Bertrand Russell - Kto to jest agnostyk - PDF Free Download (2023)

KTO TO JEST AGNOSTYK? Bertrand Russell 1953

-------------------------------------Czy agnostycy są ateistami?

Nie. Ateista, tak jak Chrześcijanin, uważa że m o ż n a stwierdzić czy Bóg istnieje czy też nie. Chrześcija uważa że można stwierdzić że jest Bóg; ateista, że można stwierdzić że nie ma. Agnostyk odracza osąd, mówiąc nie ma wystarczających podstaw ani dla potwierdzenia ani dla zaprzeczenia. Jednocześnie, agnostyk może uwa że istnienie Boga, chociaż nie niemożliwe, jest bardzo nieprawdopodobne; może uważać je za nieprawdopodobne że nie jest warte rozważania w praktyce. W takim przypadku on nie jest daleko od ateizmu. J stanowisko może być takie, które ostrożny filozof miałby w stosunku do bogów starożytnej Grecji. Gdybym proszony o udowodnienie że Zeus i Posejdon i Hera i reszta Olimpijczyków nie istnieje, nie wiedziałbym znaleźć rozstrzygające argumenty. Agnostyk może uważać że Chrześcijański Bóg jest tak samo nieprawdopodob jak pozostali Olimpijczycy; w takim przypadku jest on, z praktycznych powodów, w zgodzie z ateistą. Skoro zaprzeczasz "prawom boskim", jaki autorytet akceptujesz jako przewodnika postępowania?

Agnostyk nie akceptuje jakiegokolwiek "autorytetu" w tym sensie jak to robią ludzie religijni. On uważa człowiek powinien rozważyć kwestię postępowania dla siebie. Oczywiście będzie starał uczyć się na mądro innych, ale będzie musiał wybrać dla siebie ludzi, których ma uważać za mądrych, i nie będzie uważał nowet to oni mówią za niepodważalne. On spostrzeże że to co uchodzi za "prawo boskie" zmienia się od czasu do cza Biblia mówi że zarówno że kobiecie nie wolno poślubić brata jej zmarłego męża, jak i że w pewnych sytuacjach musi to zrobić. Jeśli masz pecha być bezdzietną wdową z kawalerem szwagrem, jest logicznie niemożliwe że uniknęła zastosowania się do "boskiego prawa". Skąd wiesz co jest dobre a co złe ? Co agnostyk uważa za grzech ?

Agnostyk nie jest tak pewny jak niektórzy Chrześcijanie co do tego co jest dobre a co złe. On nie uważa, tak większość Chrześcijan uważało w przeszłości, że ludzie którzy nie zgadzają się z rządem co do niejasnych kwe teologicznych powinni ponieść bolesną śmierć. On jest przeciwny prześladowaniu, i raczej ostrożny co moralnego potępiania.

Co do "grzechu", on uważa za nieużyteczne pojęcie. Przyznaje oczywiście że niektóre rodzaje zachowania pożądane a niektóre niepożądane, ale uważa że karanie tych niepożądanych ma być tylko wtedy zalecane g odstrasza ono przed zakładem poprawczym, a nie kiedy uważa się że samo to jest dobrą rzeczą że nikczem powinien cierpieć. To właśnie ta wiara w mściwą karę uczyniła że człowiek zaakceptował piekło. To jest cz szkody wyrządzonej przez pojęcie "grzechu". Czy agnostyk robi co tylko mu się podoba ?

(Video) A Conversation with Bertrand Russell (1952)

W pewnym sensie nie; w innym sensie każdy robi co mu się podoba. Przypuśćmy na przykład że nienawidz kogoś tak bardzo że chciałbyś go zamordować. Dlaczego tego nie robisz ? Możesz odpowiedzieć: "Ponieważ reli mwi mi że morderstwo jest grzechem". Ale zgodnie ze statystyką agnostycy nie są bardziej skłonni do morersta niż inni ludzie, faktycznie są raczej mniej skłonni. Oni mają ten sam powód dla powstrzymywania się morderstwa jaki mają inni ludzie. W dużej mierze najsilniejszym z tych powodów jest strach przed karą. warunkach bezprawia, takich jak gorączka złota, wszyscy ludzie będą popełniać zbrodnie, choć w zwykł okolicznościach oni przestrzegaliby prawa. Istnieje nie tylko rzeczywista prawna kara; pojawia się dyskom przerażającego odkrycia, i samotność zdawania sobie sprawy, że dla uniknięcia nienawiści musi się przybrać mas nawet dla twoich najbliższych przyjaciół. Jest też to co można nazwać "sumieniem": jeśli kiedykolwiek zamierza popełnić morderstwo, przerażało cię okropne wspomnienie ostatnich chwil życia nieruchomego ciała twojej ofia To wszystko faktycznie zależy od tego że żyjesz w społeczeństwie przestrzegającym prawa, ale są dostatec świeckie powody dla tworzenia i utrzymywania takiej społeczności.

