Kiedy żył Mojżesz? - Podkop - o archeologii i starożytności (2023)

Biblię można potraktować jako opowieść, która jest jedną wielką przenośnią lub jako rzetelne źródło historyczne.
Na Podkopie pokazuję wam miejsca, ludzi i wydarzenia opisane w niej, a znane nam dzisiaj także z innych źródeł pisanych oraz ze znalezisk archeologicznych. Wiele w ostatnich 150 latach zostało już potwierdzone.
Są jednak nadal ludzie i wydarzenia bardzo ważne z punktu widzenia historii opisanych w tej księdze, jak to kiedy żył Mojżesz, które nadal nie mają bezpośredniego, pozabiblijnego dowodu, gdzie będzie wielkimi drukowanymi literami napisane na przykład „Mojżesz to właśnie ten gość znany z historii Egiptu a Józef z Biblii to ten wielmoża trzymający kasę za faraona X”.

Wyjście Izraelitów z Egiptu to chyba jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń w dziejach, które nadal funkcjonuje dla wielu ludzi, w tym chrześcijan jedynie jako „ta opowieść z Biblii”.

Czy naprawdę nie można tego potwierdzić w wykopaliskach?
Czy nie ma choćby poszlak potwierdzających te wydarzenia?

By znaleźć trzeba wiedzieć gdzie szukać.

By coś znaleźć trzeba szukać w odpowiednim miejscu – to podstawa i mam nadzieję, że się tu ze mną zgadzacie, niezależnie od tego jak podchodzicie do historii Mojżesza i wyjścia Izraelitów z Egiptu.
W wypadku archeologii owo „gdzie szukać” dotyczy nie tylko miejsca na mapie o konkretnych współrzędnych, ale i konkretnej głębokości, na której należy szukać dowodów, czyli warstwy datowanej na interesujący nas czas.

W przypadku całości historii wyjścia Izraelitów, wędrówki po pustyni i obozowania pod górą Synaj zawsze zastanawiało mnie dlaczego nie szuka się pustyni, po której wędrowali i góry tam gdzie wskazuje je Biblia czyli w kraju Midianitów, który leżał gdzieś na Półwyspie Arabskim, na ziemi dzisiejszej Arabii Saudyjskiej sięgając aż do Moabu.
Zamiast tego na siłę lokalizuje się Synaj poza tą krainą za to w Egipcie.
Tak w Egipcie, bo półwysep Synaj to teren w interesującym nas okresie i nie tylko będący częścią kraju faraonów lub przez nich kontrolowany.

(Video) Awful Archaeology (featuring Miniminuteman)

Napiszę o Synaju i Midianitach osobno. Teraz to tylko drobna informacja, by zwrócić wam uwagę na dziwne sposoby „potwierdzania” Biblii stosowane przez badaczy. Co może was zdziwi to to, że właśnie teologowie i „ktosie”, których nazywam betonem chrześcijańskich badaczy historii, najbardziej bronią się przed jakąkolwiek możliwością podważenia tradycyjnych lokalizacji a czasem datowań.

Ludzie swoje a Biblia swoje.

Podobnie dziwna jest sytuacja z szukaniem śladów wyjścia w XIII/XII w p.n.e.
Dlaczego w tym czasie?

Nie, to nie obliczenia i daty z Biblii na to wskazują, ale pomysły średniowiecznych rabinów – pisałam o tym w artykule „Kalendarze, ach te kalendarze”.
Biblia podaje nieco inne ramy czasowe.

Jak obliczyć kiedy żył Mojżesz?

