Jak działają przelewy międzybankowe? (2023)

Przelewy krajowe

Przelewy bankowe stanowią obecnie jedną zpodstawowych form rozliczeń międzybankowych, zktórych korzystają zarówno osoby prywatne, jak ifirmy. Wystarczy kilka minut, aby zalogować się do systemu bankowości elektronicznej izlecić przelew zROR( rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego). Przelewu można dokonać zarówno na rachunek prowadzony wtym samym banku, jak ikonto prowadzone przez inny bank czy SKOK.

Polecenie przelewu to umowa pomiędzy właścicielem rachunku, abankiem. Na wniosek właściciela, bank przekazuje określoną sumę zjego konta na wskazany numer rachunku. Kontrolę nad przelewami międzybankowymi sprawuje KIR, czyli Krajowa Izba Rozliczeniowa (instytucja działa od 1992 roku). Banki posiadają własne konta rozliczeniowe wNarodowym Banku Polskim, aKIR pozwala przenosić środki pomiędzy nimi.

W standardowym rozwiązaniu środki zprzelewów międzybankowych księgowane są wciągu 1 dnia roboczego. Obecnie istnieją jednak usługi, które pozwalają przyspieszyć procedurę – odbiorca może otrzymać przelaną kwotę nawet wkilka minut.

Standardowy przelew bankowy ELIXIR

Standardowe przelewy bankowe ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) działają woparciu osystem, który wykorzystuje teletransmisję danych. Funkcjonuje on wramach KIR ima za zadanie wymieniać komunikaty odokonaniu zleceń płatniczych pomiędzy bankami.

System ELIXIR obsługuje między innymi:

 • przelewy,
 • polecenia zapłaty,
 • dowody wpływu,
 • czeki.

Przelewy międzybankowe zwykle realizowane są wkolejnym dniu roboczym. Warto jednak wiedzieć, że niektóre banki do przelewów wewnętrznych wykorzystują własny system – wtedy środki na koncie mogą pojawić się niemalże natychmiast.

(Video) JAK DZIAŁAJĄ BANKI ?

Podmioty systemu wymieniają informacje wsesjach. Wdni robocze realizowane są 3 sesje: poranna, popołudniowa iwieczorna. System ELIXIR wykonuje sesje odokładnie określonych godzinach (9:30 – 11:00, 13:30 – 15:00, 16:00 – 17:30). WWigilię Bożego Narodzenia iSylwestra system realizuje tylko 2 sesje.

Poszczególne banki mają inne godziny księgowania środków na kontach klientów, dlatego wpraktyce czas oczekiwania na przelew może różnić się wzależności od wewnętrznej procedury banku, wktórym prowadzony jest rachunek.

W 2005 roku założono system EuroELIXIR, pozwalający rozliczać przelewy międzybankowe weuro.

Szybki przelew SORBNET

Narodowy Bank Polski stworzył specjalny system SORBNET. System Obsługi Rachunków Banków wNBP działa wczasie rzeczywistym (Real Time Gross Settlement) ijest przeznaczony przede wszystkim do obsługi przelewów wysokoobrotowych. Od 1998 roku SORBNET opiera się oelektroniczny system wymiany danych. Wten sposób można przelać dowolną kwotę (SORBNET jest obowiązkowy dla każdego przelewu powyżej 1 mln zł). Niestety rozwiązanie to jest stosunkowo drogie (najczęściej jest to około 30 zł).

Do SORBNET należą: Krajowa Izba Rozliczeniowa iinne instytucje rozliczeniowe, zrzeszenia banków spółdzielczych oraz centrale banków komercyjnych. Za pośrednictwem systemu realizowane są głównie operacje pomiędzy bankami. W2001 roku SORBNET został jednak otwarty dla wysokoobrotowych przelewów pomiędzy indywidualnymi klientami banków.

System SORBNET działa wdni robocze. Przelewy, które zostaną zlecone do 16:00, na rachunku odbiorcy najczęściej są księgowane już wkilka minut.

Warto wiedzieć, że oprócz standardowego systemu SORBNET, istnieje SORBNET-EURO do rozliczeń waluty wspólnej (od 2004 roku).