Powiedziałem że jest inny sens w którym każdy człowiek robi to co mu się podoba. Nikt oprócz głupca nie pozw sobie na każde nagłe pragnienie, ale to co powstrzymuje żądzę w kontroli jest zawsze jakaś inna żąd Antyspołeczne pragnienia człowieka mogą być powstrzymane przez życzenie żeby zadowolić Boga, ale mogą ta być powstrzymane przez życzynie zadowolenia przyjaciół, lub zyskania szacunku społeczności, lub żeby m myśleć o sobie bez wstrętu. Ale jeśli człowiek nie ma takich pragnień, jedynie abstrakcyjne postrzeganie moralno nie utrzyma go porządnego. Jak agnostyk postrzega Biblię ?

Agnostyk odnosi się do Biblii dokładnie tak jak oświeceni kapłani ją postrzegają. On nie sądzi że ona natchniona przez Boga; uważa ją za wczesną historyczną legendę, ani trochę bardziej prawdziwą niż u Home uważa że jej nauki moralne są czasem dobre, ale czasem bardzo złe. Na przyład: Samuel rozkazał Saulowi w cza wojny zabić nie tylko każdego mężczyznę kobietę i dziecko wroga ale także owce i bydło. Saul jednak pozosta owce i bydło żywe, i dlatego każą nam go potępiać. Nigdy nie mogłem podziwiać Elisha za przeklęcie dzieci kt śmiały się z niego, ani nie wierzyłem że ( to co utrzymuje Biblia) łaskawe Bóstwo ześle dwie niedźwiedzice ż zabiły dzieci. Jak agnostyk odnosi się do Jezusa, Niepokalanego Poczęcia i Świętej Trójcy ?

Ponieważ agnostyk nie wierzy w Boga, nie może on uważać Jezusa za Boga. Większość agnostyków podziwia ży i nauki Jezusa, tak jak to zostało przekazane w Ewangelii, ale nie koniecznie bardziej niż nauki innych lud Niektórzy umieściliby go na jednym poziome z Buddą, niektórzy z Sokratesem a niekórzy z Abraham Linkolnem. Ani też nie uważają oni że w to powiedział Jezus nie można powątpiewać, jako że agnostycy przyjmują żadnego autorytetu za absolutny. Uważają Niepokalane Poczęcie za doktrynę wziętą z pogańsk mitologii, w której takie narodziny nie były rzeczą niezwykłą (Zoraster był uważany za urodzony przez dziew Ishtar, babilońska boginii, jest nazywana Świętą Dziewicą). Agnostycy nie mogą dać temu wiary ani doktry Trójcy, ponieważ żadna z tych rzeczy nie jest możliwa bez wiary w Boga. Czy agnostyk może być Chrześcijaninem ?

Słowo "Chrześcijanin" miało różne odmienne znaczenia w różnych czasach. Przez większość wieków od czas Chrystusa, ono oznaczało osobę która wierzy w Boga i nieśmiertelność i uważa że Chrystus był Bogiem.

Antytrynitariusze nazywają siebie Chrześcijanami, chociaż nie wierzą w boskość Chrystusa i wielu ludzi obec używa słowa "Bóg" w o wiele mniej dokładnym sensie niż dawniej uważano. Wielu ludzi którzy teraz wierzą Boga nie ma już na myśli osoby lub trójcy osób, lecz tylko niejasną tendencję lub moc lub zamiar wszechobecny ewolucji. Inni, idąc jeszcze dalej, rozumieją przez "Chrześcijanizm" tylko system etyczny, który, jako że nie zn historii, wyobrażają sobie za charakterystyczny tylko dla Chrześcijan.

