jednak przez wiele lat zasadniczo liniową, autonomiczną funkcją zarządzaną przez specjalistów ds. łańcucha dostaw.

Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z pojawieniem się Internetu, innowacji technologicznych i gospodarki globalnej opartej na popycie. Obecnie zarządzanie łańcuchem dostaw nie jest już funkcją liniową, ale raczej złożonym zbiorem niejednorodnych sieci dostępnych całodobowo. W centrum tych sieci znajdują się konsumenci oczekujący realizacji swoich zamówień w wybrany przez nich sposób.

(Video) Jak efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw w firmie? 18.11.2016 Harvard Business Review Polska

Żyjemy w dobie bezprecedensowej globalizacji, stałego rozwoju technologicznego i szybko zmieniających się oczekiwań klientów. Najlepsze obecnie strategie zarządzania łańcuchem dostaw wymagają wdrożenia opartego na popycie modelu operacyjnego, który z powodzeniem może łączyć ludzi, procesy i technologie w celu zapewnienia dostaw towarów i usług z wyjątkową szybkością i dokładnością.

Zarządzanie łańcuchem dostaw zawsze było fundamentem przedsiębiorstwa, obecnie jest to jednak funkcja ważniejsza niż kiedykolwiek, która wyznacza sukces w biznesie. Wygrają bowiem przedsiębiorstwa, które potrafią efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw, aby dostosować się do zmiennego, zależnego od technologii środowiska biznesowego

Przemysł 4.0 a system SCM

Obecne całkiem nowe zastosowania nowoczesnych technologii w branży produkcyjnej są określane mianem czwartej rewolucji przemysłowej — to tzw. Przemysł 4.0. W tej najnowszej odsłonie industrializacji technologie (na przykład sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Internet rzeczy, automatyzacja i czujniki) powodują zmianę sposobu wytwarzania i dystrybucji nowych produktów, świadczenia nowych usług i utrzymania sprzętu. Można powiedzieć, że podstawą koncepcji Przemysłu 4.0 jest łańcuch dostaw.

W przypadku tej koncepcji sposób, w jaki przedsiębiorstwa stosują wspomniane technologie w odniesieniu do łańcucha dostaw, zasadniczo różni się od sposobu, w jaki stosowały je w przeszłości. Na przykład dawniej przedsiębiorstwo czekałoby na awarię komputera, aby ją usunąć. Wprowadzenie inteligentnych technologii zmieniło jednak sposób postępowania. Obecnie można juz przewidzieć wystąpienie takiej awarii i podjąć stosowne działania zapobiegawcze, aby nie narażać ciągłości funkcjonowania łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw polega już zatem na wykorzystaniu odpowiednich technologii w celu usprawnienia działania łańcucha dostaw i całego przedsiębiorstwa.

Koncepcja Przemysłu 4.0 krok po kroku

Dowiedz się więcej o koncepcji Przemysłu 4.0, oglądając webinarium na żądanie Industry 4.0 One Step at a Time.

Zarządzanie łańcuchem dostaw w koncepcji Przemysłu 4.0 ma również znaczną przewagę nad tradycyjnym zarządzaniem łańcuchem dostaw, ponieważ umożliwia dostosowane do siebie planowanie i wykonanie zadań przy znacznych oszczędnościach kosztów. Na przykład przedsiębiorstwa działające w ramach modelu „od planu do produkcji” (plan-to-produce), w którym produkcja jest maksymalnie powiązana z popytem zgłaszanym przez klientów, muszą przygotować dokładne prognozy. Wymaga to podjęcia licznych działań, które zapewnią, że produkcja zaspokoi zgłaszany przez rynek popyt, ale go nie przekroczy i nie pojawią się kosztowne zapasy. Inteligentne rozwiązania SCM mogą zatem pomóc zarówno w spełnieniu wymagań klientów, jak i w osiągnięciu celów finansowych.

Inteligentne rozwiązania SCM mają również inne zalety. Po ich wdrożeniu, niektórzy pracownicy zajmujący się łańcuchem dostaw mogą zostać skierowani do innych, bardziej produktywnych zadań. Rozwiązania te mogą również automatyzować rutynowe zadania i usprawnić działanie całego łańcucha dostaw.