Przelewy Express ELIXIR

Express ELIXIR to system szybkich przelewów wdrożony przez Krajową Izbę Rozliczeniową w2012 roku. Środki są tutaj przekazywane na podobnych zasadach, jak wprzypadku standardowych przelewów ELIXIR, ale znacznie szybciej- środki są księgowane wczasie rzeczywistym (brak sesji przychodzących iwychodzących). Maksymalna kwota szybkiego przelewu Express ELIXIR to 100 tys. zł.

Zaletą przelewów Express ELIXIR jest dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni wtygodniu (także wświęta) oraz realizacja zlecenia już wkilka sekund. Taki przelew doskonale sprawdzi się, gdy odbiorca potrzebuje gotówki natychmiast.

Od sierpnia 2018 przelewy typu Express ELIXIR plus są dostępne w18 bankach:

(Video) Kiedy dojdzie mój przelew? Sesje Elixir | PKO Bank Polski

 • Alior Bank,
 • Bank Millenium,
 • Bank Pocztowy,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Citi Handlowy,
 • ING Bank Śląski,
 • Credit Agricole,
 • mBank (bankowość detaliczna oraz korporacyjna),
 • Idea Bank,
 • Narodowy Bank Polski,
 • neoBANK,
 • PKO Bank Polski,
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy,
 • SGB-Bank S.A,
 • T-Mobile Uslugi Bankowe (dostarczane przez Alior Bank),
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • Bank BPS S.A.

Gdy bank odbiorcy nie należy do systemu, nie wykonamy przelewu Express ELIXIR. Krajowa Izba Rozliczeniowa za takie przelewy nie pobiera opłat, ale warto pamiętać, że banki wprowadzają własne prowizje dla usługi.

Metody przelewów międzybankowych wWielkiej Brytanii

System przelewów międzybankowych wWielkiej Brytanii działa na nieco innych zasadach niż wPolsce. Miejscowe banki stosują systemy:

 • Bacs,
 • C&CCC,
 • Chaps,
 • Faster Payments,
 • Paym,
 • Link.

Przelewy Bacs

BACS (Bacs Payment Schemes Ltd) to system bankowości elektronicznej służący do wykonywania przelewów oraz do realizacji poleceń zapłaty np. rachunków za prąd, gaz, czy telefon.

Bacs działa wWielkiej Brytanii od 1968 rok, natomiast od 2003 system działa, jako serwis internetowy BACSTEL-IP. Pozwala przelać środki pomiędzy dwoma kontami prowadzonymi wUK. Zlecenie przelewu można wykonać bezpłatnie po zalogowaniu się na swoje konto lub wplacówce banku. System działa 24 godziny na dobę, awszystkie płatności zdanego dnia są wyliczane dla banków do godz. 22:30. Gotówka trafia na rachunek odbiorcy w2 dni od zlecenia przelewu.

Przelewy C&CCC

C&CCC jest operatorem systemu rozliczeniowego wWielkiej Brytanii. Wdużym uproszczeniu umożliwia realizacje czeków za pośrednictwem, których można opłacić rachunki, spłacić ratę kredytu, przekazać pracownikowi wynagrodzenie, czy przesłać środki osobie fizycznej (bez limitu przekazu). Co istotne czek może zostać zatrzymany izwrócony nadawcy. Środki księgowane są po upływie 2, 4 lub 6 dni roboczych.

Przelewy Chaps

CHAPS to brytyjski system przelewów, które są rozliczane wczasie rzeczywistym. Tego typu przelewy idealnie sprawdzają się do pilnych płatności (np. opłat rachunków za media zmijającym terminem czy przelewu środków osobie pilnie oczekującej na gotówkę). System gwarantuje dotarcie środków na konto odbiorcy tego samego dnia, ale jest droższy od przelewów wsystemie Bacs. Za pośrednictwem CHAPS można wysłać dowolna kwotę, bez górnego limitu transakcji, od poniedziałku do piątku wgodzinach 8:00-18:00.

Przelewy Faster Payments

Faster Payments (FPS) to system szybkich płatności działający wWielkiej Brytanii od 2008 roku. Pozwala na dokonywanie płatności wczasie rzeczywistym ijest dostępny dla użytkowników 7 dni wtygodniu, 24 godziny na dobę. Środki na koncie odbiorcy są dostępne natychmiast po wykonaniu przelewu. Obsługuje nie tylko pojedyncze płatności bezpośrednie, ale także płatności terminowe oraz polecenia zapłaty. FPS służy do wykonywania przelewów prywatnych ifirmowych owysokości do 250 000 GBP.