(Video) Bertrand Russell - Message To Future Generations (1959)

Kiedy w niedawnej książce powiedziałem że to co świat potrzebuje to "chrzescijańska miłość czy też współczus wielu ludzi sądziło że to ukazuje pewne zmiany w moich poglądach, choć w rzeczywistości mogłem powiedzieć kiedykolwiek. Jeśli rozumiesz przez "Chrześcijanina" człowieka który kocha swoich sąsiadów, który pomaga cierpieniu i który żarliwie pragnie żeby świat był uwolniony od okrucieństw i obrzydliwości które obec zeszpecają go, wtedy oczywiście będziesz usprawiedliwiony nazywając mnie Chrześcijaninem. I w tym sen uważam że znajdziesz więcej "Chrześcijan" pomiędzy agnostykami niż między ludzmi ortodoksyjnymi. Ale co mnie, nie mogę zaakceptować takiej definicji. Niezależnie od innych zastrzeżeń co do tego, wydaje się to obraźl dla Żydów, Buddystów, Mahometan i innych nie będących Chrześcijanami, którzy do tej pory jak pokazuje histo potrafili co najmniej tak Chrześcijanie praktykować cnoty które niektórzy nowocześni Chrześcijanie arogan uważają za charakterystyczne dla ich własnej religii.

Sądzę także że wszyscy którzy nazywali siebie Chrześcijanami we wcześniejszych czasach, i spora większość t którzy to robią obecnie, uważałaby że wiara w Boga i nieśmiertelność jest niezbędna dla Chrześcijanina. Na podstawie, nie powinienem nazywać siebie chrześcijaninem i powinienem powiedzieć że agnostyk nie może Chrześcijaninem. Ale jeśli dochodzi do powszechnego użycia słowa "Chrześcijaństwo", przez które rozumie tylko moralność, w takim przypadku agnostyk może być Chrześcijaninem. Czy agnostyk zaprzecza temu że człowiek ma duszę ?

To pytanie nie ma żadnego sprecyzowanego znaczenia chyba że dostaniemy definicję słowa "dusza". Przypuszcz że to co ma się na myśli jest w przybliżeniu czymś niematerialnym co istnieje przez życie człowieka i nawet, tych którzy wierzą w nieśmiertelność, przez całą przyszłość. Jeżeli tak to rozumieć, to mało prawdopodobne agnostyk wierzył żeczłowiek miał duszę. Ale muszę pospiesznie dodać że to nie oznacza że agnostyk musi materialistą. Wielu agnostyków (włączając mnie) jest dość niepewnych co do ciała, tak samo jak co do duszy, ale jest długa historia prowadząca do trudnej matafizyki. Umysł jak i materia powiedziałbym że są jedynie wygodny symbolami w dyskusji, a nie rzeczywiście istniejącymi rzeczami. Czy agnostyk wierzy w przyszłe życie, niebo lub piekło ?

Kwestia czy ludzie przeżywają śmierć jest tą dla której dowody są możliwe. Wielu ludzi uważa, że bada naukowe psychiki i spirytualizm dostarczają takich dowodów. Agnostyk, jako taki, nie ma zdania odnoś przeżycia chyba że uważa że istnieją dowody, tak czy inaczej. Co do mnie nie sądzę żeby istniał jakikolwiek do powód do przypuszczenia że przeżywamy śmierć, ale jestem otwarty na argumentację jeśli pojawiłyby wystarczające dowody.

Niebi i piekło to odmienne sprawy. Wiara w piekło wiąże się z przekonaniem że mściwa kara za grzechy jest do rzeczą, całkiem niezależnie od jakiegokolwiek ulepszającego lub pogarszającego skutku jaki ona może m Prawie żaden agnostyk w to nie wierzy. Co do nieba, nie jest wykluczone, że będą kiedyś dowody na jego istnien poprzez spirytualizm, ale większość agnostyków nie uważa że takie dowody istnieją i dlatego nie wierzą w niebo

Czy nie boisz się sądu bożego za zaprzeczanie jego istnieniu ?

(Video) A (very) Brief History of Bertrand Russell

Z pewnością nie. Ja również zaprzeczam istnieniu Zeusa, Jowisza, Odyna i Brahmy, ale to nie wywołuje u m niepokoju. Zauważam że bardzo duża część rasy ludzkiej nie wierzy w Boga i nie ponosi żadnej widocznej kary konsekwencji. A gdyby był Bóg, to uważam to za bardzo mało prawdopodobne że On miałby taką niespoko pychę co do czucia się obrażonym przez tych którzy wątpią w Jego istnienie. Jak agnostyk wyjaśnia piękno i harmonię przyrody ?

Nie rozumiem gdzie można znaleźć "piękno" i "harmonię". Poprzez całe królestwo zwierząt, zwierzęta bezlitoś polują na siebie nawzajem. Większość z nich jest albo okrutnie zabita przez inne zwierzęta albo powoli umier głodu. Co do mnie, nie mogę dostrzec jakiegokolwiek wielkiego piękna czy harmonii w tasiemcu. Nie mówmy te że to stworzenie jest zesłane jako kara dla nas grzeszników, gdyż jest ono bardziej rozpowszechnione wś zwierząt niż wśród ludzi. Przypuszczam, że pytający myśli o takich rzeczach jak piękno gwiaździstego nieba. powinno się pamiętać że gwiazdy co jakiś czas eksplodują i zamieniają wszystko w sąsiedztwie w niewyraźną m Piękno w każdym razie jest subiektywne i istnieje tylko w oczach patrzącego. Jak agnostyk wyjaśnia cudy i inne objawienia boskiej wszechmocy ?