Dzisiejsze systemy SCM są całkowicie ukierunkowane na klienta

Celem zarządzania łańcuchem dostaw zawsze było zwiększanie efektywności i obniżanie kosztów. Cele te nie uległy zmianie, ale obecnie główną rolę w ustalaniu priorytetów takiego zarządzania odgrywa klient. Mówi się, że „doświadczenia klientów żyją i umierają w łańcuchu dostaw”.

Lojalność klientów zależy od tego, czy przedsiębiorstwo jest w stanie szybko i dokładnie spełnić ich oczekiwania. Dostawy surowców, produkcja, logistyka, sprzedaż i zarządzanie zamówieniami muszą być ze sobą skoordynowane, aby klient otrzymał to, co chce, w rozsądnym terminie. W tym celu przedsiębiorstwo musi analizować swoje łańcuchy dostaw z perspektywy klientów. Nie chodzi tu bowiem tylko o terminową dostawę, ale również o wykonanie we właściwym czasie wszystkich niezbędnych czynności, zarówno przed taką dostawą, jak i w jej trakcie oraz po jej zrealizowaniu.

(Video) Efektywny SCM w fabryce paczkomatów

Łańcuchy dostaw i potrzeba ich elastyczności

Dzisiejsze łańcuchy dostaw są bardzo złożone oraz stale się rozwijają, co oznacza, że ich efektywność zależy od elastyczności. Dawniej łańcuchy dostaw były stosunkowo sztywne i odporne na zmiany. Obecnie klienci mają do wyboru różne opcje zakupu produktów: w sklepie, w Internecie itp. Oczekują również coraz większej personalizacji. Elastyczny łańcuch dostaw może spełnić te oczekiwania.

Pozyskiwanie źródeł zaopatrzenia dla łańcucha dostaw stało się również bardzo płynne. Na przykład zmiany geopolityczne i gospodarcze mogą istotnie wpłynąć na łańcuch dostaw przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jeśli producent potrzebuje aluminium i z powodu określonej polityki handlowej nie może uzyskać go od jednego dostawcy, musi mieć zdolność szybkiego pozyskania aluminium z innego źródła. Zdolność do szybkiej rekonfiguracji łańcucha dostaw jest niezbędna do pomyślnego poradzenia sobie z tego typu sytuacją. Bez odpowiedniej elastyczności taka rekonfiguracja nie będzie jednak możliwa.

Wyzwania związane z łańcuchem dostaw nie dotyczą wyłącznie kwestii zarządzania wydajnością i kosztami. Zmiana okoliczności może również wpłynąć na kwestie dotyczące zgodności z przepisami. Wdrożony system SCM musi być wystarczająco elastyczny, aby złagodzić wszystkie skutki zmian w łańcuchu dostaw, w tym wspomniane zmiany przepisów. Inteligentny system SCM może bowiem nie tylko pomóc w poprawie wydajności i obniżeniu kosztów, ale również w zapewnieniu wspomnianej zgodności.

Poznaj inteligentnie zautomatyzowane, kompletne procesy obsługi globalnego łańcucha dostaw

System SCM a chmura

Dla dzisiejszych systemów SCM chmura jest naturalnym sprzymierzeńcem — między innymi dlatego, że aplikacje chmurowe są z natury bardziej elastyczne i łatwiej je dostosowywać do zachodzących zmian. Dostosowanie aplikacji instalowanych lokalnie i kodowanych standardowo do dynamicznie zmieniających się warunków działania (na przykład niespodziewanych problemów z zaopatrzeniem) jest bardzo trudne. Rozwiązania chmurowe są z natury projektowane tak, aby lepiej wykorzystywać technologie stosowane coraz częściej w kontekście Przemysłu 4.0. Umożliwienie tym technologiom działania na bazie starszych aplikacji jest zarówno skomplikowane, jak i kosztowne.