Możemy zabawić się w matematyków i zliczyć daty panowania królów Judy aż do czasu, gdy Izrael był jednym królestwem.
Trzeba jednak mieć w pamięci, że nie jest to aptekarska precyzja. Problem jest w obliczeniu długości lat panowania królów.
Lata życia czy też panowania można liczyć na dwa sposoby.
Pierwszy to taki jak my liczymy urodziny, czyli masz 1 rok i pierwsze urodziny z jedną świeczką na torcie, ale dopiero, gdy go skończysz.
Drugi to taki jak liczyli często starożytni: pierwszy rok życia czy panowania liczy się od pierwszego dnia go zaczynającego.
Na przykładzie królowej Elżbiety II będzie to wyglądać tak: licząc po aptekarsku i według naszego sposobu liczenia lat panowania to 64 lata 11 miesięcy i 8 dni, czyli 64 lata.
Gdyby liczyć jej lata panowania jak starożytni i zaokrąglić je według ich pomysłu, jak każe drugi sposób liczenia, byłby to jej 65 rok królowania a 6 lutego świętowałaby już 66 lat panowania.
Tak więc dodając lata panowania władców podane w Biblii możemy mieć przy każdym kilka dni, miesięcy lub prawie rok różnicy z naszym patrzeniem na czas jego panowania.

No to lecimy kolejno od daty potwierdzonej w innych źródłach, czyli zburzenia świątyni przez Nabuchodonozora.

2 Ks.Królewska 25, 1-11
„W dziewiątym roku jego panowania, w dziesiątym miesiącu dziesiątego dnia tegoż miesiąca, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, wraz z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem, obległ je i usypał wokoło niego szańce. I miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedekiasza. Dziewiątego dnia tego miesiąca, gdy wzmógł się głód w mieście i nie stało już chleba dla prostego ludu, zrobiono wyłom w murze miasta i król oraz wszyscy wojownicy uciekli w nocy bramą między dwoma murami obok królewskiego ogrodu, podczas gdy Chaldejczycy jeszcze otaczali miasto, i skierowali się w stronę puszczy. Lecz wojsko chaldejskie puściło się za królem w pogoń i dognali go na stepach jerychońskich, całe zaś jego wojsko opuściwszy go, rozpierzchło się. Pojmali tedy króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego do Rybli i tam go osądzili. Synów Sedekiasza na jego oczach zabito, jego samego kazał oślepić, okuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. W piątym miesiącu, siódmego dnia tegoż miesiąca, a był to dziewiętnasty rok panowania króla Nebukadnesara, króla babilońskiego, przybył Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, dworzanin króla babilońskiego, do Jeruzalemu. I spalił świątynię Pana, dom królewski i wszystkie domy w Jeruzalemie, wszystkie duże domy spalił ogniem, wszystkie zaś mury otaczające Jeruzalem zburzyło całe wojsko chaldejskie, które było przy dowódcy gwardii przybocznej, resztę ludu zaś, która jeszcze pozostała w mieście, i tych, którzy zbiegli do króla babilońskiego oraz resztę pospólstwa uprowadził Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej do niewoli.”

(Video) 100 Archaeological Finds That Shouldn’t Exist!

Zliczając lata tak jak podaje je Biblia, a zaczynamy od Sedekiasza do Salomona, konkretnie roku, w którym zaczyna on budować świątynię mamy 397 lat.
Teraz już wystarczy do tego dodać 586 (upadek Jerozolimy) i mamy rok rozpoczęcia budowy świątyni, czyli 983 p.n.e.
Pamiętajcie jednak, że to nie jest punkt w punkt, na bank ta data, ale +/- dająca nam jednak dość konkretny przedział czasowy, w którym według Biblii Salomon zaczyna budowę.
Bardziej obstawiałabym przedział od tej daty do minus 20 ze względu na niepełne lata panowania królów. Tu miesiąc, tam dziesięć i łatwo nazbierać kilkanaście lat. Będę więc podawała łamane daty właśnie tymi dwoma dyszkami „niewiadomego”.

2 Ks.Królewska 6,1
„W czterysta osiemdziesiąt lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w czwartym roku a miesiącu drugim panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Panu.”

Po uwzględnieniu tego fragmentu tekstu wiemy już, w okolicach którego roku miało mieć miejsce spektakularne wyjście Izraelitów z Egiptu: 993 + 480 = 1463/1443
Oznacza to, że przeszli przez Jordan w 1423/1403 r p.n.e. Ważne więc, by szukać śladów walk w ruinach miast z tego okresu.
Mojżesz miał liczyć wtedy sędziwe 80 lat a to znaczyłoby, że urodził się koło roku 1553/1533 p.n.e.
Uciekał z Egiptu w wieku 40 lat, czyli w roku 1513/1483

Dlaczego by nie kierować się tymi wskazówkami z Biblii i szukać śladów we wskazanym przez nią okresie, zamiast utwierdzonego tradycją z Księżyca wziętego datowania na XIII wiek p.n.e.?