Agnostycy nie uważają że istnieją jakiekolwiek dowody "cudów" w sensie zdarzeń sprzecznych z prawa przyrody. Wiemy że uleczanie przez wiarę zdarza się i nie jest w żadnym sensie cudowne. W Lurd pewne choro można wyleczyć a inne nie. Te, które można wyleczyć prawdopodobnie mogą być wyleczone przez jakiegokolw lekarza w którego pacjent wierzy. Co do zapisów innych cudów takich jak Joshua rozkazujący słońcu sta nieruchomo, agnostyk odrzuca je jako legendy i wskazuje na fakty, że wszystkie religir są pełne takich legend. J tyle samo dowodów cudów greckich bogów u Homera ile chrześcijańskiego boga w Biblii.

Były złe i okrutne pasje, którym religia sprzeciwia się. Jeśli porzucić zasady religijne to czy ludzkość mogła istnieć ?

Istnienie złych i okrutnych pasji jest niezaprzeczalne ale nie znajduję żadnych dowodów w historii że rel sprzeciwiała się tym passiom. Wręcz przeciwnie, ona je uświęcała i umożliwiała ludziom pozwalanie sobie na bez skrupułów. Okrutne prześladowania były częstsze w krajach chrześcijańskich niż gdziekolwiek indziej. To wydaje się usprawiedliwiać prześladowanie jest myślenie dogmatyczne. Dobroć i tolerancja zwyciężają ty proporcjonalnie gdy myślenie dogmatyczne upada. Obecnie pojawiła się nowa religia degmatyczna, a mianow komunizm. Jej, tak jak i innym systemom dogmatów, agnostyk jest przeciwny. Prześladowczy charakter obecn komunizmu jest dokładnie taki jak prześladowczy charakter Chrześcijaństwa we wcześniejszych wiekach. To, Chrześcijaństwo stało się mniej prześladowcze, jest głownie dzięki pracy wolnomyślicieli, którzy uczy dogmatyków mniej dogmatycznymi. Gdyby oni byli teraz tak dogmatyczni jak w poprzednich czasach, to wc uważaliby za słuszne palenie heretyków na palu. Duch tolerancji, który niektórzy nowocześni Chrześcijanie uważ za zasadniczo chrześcijański, jest w rzeczywistości rezultatem stanu nastroju który pozwala na zwątpienie i podejrzliwy co do zupełnych pewności. Sądzę że ktokolwiek badający przeszłą historię w bezstronny spos dojdzie do wniosku, że religia spowodowała więcej cierpienia niż mu zapobiegła. Czym jest sens życia dla agnostyka ?

Czuję się skłonny odpowiedzieć innym pytaniem: Co to znaczy "sens życia" ? Sądzę że to o co nam chodzi to ja ogólny cel. Nie sądzę że życie ogólnie ma jakikolwiek cel. Ono po prostu się wydarzyło. Ale poszczególni lud mają cele, i nie ma nic takiego w agnostycyzmie co spowodowałoby że oni by porzucili swoje cele. Oni oczywiś nie mogą być pewni że osiągną wyniki wtóre zamierzają; ale można pomyśleć źle o żołnierzu, który odmówi walki chyba że zwycięstwo było pewne. Osoba, która potrzebuje religii by podtrzymać swe własne cele jest os bojaźliwą, i nie mogę oceniać jej tak dobrze jak takiego człowieka który ryzykuje, przyznając że porażka nie niemożliwa. Czy zaprzeczenie religii oznacza zaprzeczenie małżeństwa i niewinności ?