Kolejną znaczącą korzyścią płynącą z integracji chmury z systemem SCM jest to, że poszczególne funkcje chmurowego systemu SCM można wdrażać w zależności od konkretnych potrzeb biznesowych, bez konieczności przeprowadzania migracji na pełną skalę. Wiele przedsiębiorstw ma krótkoterminową potrzebę zracjonalizowania swojego przejścia do chmury. Najlepsze systemy SCM pomagają zmaksymalizować korzyści płynące z posiadanych zasobów i zapewniają, że ich przeniesienie do chmury odpowie na obecne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.

Łańcuch dostaw i aplikacje obsługujące produkcję w chmurze (2:01)

(Video) Analiza łańcucha dostaw (System SCM) - Easy WMS

Technologia blockchain — monitorowanie, zaufanie i niemożność wyparcia się określonych działań

Przedsiębiorstwo musi przez cały czas wiedzieć, co dzieje się w każdym aspekcie jego łańcucha dostaw. Możliwość taką dają inteligentne rozwiązania SCM. Odpowiedni system SCM powinien korzystać z technologii blockchain i w ramach poszczególnych procesów łatwo zapewniać niezbędną widoczność i dostęp do informacji. Pozwala to identyfikować określone działania, uniemożliwiać wyparcie się tych działań i podnieść stopień zaufania w ramach całej sieci dostaw.

Tego typu system SCM może przynieść szczególne korzyści przedsiębiorstwom z branży spożywczej. Na przykład dzięki niemu firma LiDestri Food and Drink może skutecznie zarządzać bardzo złożonym łańcuchem dostaw, aby zapewnić lepszy wgląd w sytuację, dokładniej prognozować, zwiększyć rentowność oraz zacieśniać oparte na zaufaniu relacje z klientami.

Obecnie najlepsze systemy zarządzania łańcuchem dostaw to kompleksowe pakiety produktów, które pomagają przedsiębiorstwom optymalizować łańcuchy dostaw i zarządzać nimi w ramach jednego kompletnego ekosystemu. Systemy te są w pełni zintegrowane w chmurze, zapewniają zatem całkowitą widoczność całego łańcucha dostaw oraz mogą być skalowane w górę lub w dół w odpowiedzi na sytuację na rynku. Nowoczesny, oparty na popycie łańcuch dostaw ułatwia radzenie sobie z wyzwaniami wynikającymi z rosnących oczekiwań klientów, krótszych cykli życia produktów i zmiennego zapotrzebowania.

Dowiedz się więcej o aplikacjach typu blockchain

(Video) Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Materiały do ćwiczeń || Wydawnictwo UEW

Przyszłość systemów SCM

Najważniejszymi aspektami łańcucha dostaw przyszłości będą szybkość reakcji i poziom obsługi klienta — czynniki te będą analizowane i zarządzane w ramach modelu sieciowego, a nie liniowego. Każdy węzeł sieci musi być zarówno elastycznie dostosowywany do potrzeb klienta, jak i zdolny do obsługi takich obszarów, jak zaopatrzenie, polityka handlowa, sposoby wysyłki itp.

Zaawansowana technologia będzie coraz częściej używana zarówno do poprawy przejrzystości i widoczności w całej sieci, jak i do obsługi kolejnych możliwości podłączania i wykorzystania funkcji SCM. Cała funkcja planowania SCM stanie się bardziej inteligentna, aby uwzględnić wymagania konsumentów. Zdolność do adaptacji będzie obowiązkowa.

Dawniej planowanie łańcucha dostaw miało charakter okresowego przedsięwzięcia biznesowego. W przyszłości będzie mieć charakter ciągły. Systemy SCM zapewnią także ściślejszą integrację funkcji planowania i realizacji, co obecnie w większości przedsiębiorstw nie jest standardem. Potrzeba szybkości i dokładności w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw będzie coraz większa. Łańcuch dostaw powinien być zatem zarządzany za pomocą inteligentnego systemu SCM przygotowanego na wyzwania przyszłości.

