Kalendár novu a splnu v aktuálnom roku - jednotlivé mesiace a dáta (2023)

Jednotlivé fázy Mesiaca majú nesporne vplyv nielen naoceány, ale aj ľudské telo. Ako nás Mesiac ovplyvňuje vosvojich jednotlivých fázach? Na čo si dať pozor? A naopak, ako nov či spln využiť, sa dozviete nižšie včlánku.

Kalendár novu a splnu v aktuálnom roku - jednotlivé mesiace a dáta (1) Foto: Pexels

Lunárny kalendár: Kedy sú splny anovy vroku 2022

Mesiac svojou gravitačnou silou ovplyvňuje nielen morskú vodu - moria aoceány, kedy pôsobením Mesiaca ačiastočne aj Slnka vzniká príliv aodliv (stúpanie aklesanie hladiny).

Podľa astrológov má Mesiac veľký vplyv aj naľudské emócie, počas splnu sa napríklad zvyšuje kriminalita adochádza kväčšiemu počtu samovrážd.Spln ovplyvňuje aj náš spánok, ľudia môžu buď trpieť nespavosťou, alebo Mesiac môže ovplyvňovať ich sny, ich intenzitu adĺžku.

Spln: vplyv načloveka, pôst anajbližší spln

Najprv si povieme niečo ojednotlivých fázach mesiaca, ale aj ich vplyve načloveka. Každá fáza mesiaca sosebou prináša inú energiu ainak asinou silou môže ovplyvňovať ľudské zdravie, ale aj aktivitu, spánok či psychický stav.

Už naši predkovia boli presvedčení ovplyve Mesiaca naľudí, mnohé nevysvetliteľné úkazy pripisovali sile Mesiaca. Chápali Mesiac ako zdroj čarovnej energie, ako dobrej, tak aj zlej, ktorá môže spôsobiť šialenstvo apripraviť človeka orozum.

(Video) The REVELATION! The almond, The well, Taurus (must Watch)

1. NOV

Prvá fáza Mesiaca sa nazýva nov. Mesiac sa nachádza medzi Zemou aSlnkom aosvetlená časť mesiaca je natočená odZeme, preto ju nevidíme. V kalendároch sa označuje ako čierny kruh.

Fáza novu je ideálna preočistu tela, človeka môže začať spôstom, ktorý bude mať vďaka tejto fáze oto väčší efekt. Ak máte chuť začať sniečím novým, vyskúšať nové cvičenie, či recept, nov je nato ideálny. Človeka napĺňa tvorivou energiou apodporuje vznik všetkého nového.

2. PRVÁ ŠTVRŤ

V tejto fáze je Mesiac viditeľný v tvare písmena D. Zapadá okolo polnoci azasúmraku ho môžete sledovať nadjužným obzorom. Dorastajúci Mesiac poskytuje telu značné množstvo energie, je to ideálny čas venovať telu extra starostlivosť, či už masáže, cvičenie, výživové kúry apodobne. Mesiac vofáze dorastania tieto účinky znásobí.

3. SPLN

Fáza splnu prichádza dva týždne ponove aMesiac je možné sledovať hneď pozápade Slnka ako plnú guľu. Noci prisplne sú jasné aplné mystickej atmosféry. Pri splne ľudia prežívajú intenzívnejšie svoje emócie, umocňujú sa zážitky, ktoré prežívajú.

Avšak intenzita je dvojsečná zbraň. Podobne ako to dobré, môžeme intenzívnejšie prežívať aj to zlé. Spln má vplyv ako nafyzično, tak aj psychiku človeka, preto by nemal robiť radikálne rozhodnutia, ani podstupovať operácie či iné lekárske zákroky.

4. DRUHÁ ŠTVRŤ

V tejto fáze Mesiac vychádza ažpo24. hodine azapadá ažpovýchode Slnka. Mesiac je vtvare písmena C, vraví sa, žecúva adostáva sa dofázy posledná štvrť. Počas tejto mesačnej fázy sú ideálne podmienky nato, abyste sa zbavili starých zlozvykov, ktoré vás zaťažujú. Taktiež by mal človek usilovať orovnováhu vosvojom tele aj živote avyskúšať napríklad meditáciu.