Od dawna podnoszono głosy, by zamiast upierać się przy obliczeniach średniowiecznych rabinów skupić na tym, co podaje źródło i szukać w połowie XV w p.n.e. śladów ruchów ludności wychodzącej z Egiptu, a wcześniej śladów pobytu w kraju nad Nilem dużej grupy semickich pasterzy.
Chociaż nie mogę wam powiedzieć, że macie na dzisiaj bezpośrednie dowody, twarde i mocne na prawdziwość przekazu biblijnego o Izraelitach w Egipcie, to poszlaki takie są.
Z jednym „ale” – znajdziemy je, gdy zaczniemy ich szukać w przedziałach czasowych podsuwanych przez tekst tej książki.

Ciekawe czasy XVIII dynastii

Zgodnie z obliczeniami, jakie są wynikiem dodawania lat panowania władców Judy, które podaje nam Biblia, czasy Mojżesza to okres panowanie XVIII dynastii w Egipcie.
Jej założycielem był Ahmose, faraon, który pokonał Hyksosów i na nowo zjednoczył Egipt. Można o nim powiedzieć, że był faraonem, który nie znał Józefa.
Cała XVIII dynastia miała prawo nie lubić Semitów właśnie z powodu Hyksosów. Ten semicki lud lub jak się sądzi dzisiaj mieszanka ludów, podbiła północ Egiptu i rządziła krajem przez dwa stulecia. Pobudowali sobie miasta i stolicę w delcie Nilu. Byli elementem obcym, który zdominował kraj.
Rodzina Ahmose zapłaciła wysoką cenę za walkę z nimi. Jak możemy się domyślać, po skończonej wojnie – tak po ludzku, nie lubili wszystkiego co przypominało im wroga.
Izraelici przypominali go, chociaż Hyksosami nie byli. Byli jednak Semitami.
Nie sądzę by zależało w tym czasie Egipcjanom na wzroście liczby nawet najbiedniejszych w kraju Semitów.

(Video) The Truth About Christianity's Origins In Europe | Secrets Of Christianity | Parable

Jesteśmy tylko ludźmi i pewne schematy zachowań powtarzamy od tysięcy lat. Po krwawych wojnach, prześladowaniach nawet wtedy, gdy zostaniemy zwycięzcami mamy ograniczone pokłady miłosierdzia i tolerancji do tego, co przypomina nam pokonanego wroga.

XVIII dynastia miała pewien słaby punkt, który na pewno był bolesny dla władców – mieli problem z dziedziczeniem tronu, brakowało pierworodnych synów. Nie rodzili im się męscy potomkowie lub umierali nim zasiedli na tronie.
Następcą Ahmose był jego trzeci syn Amenhotep I.
Ten przekazał władzę Totmesowi I, swojemu szwagrowi.
Dalej jest równie ciekawie, bo Totmes I ma córkę o imieniu Hatszepsut, która jako dziecko z pierwszej wielkiej małżonki faraona ma prawo do tronu, a jego syn z drugorzędnej żony już takiego prawa nie ma.
Ten syn to Totmes II, który zostaje ożeniony z Hatszepsut. Żyje on krótko i zostawia po sobie córkę urodzoną z Hatszepsut, która dziedziczy krew faraonów i ma prawo do tronu oraz syna z drugorzędnej żony, który takowego prawa nie ma, a jest nim sam Totmes III.
Hatszepsut zostaje regentką małego Totmesa, a później faraonem. Tak, to nie pomyłka, ona została faraonem. To jedna z ciekawszych postaci starożytnego Egiptu. XVIII dynastia to skarbiec niezwykłych kobiet.

Totmes III to wielki wojownik, strateg, którego kampanie są podziwiane do dzisiaj.
Po nim na tronie zasiada jego syn Amehotep II i nie jest on pierworodnym. Prawdziwy następca tronu zmarł i tym sposobem nastolatek, który nie miał być faraonem został nim.
Amenhotep II nie zostawił tronu swojemu pierworodnemu ale Totmesowi IV. Następni faraonowie tej dynastii to Amenhotep III i sławny Echnaton.
Tyle tytułem wstępu o XVIII dynastii, której przedstawicieli opiszę dokładniej i poszukamy wśród nich faraona za panowania którego na Egipt spadły plagi opisane w Biblii.