Proaktywne zaspokajanie potrzeb łańcucha dostaw

Oferowane przez Oracle inteligentne rozwiązania chmurowe SCM zapewniają bezkonkurencyjną obsługę procesów zamawiania, zarządzania cyklem życia produktów i planowania łańcucha dostaw oraz operacji logistycznych i zarządzania zamówieniami.

Więcej informacji o rozwiązaniach Oracle SCM

FAQs

Jakie są cele zarządzania łańcuchem dostaw? ›

Jaki jest cel zarządzania łańcuchem dostaw? Nadrzędnym celem zarządzania łańcuchem dostaw jest przekształcenie złożonego zakresu działań na wyższym i niższym szczeblu łańcucha, aby uzyskać potencjał strategiczny, harmonijne procesy i silniejsze relacji.

Czy warto zarządzać lancuchem dostaw? ›

Dobrze zarządzany łańcuch dostaw pozwala zadbać o wysoką jakość materiałów, terminowość dostaw, niskie stany magazynowe, skutecznie reagować na zmiany i sytuacje kryzysowe oraz zapewnić zgodną z harmonogramem wysyłkę produktów końcowych, co oczywiście przekłada się na sukces projektów realizowanych przez dostawcę usług ...

Jak działa SCM? ›

Zarządzanie łańcuchem dostaw, Supply Chain Management (SCM) polega na zarządzaniu danymi, procesami i ludźmi związanymi z produktem lub usługą od momentu zaplanowania ich produkcji, do momentu sprzedaży konsumentowi końcowemu. Obejmuje działania związane z zakupami, zaopatrzeniem, produkcją i logistyką.

Jakie są korzyści z zarządzania łańcuchem dostaw? ›

Minimalizacja kosztów wynikających z przepływu towarów i informacji przy zachowaniu dobrego poziomu obsługi klienta. Krótki czas realizacji zamówień oraz bezproblemowość i elastyczność dostaw. Optymalizacja poziomu zapasów wraz z dostosowaniem się do potrzeb rynku.

Na czym polega łańcuch dostaw? ›

Łańcuch dostaw to proces obejmujący kompleksowo proces realizacji zamówienia, poczynając od wytworzenia produktu, po jego dostarczenie do klienta. Stanowi tym samym sieć połączeń od źródła towaru do odbiorcy końcowego, na którą składają się różni dostawcy i przedsiębiorstwa zaopatrujące kolejne ogniwa.

Na czym polega istota łańcucha dostaw? ›

Łańcuch dostaw jest to skoordynowana sieć wzajemnych powiązań logistyczno-operacyjnych, która obejmuje wszelkie firmy, obiekty i działania biznesowe zaangażowane w pozyskiwanie, opracowywanie, wytwarzanie i dostarczanie produktów.

Jakie są elementy składowe zarządzania relacjami w łańcuchu dostaw? ›

Podstawowe elementy zarządzania łańcuchem dostaw

Oprócz prognozowania i planowania popytu obejmuje planowanie dostaw, planowanie potrzeb materiałowych (MRP), planowanie produkcji oraz planowanie sprzedaży i operacji (S&OP).

Ile zarabia Supply Chain Manager? ›

25% najgorzej wynagradzanych kierowników zarządzających łańcuchami dostaw zarabia poniżej 7 590 PLN brutto. Na zarobki powyżej 13 030 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych kierowników zarządzających łańcuchami dostaw.

Co może zaburzać łańcuchy dostaw? ›

trzęsienia ziemi, powodzie, erupcje wulkanów itp. Biologiczne – epidemie i pandemie, np. koronawirusa czy gorączki krwotocznej.

Jak zarządzać łańcuchem dostaw? ›

Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się tu na przepływie towarów w ścisłej współpracy z producentem czy dystrybutorem. Najważniejszą zasadą w tym sposobie zarządzania jest odpowiedni i zautomatyzowany przepływ produktów z włączeniem w działania wszystkich poszczególnych elementów sieci.

Co to jest Zintegrowany łańcuch dostaw? ›

Według jednej z definicji zintegrowany łańcuch dostaw można określić jako „strategiczną koncepcję obejmującą zrozumienie i zarządzanie sekwencją czynności od dostawcy do klienta, dodających wartość do dostarczanych produktów” (Rutkowski).