(Video) 14,000 ft, 14 Days, 14 Years

Kedy je spln vjanuári 2022: Vlčí spln

Tento rok nás čaká prvý spln 18. januára, ktorý môžete unás sledovať od00:48. Pri východe azápade Slnka môže mať Mesiac oranžovú ažčervenú farbu. Januárový spln je silný amôže navás pôsobiť melancholicky.

Januárový spln má prezývku vlčí spln, tento názov pochádza odIndiánov. V minulosti boli vjanuári indiánske dediny pokryté hustým snehom arozliehalo sa nimi vytie vlkov. Viac informácií ojanuárovom splne 2022 si môžete prečítať tu.

Kedy je spln február 2022

Druhý tohtoročný spln vyvrcholí 16. februára abude vznamení leva. U niektorýchľudí môže vyvolať oslabenie rovnováhy aneodporúča sa nadväzovať nový milostný pomer počas splnu. ˇĽudia, ktorí majú problém sosrdcom, by si mali dávať pozor nakrvný tlak.Vo videu nižšie si môžete pustiť meditáciu, ktorá sa viaže práve kfebruárovému splnu.

Kedy bude spln marec 2022

Tretí spln vtomto roku nastane 18. marca 2022 abude vznamení panny, presne týždeň pojarnej rovnodennosti. Podľa indiánskej tradície sa tento spln nazýva vraní. Marcový spln bude mať vplyv načrevá atráviaci trakt či pankreas. Ľudia by preto mali zvoliť ľahšie jedlá. Počas splnu sa zbavme svojich starostí aradšej sa venujte plánovaniu novým cieľom vbudúcnosti.

Spln marec 2022
Dátum ačas 18. marca o08:17
Znamenie Panna
Vplyv naorgány črevá
tráviaci trakt
pankreas

Kedy bude spln apríl 2022

Spln vznamení váh môžete sledovať v sobotu 16. apríla. V poradí štvrtý spln tohto roku sa opiera oharmóniu medziľudských vzťahov amali by sme sa snažiť okompromisy avyvarovať sa konfliktov. Aprílový spln sa viaže kprebúdzajúcej sa jari, ľudia majú možnosť čerpať silu zprírody, mali by brať ohľad nadruhých anerobiť vážne rozhodnutia.

(Video) Automatický plánovač posunu kalendára v Exceli

Kedy bude spln máj 2022

Májový spln bude 16. mája o6:13 abude vznamení škorpióna. Silný májový spln môže silno vplývať naemócieľudí, snažte sa krotiť svoje negatívne myšlienky avenovať čas odpočinku tela aj mysle. V máji bude mať spln vplyv napohlavné orgány, konečník imočovú trubicu, preto by si ich mali ľudia chrániť prednachladnutím či premáhaním.

Kedy bude spln jún 2022

Šiesty spln tohto roka môžete sledovať 14. júna 2022 o13:51 abude vznamení strelca. Letný spln vplýva napečeň, bedrá, stehná akríže, preto sa skôr zamerajte naodpočinok, meditáciu aprečistenie tela. Otvorte sa novým dobrodružstvám acestovaniu, tento čas je nato ako stvorený. Viac ojúnovom splne sa dočítate v tomto článku.

Kedy bude spln júl 2022

Júlový spln bude nanočnej oblohe 13. júla 2022 o20:37 atento mesiac bude vznamení kozorožca. Môžete zostať aktívni, ale nemali by ste sa úplne premáhať. Pokiaľ máte túžbu baviť sa aužívať si leto plnými dúškami, tak sa tomu nebráňte. Svojim emóciám sa však úplne nepoddávajte ahlavne sa kroťte počas hádok, ktoré vás môžu dostať donepríjemnej pozície. V tabuľke nižšie nájdete, naktoré orgány bude mať júlový spln vplyv.