Ponownie muszę odpowiedzieć innym pytaniem: Czy człowiek który o to pyta sądzi że małżeństwo i niewinn przyczyniają się do ziemskiego szczęścia tu na dole, czy też on sądzi że skoro one powodują niedolę tu na dole mają być polecane jako sposoby na dostanie się do nieba ? Człowiek który uważa to drugie bedzie bez wątpie oczekiwał że agnostycyzm doprowadzi do rozpadu tego co on nazywa prawością, ale będzie musiał uznać że to nazywa prawością nie jest tym co kapłani uważają za konieczne dla szczęścia ludzkiej rasy na ziemi. Jeśli, z drug strony, będzie uważał pierwszą rzecz za prawdziwą, a mianowicie, że są ziemskie argumenty stojące po stro małżeństwa i niewinności, to musi on także uważać, że te argumenty są takie jakie spodobałyby się agnostyko Agnostycy jako tacy nie mają wyraźnych opinii co do moralności seksualnej. Ale większość z nich przyznałaby istnieją słuszne argumenty przeciw wyuzdanym oddawaniu się seksualnym pragnieniu. Uzyskaliby te argume jednak z ziemskich źródeł a nie z przypuszczalnych boskich poleceń. Czy wiara w sam rozum nie jest niebezpieczna ? Czy rozum nie jest niedoskonały i nieodpowiedni duchowych i moralnych zasad ?

Żaden wrażliwy człowiek czy agnostyk "nie zawierza samemu rozumowi". Rozum zajmuje się faktami, niektóry zaobserwowanymi, a niektórymi wywnioskowanymi. Pytanie czy jest przyszłe życie i pytanie czy jest Bóg doty pewnych faktów i agnostyk uważa że powinny one być badane w ten sam sposób jak pytanie "Czy jutro będ zaćmienie księżyca ?" Ale same fakty nie są wystarczające dla określenia działania, ponieważ nie mówią nam jakich celów powinniśmy zmierzać. W kwestii celów, potrzebujemy coś innego niż rozum. Agnostyk znajd swoje cele w swoim własnym sercu a nie w zewnętrznym rozkazie. Zilustrujmy to: Przypuśćmy że chc podróżować pociągiem z Nowego Jorku do Szikago; użyjesz rozumu żeby dowiedzieć się kiedy jadą pociąg osoba, która sądziłaby że jakiś zmysł lub intuicja mówi jej żeby obejść się bez rozkładu jazdy byłaby uważ raczej za głupią. Ale przecież żaden rozkład jazdy nie powie jej że rozsądne jest udanie się do Szikago. B wątpienia, decydując że to jest rozsądne będzie ona musiała wziąć pod uwagę inne fakty, ale poza wszystk faktami, będą istnieć cele do których będzie pasowało jej dążyć, i to dla agnostyka i dla innych ludzi należy do sf nie związanej z rozumem choć nie powinni to być w żadnym razie z nim sprzeczne. Ta sfera jaką mam na myśli emocja i uczucie pragnienia.

Czy uważa pan wszystkie religie jako formy przesądu lub dogmatu ? Które z istniejących religii najbardz pan szanuje i dlaczego ?

Wszystkie wielkie zorganizowane religie które zdominowały duże populacje ludzi zawierają więcej lub mn dogmatów ale "religia" jest słowem którego znaczenie nie jest wyraźnie określone. Konfucianizm na przyk możnaby nazwać religią, choć nie zawiera żadnych dogmatów. I w niektórych formach liberalnego Chrześcijańst

składnik dogmatyczny jest zredukowany do minimum.

Z wielkich religii w historii bardziej wolę Buddyzm, szczególnie w jego najwcześniejszej formie ponieważ zawie najmniej prześladowania. Komunizm tak jak anostycyzm przeciwstawia się religii. Czy agnostycy są komunistami ?

Komunizm nie przeciwstawia się religi. On się przeciwstawia tylko chrześcijańskiej religii, tak jak machometani Komunizm, przynajmniej w formie przyjętej przez rząd radziecki i partię komunistyczną, jest nowym system dogmatyzmu, szczególnie zjadliwego i prześladującego rodzaju. Dlatego każdy prawdziwy agnostyk musi być przeciwny. Czy agnostycy uważają że nie można pogdzić ze sobą nauki i religii ?

Odpowiedź zależy od tego, co rozumie się przez "religię". Jeśli oznacza to system etyczny, może on być pogodzo z nauką. Jeśli oznacza to system dogmatyczny, uważany za niekwestionowanie prawdziwy, jest to sprzeczn duchem nauki, który odmawia akceptacji faktów bez dowodów i także uważa że całkowita pewność prawie nig nie jest osiągalna. Jaki rodzaj dowodów mógłby pana przekonać że Bóg istnieje ?

Sądzę, że gdybym usłyszał głos z nieba przepowiadający wszystko co ma mi się przydarzyć w następn dwudziestu czterech godzinach, włączając takie wydarzenia, które wydawałyby się bardzo nieprawdopodobn gdyby to wszystko nastąpiło, mógłbym przynajmniej być przekonany o istnieniu jakiejś nadludzkiej inteligen Mogę sobie wyobrazić inne dowody tego samego rodzaju które mogłyby mnie przekonać, ale jak do tej pory o wiem takie dowody nie istnieją.