Jaką rolę pełnią centra logistyczne w łańcuchach dostaw? ›

Zadaniem centrum logistycznego rozumianego jako pojedynczy obiekt jest magazynowanie, przygotowywanie i dystrybucja produktów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej i hurtowej w efektywny sposób w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw.

Jakie są systemy logistyczne? ›

Klasyfikacja systemów logistycznych
 • system zaopatrzenia,
 • system produkcji,
 • system dystrybucji,
 • system zwrotu towarów, odpadów.

Co to za skrót SCM? ›

Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia (SCM) pomaga firmom produkcyjnym skuteczniej kontrolować wszystkie etapy przepływu towarów i usług, od logistyki przez development produktu i samą produkcję do platform i oprogramowania SCM.

Jaka jest różnica między łańcuchem dostaw a łańcuchem logistycznym? ›

Nadrzędny cel, który realizuje Łańcuch Dostaw jest identyczny z celem, który realizuje Logistyka. Niemniej w obu funkcjach inaczej rozłożone są akcenty. Można powiedzieć, że Łańcuch Dostaw powstał w efekcie ewolucji funkcji logistycznych.

Jakie są przepływy w łańcuchu dostaw? ›

Dzielą się na dwa rodzaje – przepływy dostawy i przepływy dystrybucji. Przepływy dostawy są związane z dostarczaniem surowców i materiałów eksploatacyjnych od dostawcy do magazynu. Przepływy dystrybucji dotyczą z kolei przepływów wyrobów gotowych lub półproduktów z magazynu do klienta końcowego.

Jakie są procesy logistyczne? ›

Przykładowo, proces logistyczny może składać się z następujących etapów:
 • Transport towarów od producentów.
 • Przyjmowanie towarów.
 • Magazynowanie produktów/towarów.
 • Planowanie zapasów i zarządzanie nimi.
 • Gospodarka opakowaniami.
 • Pakowanie.
 • Obsługa klientów.
 • Planowanie dostaw do klientów.
Sep 13, 2021

Jakiego typu odpady mogą powstać w łańcuchu dostaw? ›

W odniesieniu do cytowanej definicji za odpady przepływające przez ekologistyczny łańcuch dostaw można uznać np. zwroty, pro- dukty uszkodzone lub nieodpowiedniej jakości, odpady produkcyjne, odpady dys- trybucyjne oraz szeroko pojęte odpady komunalne.

Co jest istotą efektywnego zarządzania łańcuchem w gospodarce europejskiej? ›

To założenie prowadzi autora do przekonania, że istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest proces decyzyjny związany z synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i finansowych strumieni popytu i podaży przepływających między jego uczestnikami w celu osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i ...

W jaki sposób firmy skutecznie zarządzają łańcuchem dostaw? ›

Najważniejszą zasadą w zarządzaniu łańcuchem jest odpowiedni i zautomatyzowany przepływ produktów z włączeniem w działania wszystkich poszczególnych elementów sieci dostaw.

Na czym polega integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw? ›

Integracja w łańcuchu dostaw polega na likwidacji barier pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami oraz ustaleniu wspólnych reguł rządzących przepływem dóbr i informacji.

Videos

1. Odcinek 10 - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
(Jakościowe wsparcie w Automotive Dariusz Kowalczyk)
2. Zmodernizuj swój łańcuch dostaw dzięki Dynamics 365 Supply Chain Management
(Microsoft dla Biznesu)
3. Webinarium OOSL UG - Odcinek 12, "Logistyka w łańcuchach dostaw".
(Wydział Ekonomiczny)
4. kierunek: Logistyka w biznesie, specjalność: Zarządzanie łańcuchem dostaw, II stopień
(Wydział Zarządzania UŁ)
5. Czym jest łańcuch dostaw MSC i ASC?
(Aquaculture Stewardship Council )
6. Logistyka jest piękna, Wykład 3 - łańcuchy dostaw, prof. dr hab. Bogdan Klepacki
(Nauka / Science SGGW)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 06/25/2023

Views: 5549

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.