Faraonowie z XVIII dynastii są mocnymi kandydatami na to by być postaciami z kart Biblii, chociaż ta nie podaje ich imion. To, że ich tam nie ma nie jest takie dziwne. Zacieranie pamięci o ludziach to jakby uśmiercanie ich po raz drugi. Pamięć ludzka, przetrwanie w niej imienia, było ważne kiedyś a i dzisiaj nie jest dla nas bez znaczenia.

O pierwszym faraonie z tej dynastii przeczytacie w artykule „Ahmose I – faraon, który nie znał Józefa”.
Później cofniemy się jeszcze odrobinę do czasu Józefa. Nie będziemy kombinować i snuć dziwnych pomysłów, ale ściągniemy znowu informacje o datach z Biblii.

Kiedy to Józef ściągnął rodzinę do Egiptu?

Rodzaju 15,13-14
„I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy”.

Wyjścia 12,40
”A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.”

Na podstawie tych wersetów możemy uznać, że Izraelici byli w Egipcie 430 lat, z czego 400 nie wiodło im się dobrze.
Dodajmy więc 430 do daty wyjścia 1463 i mamy rok 1893/1873, który przyjmiemy jako ten, w którym Jakub z rodziną zjechał do Egiptu. Witał go syn – wielka figura w tym czasie i faraon.

Znowu trafiamy w ciekawe czasy panowania XII dynastii. Kraj podnosi się z kolan, bogaci, władza faraonów się umacnia, jest wzorowo zarządzany, można powiedzieć, że to jedna wielka budowa i rozwój gospodarki. Dzieje się jednak coś dziwnego, co widać w sposobie przedstawiania faraonów.
Zamiast zwycięscy zatroskana mina – tzw. portret pesymistyczny. To nie pasuje do sposobu, w jaki mieszkańcy Egiptu widzieli króla-boga.

Nim przedstawię wam faraonów XVIII dynastii i ich rodziny opowiem, co nieco o owych Hyksosach, którzy byli cierniem dla Egiptu przez dwa stulecia.

Beata

Uważasz, że artykuł może się komuś przydać – prześlij go dalej.
Chcesz być informowany o nowych wpisach na Podkopie subskrybuj go na maila (w bocznej kolumnie strony).

Pomożesz mi w utrzymaniu i rozwoju Podkopu stawiając mi „kawę” lub zostając Patronem Podkopu.

FAQs

Kiedy żył Mojżesz? - Podkop - o archeologii i starożytności? ›

Według nich urodził się w Egipcie w czasie, gdy obowiązywał tam nakaz zabijania hebrajskich noworodków; aby go uchronić przed śmiercią, matka porzuciła Mojżesza, ale dzięki pomocy jego siostry Miriam trafił na dwór córki faraona.

Gdzie się wychował Mojżesz? ›

Mieszkał i wychowywał się na dworze faraona jako Egipcjan, jednak w młodym wieku będąc świadkiem przemocy wobec Hebrajczyka zabił prześladowcę. Gdy zabójstwo wyszło na jaw uciekł on z Egiptu i ukrył się w kraju Madian. Tam pomagając człowiekowi o imieniu Jetro, poślubił niebawem jego córkę Seforę.

W jaki sposób Bóg opiekował się Mojżeszem? ›

Bóg opiekował się nimi - zsyłał mannę i przepiórki, a także wodę pitną. Na górze Synaj Bóg dał Mojżeszowi dziesięć przykazań. Ofiarował mu też dwie tablice, które jednak Mojżesz roztrzaskał, gdy ujrzał, jak Izraelici oddają cześć złotemu cielcowi.

Ile lat żył Mojżesz? ›

Według niektórych źródeł żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e. (według Biblii 120 lat). Syn Amrama i Jokebed (Amram był bratankiem swojej żony Jokabed – Wj 6:20), brat Aarona i Miriam.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 02/11/2023

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.