Spln júl 2022
Dátum ačas 13. júl o20:37
Znamenie Kozorožec
Vplyv naorgány chrbtica
kĺby
kolená
koža
vlasy

Kedy bude spln august 2022

V poradí ôsmy spln môžeme naoblohe pozorovať 12. augusta. Tento magický spln plný energie nazývali Indiáni jeseterý alebo červený spln. Augustový spln je vznamení vodnára aje sním spojená ľahkomyseľnosť. Preto by sa ľudia nemali chovať zbrklo arobiť vtomto čase vážne rozhodnutia.

Kedy bude spln september 2022

Jeseň pomaly klope nadvere asňou prichádza takzvaný kukuričný či jačmenný spln, ktorý nastane 10. septembra o11:58 abude vznamení rýb. Septembrový spln dostal svoje prezývky hlavne kvôli obdobiu zberu kukurice ajačmeňa. Ľudia by si mali dávať pozor nadolné končatiny, hlavne naprsty nanohách achodidlá. Toto obdobie by malo výrazne pomôcť vľudskej komunikácii avzájomnému porozumeniu.

(Video) High Density 2022

Kedy bude spln október 2022

Októbrový spln nastane 9. októbra 2022 o22:54 abude vznamení barana. Práve tento spln má veľkú silu avplyv naľudí, môže však spôsobovať aj zdravotné problémy abolesti zubov či hlavy. Podľa Indiánov sa októbrový spln nazýva dožinkový. Ľudia by si mali dávať pozor aj natepny ajazyk.

Kedy bude spln november 2022

Predposledný tohtoročný spln nastane v piatok 8.novembra 2022 o12:01 abude vznamení býka. Indiáni nazývajú novembrový spln ako bobrí, pretože vtomto chladnom období kládli pasce nabobrov. Novembrový spln bude mať vplyv nakrk, hlasivky, pažerák aštítnu žľazu. V období tohto splnu by mali ľudia realizovať svoje sny. Viac novembrovom splne si prečítajte v tomto článku.

Kedy bude spln december 2022

Posledný tohtoročný spln nastane 8.decembra abude vznamení blížencov. Pre niektorýchľudí to bude znamenať emočnú nestabilitu. Nenechajte sa rozhodiť predvianočným stresom aužite si pohodový čas srodinou, uprednostnite odpočinok prednámahou adávajte si pozor nahornú časť vášho tela - hlavne naruky, ramená, pľúca apriedušky.

Lunárny kalendár: zoznam novov asplnov vroku 2022

Dátum Fáza Mesiaca Znamenie
2. január 2022 NOV Kozorožec
18. január 2022 SPLN Rak
1. február 2022 NOV Vodnár
16. február 2022 SPLN Lev
2. marec 2022 NOV
Ryby
18. marec 2022 SPLN Panna
1. apríl 2022 NOV Baran
16. apríl 2022 SPLN Váhy
30. apríl 2022 NOV Býk
16. máj 2022 SPLN Škorpión
30. máj 2022 NOV Blíženci
14. jún 2022 SPLN Strelec
29. jún 2022 NOV Rak
13. júl 2022 SPLN Kozorožec
28. júl 2022 NOV Lev
12. august 2022 SPLN Vodnár
27. august 2022 NOV Panna
10. september 2022 SPLN Ryby
25. september 2022 NOV Váhy
9. október 2022 SPLN Baran
25. október 2022 NOV Škorpión
8. november 2022 SPLN Býk
23. november 2022 NOV Strelec
8. december 2022 SPLN Blíženci
23. december NOV Kozorožec

Komentáre

(Video) Fenomén liečenia - Dokument - 1. časť

Videos

1. oKhaliD (1. miesto v ME) vs Lewsual (10. miesto v EÚ) | Zaradené Opakovania 1v1
(Feer)
2. Halloween y el Diluvio universal
(Biblia explicada fácil)
3. Cloud Computing - Computer Science for Business Leaders 2016
(CS50)
4. Inštalácia a programovanie zavlažovacieho počítača Hunter X-Core
(commaik)
5. OD ATEISTU K SVÄTOSTI
(АллатРа ТВ)
6. Tropico 6 tipov a trikov [nemčina; viacjazyčné titulky] Episode 2 Brokers Tourism Tunnels + more
(Zap zockt)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 15/09/2023

Views: 5709

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.