(Video) Jak robić przelewy? | Sesje NBP

W systemie FPS można dokonywać płatności wmodelu Direct Settling Participant, Direct Non-Settling Participant lub Indirect Participant. Poszczególne modele różnią się ceną oraz terminem realizacji płatności.

Płatności mobilne Paym

Paym to brytyjska usługa płatności mobilnych. Umożliwia szybkie wykonywane niewielkich, zazwyczaj nieprzekraczających 500 GBP, przelewów (do rodziny, znajomych). Płatności mobilne są bardzo wygodne, dlatego wykorzystuje się je również do płacenia wsklepach internetowych oraz jako sposób na regulowanie niewielkich płatności pomiędzy firmami.

System obsługuje firma Mobile Payments Sercvice Company LTD (MPSCo). Wystarczy zalogować się na swoje konto bankowe za pośrednictwem smartfona iwykonać przelew. Paym działa 24 godziny na dobę, 7 dni wtygodniu, aśrodki pojawiają się na rachunku odbiorcy wczasie rzeczywistym.

Przelewy zagraniczne

Przelewy międzybankowe można wykonywać nie tylko wwersji krajowej, ale także na rachunki prowadzone przez banki zagraniczne. Najpopularniejszą formą są przelewy walutowe SWIFT, które można wykonać do dowolnego kraju na świecie iw każdej walucie (np. przelewy zUK do Polski).

Do przelewów weuro dobrze sprawdzą się szybkie przelewy SEPA (należy sprawdzić, czy kraj odbiorcy należy do strefy SEPA).

Przelew europejski SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) jest strefą Jednolitego Obszaru Płatniczego wEuro. Celem systemu jest uproszczenie dokonywania przelewów międzybankowych weuro pomiędzy krajami wspólnoty (do strefy SEPA należy także Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Monako, San Marino oraz Liechtenstein) iujednolicenie ich zasad.

Zaletą przelewów SEPA jest szybki czas realizacji – środki są dostępne na koncie już wkolejny dzień roboczy (przelewy zagraniczne winnych walutach często są realizowane nawet do kilku dni). Opłaty są niewygórowane (można je znaleźć wtabeli „opłat iprowizji” na stronie banku), ado odbiorcy trafia cała kwota przelewu (w przypadku przelewów SWIFT koszty prowizji są potrącane zprzelanej sumy).

Do wykonania przelewu SEPA potrzebny jest:

 • numer IBAN rachunku odbiorcy – międzynarodowy numer konta (rachunki wPolsce mają format PL i26-cyfrowy numer),
 • kod BIC banku odbiorcy – elektroniczny adres danego banku wsystemie SWIFT. Centrale banku mają kody składające się z8 znaków, aoddziały 11 znaków (np. kod mBanku to BREXPLPW).

Numery IBAN banków oraz kody BIC najczęściej można znaleźć na stronach internetowych danej sieci (np. wszczegółach konta welektronicznym serwisie transakcyjnym). Wprzypadku problemów zich identyfikacją, można skontaktować się zkonsultantem.

(Video) Revolut zablokował mi pieniądze!

Do przelewów SEPA kwalifikują się wyłącznie te zlecone weuro (system nie obsługuje innych walut), dlatego niestety przelew zAnglii do Polski wfuntach należy wykonać winny sposób. Warto jednak wiedzieć, że nie jest brana pod uwagę waluta, wktórej prowadzony jest rachunek nadawcy czy odbiorcy. Wpraktyce przelew SEPA można, więc wykonać zpolskiego ROR prowadzonego wzłotówkach (trzeba wtedy uwzględnić spread bankowy przewalutowania – około 6-10%). Wprzelewie należy podać dane odbiorcy (imię inazwisko lub nazwa firmy, tytuł przelewu), ale mają one mniejsze znaczenie niż numer IBAN.

Wykonywanie przelewów SEPA jest możliwe wbankach, które korzystają ztego systemu. Gdy bank odbiorcy nie obsługuje takiego transferu, zwykle formularz jest odrzucany, ale czasami środki mogą zostać przesłane, jako standardowy przelew walutowy, dlatego lepiej dokładnie sprawdzić rejestr banków SEPA.

Przelewy SWIFT

SWIFT to jedno znajpopularniejszych rozliczeń międzynarodowych – wten sposób można dokonywać przelewów pomiędzy dowolnymi krajami iw każdej walucie (np. przelewy do Polski zUK wfuntach).