FAQs

What are the two problems of mankind according to Russell? ›

Mankind, ever since there have been civilized communities have been confronted with problems of two different kinds On the one hand there has been the problem of mastering natural forces, of acquiring the knowledge and the skill required to produce tools and weapons and to encourage Nature in the production of useful ...

What are the four problems of philosophy? ›

Four philosophical problems—predication, speech acts, rules, and innate ideas— are discussed in the light of their implications for psychological and linguistic research. The discussion of predication concerns both form and use.

What is the aim of philosophy according to Bertrand Russell? ›

Bertrand Russell wrote that philosophy is the attempt to answer “ultimate questions” — questions about the clarity, coherence, or reasonableness of those concepts and presuppositions that non-philosophers presume to be intelligible or obviously true.

What is the first and fundamental of all the problems of philosophy? ›

The fundamental problem of philosophy is whether doing it has any point, since if it does not have any point, there is no reason to do it. It is suggested that the intrinsic point of doing philosophy is to establish a rational consensus about what the answers to its main questions are.

What is the conclusion of Russell's essay? ›

Interestingly, in his Autobiography, Russell summarizes his conclusion in Human Society in Ethics and Politics in the following manner: “The conclusion that I reach is that ethics is never an independent constituent, but is reducible to politics in the last analysis.” (523) He reiterates that there is no such thing as ...

What is the human nature according to Bertrand Russell? ›

In fact, Russell seems to have held a decidedly less-than-rosy view of human nature early on, one which saw people as neither rational nor decent. It's not just human affairs that he thought irrational; he thought people are irrational, and he seemed to think that we're never likely to change.

What are the 5 philosophical questions? ›

5 great unsolved philosophical questions
 • Do we really have free will? ...
 • Can we know anything at all? ...
 • Who am “I”? ...
 • What is death? ...
 • What would “global justice” look like?
27 Jan 2018

What are the 3 methods of philosophy? ›

There are four different methods of philosophizing • logic, • existentialism, • analytic tradition, and • phenomenology.

What are the 3 branches of philosophy? ›

Explain and differentiate three main areas of philosophy: ethics, epistemology and metaphysics.

What does Russell say about self esteem? ›

Be very wary of opinions that flatter your self-esteem.

The question is inherently insoluble, but self esteem conceals this from most people. We are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our own nation is superior to all others.

What is the main point of the value of philosophy? ›

The study of philosophy enhances a person's problem-solving capacities. It helps us to analyze concepts, definitions, arguments, and problems. It contributes to our capacity to organize ideas and issues, to deal with questions of value, and to extract what is essential from large quantities of information.

What is the basis of truth in philosophy? ›

truth, in metaphysics and the philosophy of language, the property of sentences, assertions, beliefs, thoughts, or propositions that are said, in ordinary discourse, to agree with the facts or to state what is the case. Truth is the aim of belief; falsity is a fault.

What are the key issues of philosophy? ›

Philosophy as a critical and comprehensive process of thought involves resolving confusion, unmasking assumptions, revealing presuppositions, distinguishing importance, testing positions, correcting distortions, looking for reasons, examining world-views and questioning conceptual frameworks.

What is the mind and body problem in philosophy? ›

There is an age-old problem in philosophy known as the "mind-body problem." One quick way to state the problem is this: what is the relationship between the mind and the body -- between the mental realm (the realm of thoughts, beliefs, pains, sensations, emotions) and the physical realm (matter, atoms, neurons).

Who was the first philosopher used the word philosophy? ›

The term philosopher comes from the Ancient Greek: φιλόσοφος, romanized: philosophos, meaning 'lover of wisdom'. The coining of the term has been attributed to the Greek thinker Pythagoras (6th century BCE).

What are the four factors that Russell refers to in the essay? ›

What are the four factors that Russell refers to in the essay? Answer: Bertrand Russell asserts in his essay 'Knowledge and Wisdom' that four factors contribute to wisdom: a sense of proportion, awareness of the ends of human life, choice of ends to pursue, and emancipation from personal prejudice.

What was Bertrand Russell IQ? ›

In 1961, John Platt ranked Russell's IQ at 180.

What is Russell's view on Religion? ›

From the outset of his career, Russell struggled to uproot and expose the remnants of Puritanism's emphasis upon guilt, sin, and moral condemnation. In "Why I Am Not A Christian," he wrote, "Religion is based . . . primarily and mainly upon fear . . . fear of the mysterious, fear of defeat, fear of death.

What are the four desires driving all human behavior? ›

The article above goes through Bertrand Russell's thoughts on our activities being prompted by desires. The four desires he points out are, acquisitiveness, rivalry, vanity, and love of power. Acquisitiveness being, the desire to possess as many goods and title to goods as possible.

What is the root cause of modern world was according to Russell? ›

Explanation: The Root cause of modern world wars is that the leaders who are in support of the war can led to the war. The authorities more than the peace wants war. There were fewer leaders who want peace and Russell was against the modern world wars as he is not in favour of it as creates destruction.

Why does Russell believe there is an independently existing world? ›

In order to uphold this claim, Russell half-heartedly argues that- - People have similar perceptions of the world and therefore there must be some underlying reality- "The fact that different people have similar sense-data [.]

What are the deepest questions in life? ›

365 Deep & Thought Provoking Questions to Ask Yourself (& Others)
 • When was the last time you tried something new? ...
 • Who do you sometimes compare yourself to? ...
 • What's the most sensible thing you've ever heard someone say? ...
 • What gets you excited about life? ...
 • What life lesson did you learn the hard way?
3 Oct 2022

What is the main tool of philosophy? ›

“Philosophy” comes from Greek words meaning “love of wisdom.” Philosophy uses the tools of logic and reason to analyze the ways in which humans experience the world.

What is your philosophy in life? ›

The philosophy of life would include things like how you decide what is “good” and “bad”, what “success” means, what your “purpose” in life is (including if you don't think there is a purpose), whether there is a God, how we should treat each other, etc.

What is the main method of philosophy? ›

Philosophical Method (or philosophical methodology) is the study and description of how to "do" Philosophy, arguably the "Mother" of all the Arts and Sciences. The basic feature of such a method is the questioning of "given" things, or things assumed to be true.

Who is the 7 philosopher? ›

Descartes, Leibniz, Spinoza, Locke, Berkeley, Hume, and Kant: these are the seven philosophers who stand out from the rest in what is known as the `modern' period in philosophy. Their thought defines the mainstream of classical or early modern philosophy, largely responsible for shaping philosophy as we now know it.

Who is the father of philosophy? ›

Socrates is considered by many to be the founding father of Western philosophy—as well as one of the most enigmatic figures of ancient history.

What is philosophy in simple words? ›

Quite literally, the term "philosophy" means, "love of wisdom." In a broad sense, philosophy is an activity people undertake when they seek to understand fundamental truths about themselves, the world in which they live, and their relationships to the world and to each other.

What did Bertrand Russell say about love? ›

Love is wise, hatred is foolish.” The British philosopher Bertrand Russell (1872-1970) gave us some of the more enduring developments in 20th-century philosophy.

What Bertrand Russell says about fear? ›

Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom.”

What I believe Russell quotes? ›

“I cannot, therefore, prove that my view of the good life is right; I can only state my view, and hope that as many as possible will agree. My view is this: The good life is one inspired by love and guided by knowledge.” “It is we who create value and our desires which confer value.

How can we apply philosophy in our daily life? ›

It helps us solve our problems -mundane or abstract, and it helps us make better decisions by developing our critical thinking (very important in the age of disinformation).

Is there a wrong knowledge? ›

Knowledge is not always the truth. Sometimes the knowledge is false and far from the truth. False knowledge is unreal knowledge. They are usually based on people claiming that they know.

What are the 4 types of truth? ›

Truth be told there are four types of truth; objective, normative, subjective and complex truth.

What are the 5 types of truth? ›

There are often said to be five main 'theories of truth': correspondence, coherence, pragmatic, redundancy, and semantic theories. The coherence theory of truth equates the truth of a judgment with its coherence with other beliefs.

What are the 3 theories of truth? ›

The three most widely accepted contemporary theories of truth are [i] the Correspondence Theory ; [ii] the Semantic Theory of Tarski and Davidson; and [iii] the Deflationary Theory of Frege and Ramsey.

What are 7 branches of philosophy? ›

Through the 7 branches of Philosophy, i.e. Metaphysics, Axiology, Epistemology, Logic, Ethics, Political Philosophy and Aesthetics, it sets out to harmonize sciences to understand the human mind and the world.

What are the 4 types of philosophy? ›

There are four pillars of philosophy: theoretical philosophy (metaphysics and epistemology), practical philosophy (ethics, social and political philosophy, aesthetics), logic, and history of philosophy.

What are the 6 types of philosophy? ›

Six Branches of Philosophy - Epistemology, Logic, Metaphysics, Ethics, Aesthetics, Political Philosophy. These branches originate from basic questions.