Początki SWIFT sięgają 1973 roku, kiedy to 293 banki z15 krajów założyły Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Celem stowarzyszenia była koordynacja informacji przesyłanych między bankami. Aktualnie SWIFT pośredniczy nie tylko pomiędzy bankami, ale także innymi instytucjami (m. in. domami maklerskimi czy giełdami).

Dane oprzelewach przekazywane są wformie komunikatów MT, ponieważ wobrębie SWIFT nie istnieje jeden bank centralny. Poszczególne banki są pośrednikami na trasie przelewów, co sprawia, że dostarczenie środków może znacznie się opóźnić, akoszty transakcji wzrosnąć. Opłaty zwykle naliczane są procentowo (koszt jest uzależniony od przelewanej kwoty). Wpraktyce przelew SWIFT może kosztować nawet kilkaset złotych. Dodatkowo naliczane są opłaty przez banki pośredniczące.

Nadawca przelewu SWIFT może wybrać jedną ztrzech form:

 • OUR – wszystkimi kosztami jest obciążany nadawca,
 • BEN – opłaty pokrywa odbiorca,
 • SHA – opłaty są dzielone pomiędzy nadawcę iodbiorcę.

Przelewy SWIFT są wolniejsze niż SEPA. Standardowa opcja D+3 oznacza dostarczenie przelewu wciągu 3 dni roboczych. Obecnie istnieje możliwość wyboru standardu D+1 lub D+0 (dostarczenie wdniu zlecenia lub na drugi dzień roboczy), ale koszty takiego przelewu znacznie rosną. Dodatkowo, warto pamiętać okosztach ewentualnego przewalutowania.

Przekazy pieniężne VarsoviaFX

Alternatywą dla tradycyjnych przelewów SWIFT oraz SEPA są tanie iszybkie przelewy zUK do Polski zVarsoviaFX. Opłaty są uzależnione od wybranego przekazu (Standard, Express, Live oraz Przekaz na pocztę), anie od przelewanej kwoty, dlatego takie rozwiązanie sprawdzi się zarówno dla osób, które chcą przelać na polskie konto swoje angielskie oszczędności, jak idla tych, którzy przelewają niewielkie sumy (np. rodzinie lub opłacają telewizję).

Przelewy zUK można wykonać za pośrednictwem intuicyjnej strony internetowej, bezpiecznej aplikacji mobilnej lub wpunktach agencyjnych firmy (VarsoviaFX posiada rozbudowaną, licząca ponad 100 placówek sieć m.in. wpolskich sklepach ibiurach księgowo-doradczych na terenie całej Wielkiej Brytanii).

Tanie przelewy do Polski zUK gwarantują możliwość dobrania rozwiązania dobrze wpisującego się windywidualne potrzeby. Przelew standard kosztuje jedynie 0,99 funta, aśrodki trafiają na rachunek po 2 dniach roboczych. Przelew Express umożliwia szybsze wysłanie środków, które księgowane są na rachunku odbiorcy już kolejnego dnia roboczego. Dostępne są również błyskawiczne przelewy do PL zUK – dzięki przekazowi LIVE odbiorca otrzyma pieniądze wniecałe 10 minut.Klientom, którzy nie chcą, lub nie mogą wysłać przelewu na konto, VarsoviaFX udostępniła Przekaz na Pocztę (gotówka do obioru wniespełna 20 minut, wdowolnym Urzędzie Pocztowym).

(Video) ELEMENTARZ EKONOMII - odc.20 Rozliczenia międzybankowe

Chcesz wypróbować tanie przelewy zAnglii, Szkocji, Wali, czy Irlandii Północnej do Polski? Pierwszy przelew Standard możesz wykonać bezpłatnie (przez Internet imobilnie).

Źródła:

Videos

1. Decyzje, pieniądze, inwestycje: Przelew ekspresowy
(lemonfirma)
2. Karta REVOLUT - co to jest i jak działa?
(WNIOSKOMAT)
3. Aplikacja IKO - przelew na numer telefonu (poprzednia wersja)
(PKO Bank Polski)
4. Comarch ERP Optima - Automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie (film z lektorem)
(Comarch ERP)
5. ergokantor.pl - przeprowadzenie transakcji
(ergokantor.pl)
6. Czym jest kapitalizacja odsetek? Bankowiki | PKO Bank Polski
(PKO Bank Polski)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 03/19/2023

Views: 6270

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.