What is the best solution to the mind-body problem? ›

Among contemporary scientists and philosophers, the most popular solution to the mind-body problem is probably materialism. Materialists aspire to explain feelings and experiences in terms of the chemistry of the brain.

Which philosopher State the A good life is a happy life? ›

So for Aristotle, the good life is a happy life. But what does that mean? Today, many people automatically think of happiness in subjectivist terms: To them, a person is happy if they are enjoying a positive state of mind, and their life is happy if this is true for them most of the time.

What is the difference between the mind and the brain? ›

The mind is associated with the brain. The two terms are often used interchangeably. The brain is considered to be a physical thing, the mind is considered to be mental. The brain is composed of nerve cells and can be touched, whereas the mind cannot be touched.

Who is most famous philosopher? ›

Aristotle (384–322 BCE), who follows Socrates and Plato as the third member of the great triumvirate of ancient Greek philosophers, is arguably the most important thinker who ever lived.

Do philosophers believe in God? ›

“To be honest, most of philosophy isn't concerned in any direct sense with God or God's existence,” Jensen said. “It is one part of philosophy that we study, but we're not obsessed with it. In no way is it the purpose of philosophy to attack religion.”

Who is the 1st philosopher? ›

The first philosopher is usually said to have been Thales.

What does Russell believe is the value of philosophy? ›

The Value of Philosophy by Bertrand Russell - YouTube

What is knowledge according to Russell? ›

According to Russell, knowledge is based on acquaintance with self-evident truths. True propositions which are not self-evident may have to be demonstrated to be true by self-evident propositions in order to become objects of knowledge.

What is the main focus of Russell's philosophy and politics? ›

Pacifism, war, and nuclear weapons. Russell was originally a Liberal Imperialist but in 1901 converted to anti-imperialism, pacifism and a Pro-Boer standpoint with regards to the Second Boer War.

What does Russell say about self esteem? ›

Be very wary of opinions that flatter your self-esteem.

The question is inherently insoluble, but self esteem conceals this from most people. We are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our own nation is superior to all others.

What are the 3 methods of philosophy? ›

There are four different methods of philosophizing • logic, • existentialism, • analytic tradition, and • phenomenology.

What is the ultimate aim of philosophy? ›

The short answer

Philosophy is a way of thinking about certain subjects such as ethics, thought, existence, time, meaning and value. That 'way of thinking' involves 4 Rs: responsiveness, reflection, reason and re-evaluation. The aim is to deepen understanding.

What is the main point of the value of philosophy? ›

The study of philosophy enhances a person's problem-solving capacities. It helps us to analyze concepts, definitions, arguments, and problems. It contributes to our capacity to organize ideas and issues, to deal with questions of value, and to extract what is essential from large quantities of information.

What are the 4 types of knowledge? ›

What are the 4 Types of Knowledge? (Pedagogy) - YouTube

What are the three types of knowledge? ›

Three Kinds of Knowledge
 • Physical knowledge: These are facts about the features of something. ...
 • Social knowledge: These are names and conventions, made up by people. ...
 • Logico-mathematical knowledge: This is the creation of relationships.
4 Jan 2010

What are the four factors that Russell refers in the essay? ›

What are the four factors that Russell refers to in the essay? Answer: Bertrand Russell asserts in his essay 'Knowledge and Wisdom' that four factors contribute to wisdom: a sense of proportion, awareness of the ends of human life, choice of ends to pursue, and emancipation from personal prejudice.

What is Russell's idea of being modern minded? ›

His highest hope is to think first what is about to be thought, to say what is about to be said, and to feel what is about to be felt; he has no wish to think better thoughts than his neighbours, to say things showing more insight, or to have emotions which are not those of some fashionable group, but only slightly ...

What is the root cause of modern world was according to Russell? ›

Explanation: The Root cause of modern world wars is that the leaders who are in support of the war can led to the war. The authorities more than the peace wants war. There were fewer leaders who want peace and Russell was against the modern world wars as he is not in favour of it as creates destruction.

Who was Bertrand Russell influenced by? ›

Bertrand Russell

What did Bertrand Russell say about love? ›

Love is wise, hatred is foolish.” The British philosopher Bertrand Russell (1872-1970) gave us some of the more enduring developments in 20th-century philosophy.

What Bertrand Russell says about fear? ›

Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom.”

What I believe Russell quotes? ›

“I cannot, therefore, prove that my view of the good life is right; I can only state my view, and hope that as many as possible will agree. My view is this: The good life is one inspired by love and guided by knowledge.” “It is we who create value and our desires which confer value.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 18/09/2023

Views: 5315

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.